PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zdzisław Czajkowski

Urologia Polska 1978/31/2

Ultrasonografia w diagnostyce urologicznej
Edward Kościołek, Zdzisław Czajkowski