PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Taraszkiewicz

Urologia Polska 2001/54/1

Przetoka moczowodowo-maciczna jako powikłanie cięcia cesarskiego
Norbert Taraszkiewicz, Stanisław Taraszkiewicz, Bogusław Kosiński