PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Piotrowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski