PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
fałdowanie osłonki białawej

Urologia Polska 2002/55/2

Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia
Marek Urban, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Dariusz Stępnik