PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Waldemar Sumliński

Urologia Polska 1992/45/2

Praktyczne zastosowanie hemodilucji w operacjach urologicznych
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Waldemar Sumliński