PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Mrowiecki

Urologia Polska 2008/61/3

Leczenie operacyjne z zabezpieczeniem hemostazy zaklemowaniem śródoperacyjnym tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadku olbrzymiego, dopełniającego naczyniaka jamistego moszny i krocza
Adam Kwinta, Roman Rachtan, Tomasz Mrowiecki