PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesław Dobrucki

Urologia Polska 1979/32/3

Rzadki przypadek przebicia torbieli skórzastej do pęcherza moczowego
Wiesław Dobrucki, Janusz Dembowski