PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesława Bartnik

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.2 - Czy czas między biopsją stercza a prostatektomią radykalną ma wpływ na histopatologiczny wynik pooperacyjny?
Zofia Krauze-Balwińska, Wiesława Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara