PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Kozik

Urologia Polska 1992/45/4

Przebieg naczyń tętniczych w błonach ściany pęcherza moczowego
Florian Czerwiński, Konrad Pilarczyk, Wojciech Kozik