PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Waldemar Różański1

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Zużycie włókna lasera KTP podczas zabiegu ablacji gruczolaka stercza
Waldemar Różański1, Henryk Zieliński2, Leszek Klimek3, Leszek Jeromin1, Marek Lipiński1