PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Zajaczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 19 - Ludwik Rydygier (1850-1920) - jego wkład w rozwój chirurgii i urologii
Tadeusz Zajaczkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska