PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyszukiwarka


Uwaga:
Ponieważ powyższa wyszukiwarka podczas wyszukiwania “nie rozumie” słów w różnych formach (przypadkach, rodzajach, czasach, liczbach itp.) prosimy, w przypadku nie znalezienia szukanych informacji, o powtórzenie wyszukiwania wpisując słowa kluczowe w innych formach.
Na przykład szukając słowa nerka można spróbować szukać równieź nerki, nerkom, nerce.

ilość artykułów: 1292

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Doxazosyna zmienia unerwienie pęcherza moczowego u świni
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
trafność: 8
Stres operacyjny po wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski
trafność: 8
Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik
trafność: 8

Urologia Polska 2004/57/2a

SH-3: Wkład chirurgów polskich w rozwój nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i operacji rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego
Roman Sosnowski, Andrzej Borówka, Tomasz Demkow
trafność: 8
AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel
trafność: 8
SNI-3: Zastosowanie techniki wideoendoskopowej w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci
Wiesław Urbanowicz, Janusz Sulisławski, Michał Wolnicki
trafność: 8

Urologia Polska 2003/56/4

Adenocarcinoma mucinosum w dużym uchyłku szczytu pęcherza moczowego
Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki
trafność: 8

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus
trafność: 7
Ocena czynników prognostycznych wpływających na czas przeżycia u chorych na raka pęcherza moczowego
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa
trafność: 7
BCG terapia w leczeniu powierzchownych raków pęcherza moczowego - skuteczność, działania niepożądane
Michał Trąbka, Wojciech Dzierżak
trafność: 7
ZEN (neurony wzmacniane przez cynk) pęcherza moczowego
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, S. Gonkowski, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
trafność: 7

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Inflammatory pseudotumor – rzadka postać guza pęcherza moczowego
Adam Zakościelny, Agata Wlazło, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

SNV-5: Czynniki ryzyka progresji u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego T1 G2
Andrzej Stokłosa, Andrzej Borkowski
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena profilu antyoksydacyjnego u chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego
Zbigniew Jabłonowski, Waldemar Różański, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowski
trafność: 7
Wpływ antagonisty receptora ?1adrenergicznego na kurczliwość pęcherza moczowego świni
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Markiewicz, Jerzy J. Jaroszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
trafność: 7
Zapobieganie nawrotom guzów pęcherza moczowego dopęcherzowymi wlewkami z doxorubicyny
Alexander Shulyak, B. Borys, A. Zhuravchak, Alexander Borzhievsky, Yu. Petryshyn, R. Z. Sheremeta, Yuriy Gritsina, A. Lychkovsky
trafność: 7

Urologia Polska 2003/56/4

Rzadka postać zapalnego pseudoguza pęcherza moczowego
Zbigniew Kaletka(1), Wojciech Zajęcki(2), Mieczysław Fryczkowski(1), Andrzej Paradysz(1)
trafność: 7

Urologia Polska 1994/47/1a

Wyniki plastyki pęcherza moczowego we wrodzonym jego wynicowan
Anna Grabowska, Jadwiga Jankowska, Jadwiga Zubowska, Zbigniew Jankowski
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Cystektomia w zaawansowanym raku pęcherza moczowego: rokowanie i cel terapeutyczny. Obserwacje 15-letnie pojedynczego ośrodka
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
trafność: 7

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Klinicznie jawne przerzuty czerniaka skóry do układu moczowego
Sebastian Ciszewski, Beata Smolska-Ciszewska, Artur Jakimów, Cezary Juda, Maciej Szwedowski, Władysław Błudzin, Roman Szwedowski
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena przydatności oznaczenia stężeń NMP22 w moczu u chorych na raka pęcherza moczowego
M. Kowalska, M. Fuksiewicz, Janina Kamińska, B. Kotowicz, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

RII-2: Radykalna cystektomia u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Tomasz Chwaliński, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Adam Zakościelny, Małgorzata Kiraga
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-5: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
trafność: 7
SNIV-2: Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza
Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Rozszerzona limfadenektomia zaotrzewnowa u chorych na inwazyjnego raka pęcherza moczowego - doniesienie wstępne
Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Adam Zakościelny
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

