PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefan Laarmann

Urologia Polska 1989/42/2

POWIKŁANIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOLAPAKSJI
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube, Stefan Laarmann