PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesława Grajkowska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Oszczędzenie gonady uchłopca w przypadku teratoma maturum
Jan Karol Wolski, Paweł Rajszys, Wiesława Grajkowska, Małgorzata Gładkowska-Dura