PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt M. Kaliciński

Urologia Polska 1982/35/1-2

Wyniki odległe leczenia operacyjnego niezstąpionych jąder
Zygmunt H. Kaliciński, Zygmunt Grodner, Krystyna Strulak, Włodzimierz Joszt, Lidia Skobejko-Włodarska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt M. Kaliciński