PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Włodzimierz Olszewski

Urologia Polska 1980/33/3

Cytodiagnostyka aspiracyjna raka stercza
Włodzimierz Olszewski, Stanisław Woyke, Bogusław Musiatowicz, Roman Mazuryk, Tadeusz Zajączkowski