PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zenon Czuba

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Uwrażliwienie komórek raka pęcherza moczowego na apoptozę mediowaną ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu terapii fotodynamicznej
Ewelina Szliszka, Zenon Czuba, Aleksandra Kawczyk, Aleksander Sieroń, Wojciech Król