PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Niedźwiedzki

Urologia Polska 1979/32/4

Przebieg pooperacyjny u chorych z gruczolakiem stercza przyjętych do kliniki z cewnikiem założonym na stałe
Maciej Czaplicki, Józefa Wencel, Tadeusz Niedźwiedzki