PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Yi Jia

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani