PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Walentyna Maria Zoch-Zwierz

Urologia Polska 2006/59/1

Naczyniak jamisty pęcherza moczowego u ośœmioletniej dziewczynki
Piotr Szynaka, Walentyna Maria Zoch-Zwierz, Piotr Owsiejczuk