PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
lymphatic system lymph nodes retroperitoneal space

Urologia Polska 2008/61/4

Lymphatic system of genito-urinary tract
Roman Sosnowski1, Rafał Zdun2, Tomasz Demkow1