RII-1: Doszczętny TURT przed cystektomią u chorych z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego
Tomasz Chwaliński, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski
trafność: 7
ARI-11: Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Jan Sir, Bartosz Misterek, Bartosz Nadolski
trafność: 7
SNIV-1: Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Jan Sir, Bartosz Misterek, Bartosz Nadolski
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Problem wczesnego rozpoznania raka pęcherza moczowego na podstawie materiału własnego z lat 1992-2000
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

API-16: Wpływ Ambroksolu, kapsaicyny i dimetylosulfotlenku na wyizolowaną ścianę pęcherza moczowego
Tomasz Drewa, Tomasz Tyrakowski, Zbigniew Wolski, Natalia Młodzik, Piotr Karwowski, Przemysław Gałązka, Bartosz Misterek, Łukasz Pokrywka
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego na podstawie wykonanych rutynowo badań diagnostycznych w materiale własnym
Dariusz Borowiec, Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Lech Wronecki, Elżbieta Korobowicz, Elżbieta Czekajska-Chehab
trafność: 7

Urologia Polska 1979/32/4

Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego
Aleksander Bęc
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wartości zespolenia moczowodów z zastępczym pęcherzem jelitowym lub zbiornikiem jelitowym u chorych na raka pęcherza moczowego
Jerzy Niemirowicz, Piotr Kowalski, Andrzej Kacprzak, Konrad Jersak, Piotr Kaczmarek
trafność: 7
Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego
Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

API-9: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, towarzyszących nadreaktywności wypieracza pęcherza moczowego, stwierdzanych w badaniu urodynamicznym
Paweł Szalecki, Piotr Radziszewski, Bartosz Dybowski, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
trafność: 7

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zmiany w unerwieniu pęcherza moczowego wywołane przez zapalenie pęcherza. Porównanie eksperymentalnego modelu u świni z zapaleniem śródmiąższowym u człowieka
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
trafność: 7

Urologia Polska 2004/57/2a

PVII-5: Stężenie 8-OHDG u chorych na raka pęcherza moczowego, leczonych wlewkami dopęcherzowymi z zawiesiny prątka BCG
Piotr Kaczmarek, Jerzy Niemirowicz, Jan Błaszczyk, Paweł Fijałkowski, Piotr Kowalski, Zbigniew Baj
trafność: 7
PVII-5: Stężenie 8-OHDG u chorych na raka pęcherza moczowego, leczonych wlewkami dopęcherzowymi z zawiesiny prątka BCG
Piotr Kaczmarek, Jerzy Niemirowicz, Jan Błaszczyk, Paweł Fijałkowski, Piotr Kowalski, Zbigniew Baj
trafność: 7
ARI-2: Czynniki rokownicze przy raku pęcherza moczowego - na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w grupie 201 pacjentów po radykalnej cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
trafność: 7

Urologia Polska 1990/43/3

RZADKI PRZYPADEK WŁÓKNIAKO-MIĘSNIAKA GŁADKOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch
trafność: 6

Urologia Polska 2004/57/2a

PVI-1: Ocena urazów pęcherza moczowego w materiale oddziałów urologii w Polsce w latach 1995-1999 i 2000-2001
Wacław Lipczyński, Barbara Dobrowolska, Wojciech Habrat, Jacek Kusionowicz, Zygmunt Dobrowolski
trafność: 6

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wartość badania fotodynamicznego przy kwalifikacji do leczenia chorych na nowotwory pęcherza moczowego
Michał Markowski, Marek Lipiński, Waldemar Różański
trafność: 6

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Blokada ?1adrenoceptorów a stan zapalny pęcherza moczowego: doxazosyna odwraca zmiany wunerwieniu 5-HT-, VIP- i/lub NPY-immunoreaktywnym, powodowane eksperymentalnie wywołanym stanem śródmiąższowego zapalenia pęcherza
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
trafność: 6

Urologia Polska 1990/43/4

CIAŁA OBCE PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONE INSTRUMENTALNIE
Sławomir Mrozicki, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
trafność: 6

Urologia Polska 2003/56/4

Mieszana hodowla chondrocytów i komórek nabłonka pęcherza moczowego królika
Tomasz Drewa(1;2), Zbigniew Wolski(1), Przemysław Gałązka(2), Artur Czaplewski(2), Alina Woźniak(2), Jan Sir(3), Jerzy Maźwa(2)
trafność: 6

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Chłoniak pęcherza moczowego. Opis przypadku
Łukasz Wojnar, Zbigniew Kwias, Michał Malkowski, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz
trafność: 6

Urologia Polska 2004/57/2a

PVII-7: Wpływ zakresu limfadenektomii biodrowo-zasłonowej na wyniki leczenia raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego u pacjentów poddanych cystektomii i uzupełniającej chemioterapii
Agnieszka Chaładaj-Kujawska, Iwona Skoneczna, Grażyna Poniatowska, Bożena Sikora, Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Ewa Kraszewska, Małgorzata Tacikowska, Marcin Ligaj
trafność: 6

Urologia Polska 1981/34/2

Rhabdomyosarcoma pęcherza moczowego
Zbigniew Kwias, Bogdan Jurasz, Władysław Twardosz
trafność: 6

Urologia Polska 2004/57/2

Ocena porównawcza przydatności ultrasonografii przezpowłokowej, tomografii komputerowej oraz jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej
Piotr Chłosta(1), Artur A. Antoniewicz(2), Tomasz Szopiński(2), Grzegorz Kata(2), Radosław Jardanowski(2), Cezary Szcześniak(2), Andrzej Borówka(2)
trafność: 6

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Uwrażliwienie komórek raka pęcherza moczowego na apoptozę mediowaną ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu terapii fotodynamicznej
Ewelina Szliszka, Zenon Czuba, Aleksandra Kawczyk, Aleksander Sieroń, Wojciech Król
trafność: 6

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka
Wojciech Husiatyński, Dariusz Kraśniewski, Maciej Zbrzeźniak, Tomasz Bużański, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Robert Dobosz, Jan Faryna, Wojciech Pypno
trafność: 6

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.3 - Leczenie w przypadkach kamicy układu moczowego w latach 1994-2005 w materiale własnym
Mieczysław Gałęzia, Arkadiusz Zapała, Tomasz Leksowski, Paweł Wrona, Paweł Kieres, Przemysław Woźniak
trafność: 6

Urologia Polska 2005/58/4

Występowanie raka u osób przed przeszczepieniem nerki
Michael Fischereder, Karl-Walter Jauch
trafność: 6

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Rola powtórnej przezcewkowej elektroresekcji w ocenie pacjentów z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego
Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Krzysztof Mazurek
trafność: 6
KOD: 8.1 - Miofibroblastyczne guzy zapalne pęcherza moczowego (pseudosarcoma) - opis przypadków
Paweł Dębiński(1), Elżbieta Górzyńska(2), Zdzisław Woźniak(3), Janusz Dembowski(1), Michał Wróbel(1), Bartosz Małkiewicz(1)
trafność: 6

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Czy ściana pęcherza może być skonstruowana in vitro z elementów pochodzących spoza układu moczowego?
Tomasz Drewa, Victoria Sarafian, Zbigniew Wolski, Romana Joachimiak, Jan Sir, Anna Kaznica, Joanna Wisniewska-Skopinska5
trafność: 6

Urologia Polska 1988/41/4

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski
trafność: 6

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 4 - Śródpęcherzowa eksplozja podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego. Opis przypadku
Janusz Ławiński, Hubert Kuźniar, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 6

Urologia Polska 2001/54/2

Późne następstwa złamania miednicy z rozerwaniem pęcherza moczowego
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.1 - Wpływ ambroxolu (ABX) podawanego pozajelitowo na poziom kwasu moczowego oraz pH moczu w warunkach doświadczalnych
Tomasz Drewa(1), Zbigniew Wolski(1), Bartosz Misterek(1), Marzena Gruszka(2), Celestyna Mila-Kierzenkowska(3)
trafność: 5

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek samoistnego pęknięcia pęcherza moczowego
Adam Rutkowski, Jan Czerniawski
trafność: 5

Urologia Polska 2003/56/4

Przeszczep homograftu tętniczego powikłany krwawieniem do układu moczowego
Artur Pupka(1), Wojciech Kołaczyk(2), Stanisław Pawłowski(1), Maciej Karasek(3), Dariusz Patrzałek(1), Piotr Szyber(1)
trafność: 5

Urologia Polska 1993/46/4

Leiomyoma pęcherza moczowego
Jerzy Swierż, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
trafność: 5

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Technika częściowego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Paweł Orłowski, Jarosław Jaskulski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 5

Urologia Polska 1979/32/1

Powikłanie wywołane ciałem obcym w pęcherzu moczowym
Andrzej Kaczmarek
trafność: 5

Urologia Polska 1978/31/3

Leyomyoma pęcherza moczowego
Zygmunt Kasztelan
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/1

Listy do Redakcji
Piotr Szynaka
trafność: 5

Urologia Polska 1992/45/3

Priapizm jako jeden z pierwszych objawów w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
Eugeniusz Malczyk, Tadeusz Werel, Jacek Kudelski
trafność: 5

Urologia Polska 1981/34/2

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Wilna na konferencję naukową Towarzystwa Urologów LSRR (15.V.80 r. ? 18.V.80 r.)
H. Nielubowiczowa
trafność: 5

Urologia Polska 1991/44/4

Usuwanie kamicy z pęcherza moczowego drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.2 - Zespół kotwiczenia rdzenia kręgowego: od urodynamiki do neurochirurgii
Paweł Kroll, Krzysztof Strzyżewski, Andrzej Jankowski
trafność: 5

Urologia Polska 1987/40/3

GRZEGORZ BASIEWICZ, ADAM JĘDZURA, STANISŁAW DZIERŻAK
Grzegorz Basiewicz, Adam Jędzura, Stanisław Dzierżak
trafność: 5

Urologia Polska 1992/45/4

Chlamydia trachomatis w zapaleniu pęcherza moczowego
Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
trafność: 5

Urologia Polska 2003/56/4

Ciało obce cewki i pęcherza moczowego
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Przydatność badania fotodynamicznego (PDD) do oceny powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego u chorych po usunięciu nerki i moczowodu
Marek Lipiński, Leszek Jeromin, Kamil Burzyński, Waldemar Różański
trafność: 5

Urologia Polska 1987/40/3

PRZERZUT RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO KOŚCI BIODROWEJ
Henryk Kwapisz, Jerzy Miarzyński, Zenon Rudzki, Stanisław Miedziński
trafność: 5

Urologia Polska 2004/57/1

Ciało obce w pęcherzu moczowym i przestrzeni okołopęcherzowej
Andrzej Bartosik, Marek Pilch, Grzegorz Chojak, Maciej Wenerski
trafność: 5

Urologia Polska 1984/37/2

WIELOLETNIA WĘDRÓWKA KULI KARABINOWEJ ZAKOŃCZONA W PĘCHERZU MOCZOWYM
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski
trafność: 5

Urologia Polska 1991/44/3

Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.1 - Synergistyczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), terapii fotodynamicznej i/lub cisplatyny na komórki raka pęcherza moczowego w badaniach in vitro
Ewelina Szliszka(1), Zenon P. Czuba(1), Wojciech Król(1), Aleksander Sieroń(2)
trafność: 5

Urologia Polska 1994/47/4

Ciała obce cewki moczowej
Sławomir Mrozicki, Krzysztof Ścisłowicz
trafność: 5

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zapalnie zmieniony uchyłek pęcherza moczowego naśladujący ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak
trafność: 5

Urologia Polska 1992/45/1

Badanie bakteriologiczne moczu pobranego bezpośrednio z nerki u chorych z kamicą nerkową
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny, Maciej Flak
trafność: 5

Urologia Polska 1995/48/2

MASYWNY KRWIOMOCZ NA TLE WRZODU HUNNERA
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Ferdynand Tyloch, Maria Kotschy
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Porównanie stopnia zaawansowania klinicznego i patologicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej
Michał Szymański, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Szostek, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 5
KOD: 15.2 - Szczelny zbiornik moczowy kątniczo-wstępniczy z zastawką hydrauliczną
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Marcin Markuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Marcin Matuszewski
trafność: 5

