PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zdzisław Jarzemski

Urologia Polska 1985/38/4

UCHYŁEK MIEDNICZKI NERKOWEJ
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski

Urologia Polska 1984/37/2

WIELOLETNIA WĘDRÓWKA KULI KARABINOWEJ ZAKOŃCZONA W PĘCHERZU MOCZOWYM
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski