PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
inhibitory fosfodierazy 5

Urologia Polska 2004/57/1

Phosphodiesterase type 5 inhibitors
Tomasz Jakubczyk, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski