PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Gawlik

Urologia Polska 1983/36/1

Wpływ rubineksu na aktywność fosfatazy zasadowej w nerce szczura
Irmina Elżbieta Wiśniewska, Zbigniew Gawlik, Anna Ratajska