PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Szmigielski

Urologia Polska 1993/46/2

Miejscowa hipertemia mikrofalowa w leczeniu łagodnego stercza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz, Stanisław Szmigielski