PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Klimowicz

Urologia Polska 1978/31/4

Wyniki leczenia tadenanem chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Witold Klimowicz