Urologia Polska 1989/42/3

PRÓBY RATOWANIA CZĘŚCI JEDYNEJ NERKI ? OPIS TROJGA DZIECI
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński
trafność: 5

Urologia Polska 1994/47/1a

Odległe wyniki leczenia wynicowanego pęcherza moczowego metodą Gersuny\'ego
Olgierd Sarrazin, Irena Beck-Gębara
trafność: 5

Urologia Polska 1990/43/1

ZACIEK Z KIKUTA MOCZOWODU JAKO PRZYCZYNA NAWROTOWEGO ROPNIA POŚLADKA
Andrzej Gomuła, Bronisław Stawarz
trafność: 5

Urologia Polska 1980/33/4

Sprostowanie
Jerzy Zieliński
trafność: 5

Urologia Polska 2005/58/4

Uwagi recenzenta na temat pracy pt. ?Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania?
Wojciech Pypno
trafność: 5

Urologia Polska 1979/32/3

Rzadki przypadek przebicia torbieli skórzastej do pęcherza moczowego
Wiesław Dobrucki, Janusz Dembowski
trafność: 5

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.4 - Późne przerzuty w bliźnie pooperacyjnej po częściowej resekcji pęcherza z powodu raka pęcherza moczowego
Jacek Przybyła, Paweł Wędzikowski, Marek Sosnowski
trafność: 5

Urologia Polska 1978/31/4

Ciało obce jamy otrzewnowej przyczyną błędnego rozpoznania mięśniaka pęcherza moczowego
Władysław Lejawka
trafność: 5

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wyniki wczesnej cystektomii wykonanej u pacjentów z rozpoznaniem raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania pT1G3
Krzysztof Kamecki, Jerzy Siekiera, Zbigniew Wolski, Witold Mikołajczak, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
trafność: 5

Urologia Polska 1992/45/4

Naciek okołowyrostkowy w przebiegu rakowiaka wyrostka robaczkowego naśladujący guz pęcherza moczowego
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski
trafność: 5

Urologia Polska 1994/47/1a

Rak pęcherza wynicowanego u 62-letniego chorego
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski
trafność: 4

Urologia Polska 1989/42/4

MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Piotr Trypens
trafność: 4

Urologia Polska 1995/48/2

EMBOLIZACJA TĘTNIC BIODROWYCH WEWNĘTRZNYCH I TĘTNIC PĘCHERZOWYCH W PÓŹNYCH OKRESACH NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Paweł Rakowski, Bolesław Kuzaka
trafność: 4

Urologia Polska 1994/47/1a

Własne doświadczenia w rekonstrukcji wynicowanego pęcherza moczowego u dzieci
Czesław Stoba, Andrzej Gołębiewski
trafność: 4

Urologia Polska 1990/43/2

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno, Stanisław Dąbkowski
trafność: 4

Urologia Polska 1983/36/3

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Klinice Urologicznej Karolińska Institutet w Sztokholmie
Anatol Pachman
trafność: 4

Urologia Polska 1980/33/1

Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwawiących guzów pęcherza moczowego - streszczenie pracy habilitacyjnej
Janusz Darewicz
trafność: 4

Urologia Polska 1998/51/3

GUZ PĘCHERZA MOCZOWEGO NA TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
trafność: 4

Urologia Polska 1978/31/3

Przypadek zezłośliwiałego mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego
Andrzej Musierowicz, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk, Jan Czerniawski
trafność: 4

Urologia Polska 1979/32/4

Wpływ środowiska na występowanie kamicy układu moczowego
Zbigniew Kwias, Marek Turski, Wojciech Twardosz
trafność: 4

Urologia Polska 1992/45/2

Ocena wyników badań cytologicznych osadu u chorych podejrzanych o nowotwory układu moczowego leczonych w Klinice Urologii AM
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Jadwiga Korenkiewicz, Renata Sujkowska
trafność: 4

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Korelacja badań urodynamicznych z unerwieniem szyi pęcherza moczowego u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Agnieszka Bossowska, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski, Andrzej Borkowski
trafność: 4

