PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Jaworski

Urologia Polska 2008/61/3

Zwężenia cewki moczowej u chłopców – doświadczenia własne
Marcin Polok, Wojciech Apoznański, Wojciech Jaworski

Urologia Polska 2007/60/1

Czy można skutecznie powiększyć pęcherz moczowy nie używając jelita?
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Wojciech Jaworski