PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zofia Billip-Boniecka

Urologia Polska 1993/46/3

Odległy wynik speleotomii jedynej nerki gruźliczej po 35 latach
Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka, Janusz Gołębiewski, Zofia Billip-Boniecka