PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Skorupski

Urologia Polska 1994/47/1a

Rak pęcherza wynicowanego u 62-letniego chorego
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA GUZÓW JĄDER W OŚRODKU POZNAŃSKIM
Józef Strzyżowski, Cezary Ramlau, Jerzy Atler, Zbigniew Kwias, Witold Skorupski