PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Włodzimierz Stelmach

Urologia Polska 1991/44/3

Jednoczasowe operacyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego
Konrad Pietraszun, Józef Matych, Barbara Krauze, Włodzimierz Stelmach