PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Dzioba

Urologia Polska 1998/51/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU POWIKŁANYCH ZWĘŻEŃ POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Tadeusz Dzioba