Urologia Polska 1978/31/3

Ocena różnych metod diagnostycznych w nowotworach pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Tadeusz Jurczykowski, Ryszard Prędki
trafność: 4

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Technika radykalnego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 4

Urologia Polska 1990/43/2

WSPÓŁISTNIENIE DWÓCH PIERWOTNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA NOWOTWORÓW NERKI I STERCZA
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Krzysztof Łukojć
trafność: 4

Urologia Polska 1993/46/4

Liczne wady układu moczowego jedynej nerki: operacja jednoeta- powa
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
trafność: 4

Urologia Polska 1992/45/2

Dr med. Edward Daszkiewicz
Tadeusz Krzeski
trafność: 4
Wybrane zagadnienia z patofizjologii pęcherza moczowego powiększonego wyizo lowanym, pozbawionego śluzówki, fragmentem jelita grubego
Andrzej W. Malewski
trafność: 4

Urologia Polska 1978/31/3

Wycięcie pęcherza moczowego z powodu zezłośliwienia brodawczaków po 15 latach skutecznego leczenia brodawczakowatości pęcherza elektrokoagulacją
Władysław Lejawka
trafność: 4

Urologia Polska 1998/51/3

ZESPÓŁ NISKIEJ TRÓJJODOTYRONINY W CHOROBACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Tański, Adam Janiak
trafność: 4

Urologia Polska 1991/44/4

Guz zapalny pęchenza moczo wego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę
Janusz Wabik, Andrzej Karski, Jan Krakowski
trafność: 4

Urologia Polska 1987/40/2

LECZENIE OPERACYJNE PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Jan Sprogis
trafność: 4

Urologia Polska 1988/41/4

KRWIAK POCHWY (HAEMATOKOLPOS) IMITUJĄCY GUZ MIEDNICY MNIEJSZEJ
Władysław Łazar, Jan Sprogis
trafność: 4

Urologia Polska 1994/47/4

Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski(1), Zbigniew Kwias(1), Roman Krenzj(2), Jan Bręborowicz(1), Piotr Nowakowski(1)
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Mieszane zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Marta Wróblewska, Anna Sawicka-Grzelak, Robert Tomasz Kuthan, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
trafność: 4

Urologia Polska 1994/47/4

Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski(1), Zbigniew Kwias(1), Roman Krenzj(2), Jan Bręborowicz(1), Piotr Nowakowski(1)
trafność: 4

Urologia Polska 1979/32/2

Współistnienie dwu pierwotnych różnego pochodzenia nowotworów pęcherza moczowego i nerki
Władysław Lejawka
trafność: 4

Urologia Polska 1990/43/1

NERKA POTRÓJNA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński, Wacław Lorenz
trafność: 4

Urologia Polska 1987/40/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W PRZEZCEWKOWEJ ULTRASONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYCE CHORÓB PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Noga, Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny, Andrzej Szurkowski
trafność: 4

Urologia Polska 2008/61/3

Rzadki przypadek ciała obcego zagnieżdżonego w błonie śluzowej pęcherza moczowego (nitki ze spodni dżinsowych) w następstwie rany kłutej
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner
trafność: 4

Urologia Polska 1980/33/3

Sprawozdanie z posiedzenia naukowego P.T.U. Oddział Krakowski zorganizowanego przez Kliniczny Oddział Urologiczny AM w dniu 17.11.79 w Czerwonej Górze k/Kielc
Katarzyna Sapeta, Andrzej Kowalski
trafność: 4

Urologia Polska 1991/44/4

Promienica pęcherza moczowego
Jan Latała, Jan Krakowski
trafność: 4

Urologia Polska 1991/44/3

Jednoczasowe operacyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego
Konrad Pietraszun, Józef Matych, Barbara Krauze, Włodzimierz Stelmach
trafność: 4

Urologia Polska 1980/33/1

Sprawozdanie z XXX szkoleniowo-naukowego zebrania północno-zachodniego oddziału P.T.U.
Jerzy Korda
trafność: 4

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Stopień zaawansowania raka pęcherza moczowego w momencie rozpoznania oraz ocena dokładności określenia zaawansowania i złośliwości raka przed cystektomią radykalną
Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Szostek, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 4

Urologia Polska 1996/49/3

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE POSTACI BRZUSZNEJ OLBRZYMIEGO WODNIAKA JĄDRA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 4

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Indukowane toksyną botulinową (BTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG), zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Izabela Janiuk, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
trafność: 4
Kolposuspensja z użyciem taśmy polipropylenowej u pacjentek z ortotopowym pęcherzem jelitowym – wyniki czynnościowe
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 4
Modyfikacja techniki Double-TOT w korekcji przepukliny przedniej ściany pochwy ze współistniejącym nietrzymaniem moczu. Doniesienia wstępne
Andrzej Malinowski, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Tadeusz Pawłowski, Tomasz Augustyniak, Michał Wojciechowski
trafność: 4

Urologia Polska 1978/31/2

Leukoplakia układu moczowego
Marek Rożniecki, Karol Stąpor, Marek Sosnowski
trafność: 4

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek skamieniałego ciała obcego pęcherza moczowego wikłającego przebieg prawidłowego porodu
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
trafność: 4

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica pęcherza moczowego po telegammaterapii i podwiązaniu tętnic biodrowych wewnętrznych z powodu raka
Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
trafność: 4

Urologia Polska 1994/47/1a

Odległe wyniki wszczepienia moczo- wodów do wydzielonej bańki odbytnicy ze sprowadzeniem esicy na krocze
Jadwiga Jankowski, Jadwiga Zubowska, Anna Grabowska
trafność: 4

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
trafność: 4

Urologia Polska 1999/52/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO U 69-LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Wojciech Pawłowski, Tomasz Sołtysik, Krzysztof Borkowski, Jan Myrta
trafność: 4

Urologia Polska 2004/57/4

Mięśniak gładkokomórkowy okolicy zapęcherzowej (retrovesical leiomyoma)
Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek
trafność: 4

Urologia Polska 1988/41/3

STOPIEŃ HISTOLOGICZNEJ ZŁOŚLIWOŚCI RAKA PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO, A ANTYGEN GRUPOWY KRWI I WIEK CHORYCH
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Adam Szkodny
trafność: 4

Urologia Polska 1984/37/2

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE W PRZESZCZEPIENIU MOCZOWODÓW DO ESICY W CZASIE USUWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Adam Szkodny
trafność: 4

Urologia Polska 2000/53/2

GUZ ZAPALNY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 32-LETNIEJ KOBIETY
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej
trafność: 4

Urologia Polska 1999/52/2

GRUCZOLAKORAK SZCZYTU PĘCHERZA MOCZOWEGO TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
trafność: 4

Urologia Polska 1995/48/4

WYNIKI PRZYSPIESZONEGO CYKLU SZCZEPIEŃ ENGERIX B U DZIECI Z WADAMI I ZAKAŻENIAMI UKŁADU MOCZOWEGO
Zbigniew Tański, Agnieszka Tańska
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.3 - Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antygen TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego leczonych dopęcherzową immunoterapią BCG
Bartosz Małkiewicz(1), Anna Kołodziej(1), Romuald Zdrojowy(1), Janusz Dembowski(1), Paweł Sedlaczek(2), Michał Wróbel(1), Tomasz Szydełko(1), Jerzy Lorenz(1)
trafność: 4

Urologia Polska 2003/56/4

Trzy przypadki zastosowania energii lasera Nd:YAG
Robert Kędzierski, Zbigniew Trzepizur, Cezary Zydek
trafność: 4

Urologia Polska 1996/49/3

AKTYWNOŚĆ ARYLOSULFATAZ A I B U CHORYCH Z NOWOTWORAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Tadeusz Szumiło, Robert Klijer, Teodozja Pycka, Halina Szumiło, Dariusz Stępnik
trafność: 4

Urologia Polska 1981/34/3-4

Bawełniania ochrona cewki moczowej jako próba zapobiegania infekcji odcewnikowej
Marek Rożniecki, Leszek Jeromin
trafność: 4

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ TESTU BARD BTA W DIAGNOSTYCE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Piotr Trypens, Andrzej Borkowski
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Grzybicze zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Anna Sawicka-Grzelak, Ewa Swoboda-Kopeć, Sylwia Błachnio, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
trafność: 4

Urologia Polska 1997/50/4

ANALIZA BAKTERIOLOGICZNA MOCZU PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIALE UROLOGII W INOWROCŁAWIU W LATACH 1994-1995
Cezary Ciomek, Szymon Kwiatkowski
trafność: 4

Urologia Polska 1994/47/1a

Operacja Younga-Deesa w leczeniu wynicowania pęcherza moczowego
Alina Bielowicz-Hilgier, Grzegorz Paruszkiewicz
trafność: 4

Urologia Polska 1997/50/4

RZADKA POSTAĆ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO O UTKANIU PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWYM I GRUCZOŁOWYM
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Roman Pykało(1), Jarosław Zięba, Grzegorz Madej(2)
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.1 - Dystrybucja, charakterystyka neurochemiczna oraz indukowana stanem zapalnym plastyczność somatostatyno-immunoreaktywnych (SOM-IR) włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska(1), Joanna Wojtkiewicz(1), Andrzej Borkowski(2), Cezary Skobowiat(1), Mariusz Majewski(1), Piotr Radziszewski(1)
trafność: 4

Urologia Polska 1980/33/4

Przydatność badania radioizotopowego 133-Xe w diagnostyce różnicowej niektórych schorzeń pęcherza moczowego (doniesienie tymczasowe)
Stanisław Cieśliński, Zbigniew Maziarz, Andrzej Sikorski
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/1

Laparoskopowe leczenie w przypadku pourazowej przetoki pęcherzowo-otrzewnowej
Cezary Zydek(1), Leszek Kutwin(2), Eugeniusz Miękoś(1)
trafność: 4

Urologia Polska 1984/37/1

WSTĘPNA OCENA PRZEŻYCIA CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH CYSTEKTOMIĄ PO UPRZEDNIM NAPROMIENIENIU DAWKĄ 2000 RADÓW
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Maciej Niemierko, Danuta Gajl
trafność: 4

Urologia Polska 2005/58/3

Olbrzymi okołomoczowodowy uchyłek pęcherza moczowego u dziecka
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 4

Urologia Polska 1995/48/1

NAWROTOWA PRZETOKA ODBYTNICZO-CEWKOWĄ U CHŁOPCA Z WRODZONĄ NIEDROŻNOŚCIĄ ODBYTU
Jacek Krasnopolski, Tadeusz Bokwa, Wojciech Perdzyński
trafność: 4

Urologia Polska 2000/53/2

OLBRZYMI, ŁAGODNY ROZROST STERCZA
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Andrzej Raś(2), Tadeusz Gacki, Zbigniew Jarząbek
trafność: 4

Urologia Polska 1981/34/1

Gruźlica moczowodu. badania nad patogenezą oraz powiązaniami czasu leczenia przeciwprątkowego i obrazów radiologicznych zwężeń moczowodu ze zmianami histopatologicznymi (streszczenie pracy na stopień doktora nauk medycznych)
Andrzej Zaruski
trafność: 4

Urologia Polska 1992/45/1

Rola radioterapii w leczeniu płaskonabłonkowego raka pęcherza moczowego
Bogdan Gliński
trafność: 4

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ cewnikowania pęcherza moczowego na częstość zakażenia nasieniowodów
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk
trafność: 4

Urologia Polska 1999/52/3

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska
trafność: 4

Urologia Polska 1983/36/3

Częstość występowania współistniejących chorób pęcherza moczowego operowanych jednoczasowo z gruczolakiem stercza
Józef Matych, Eugeniusz Miękoś, Romuald Pietraszun
trafność: 4

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z VI ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH oraz III ZJAZDU IBEROAMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH. (TOLEDO 27 - 29 KWIETNIA 1995)
Wojciech Apoznański, Paweł Kowal
trafność: 4

Urologia Polska 1978/31/1

Wyniki kruszenia kamieni pęcherza moczowego aparatem Urat-1
Jan Leńko, Stanisław Cieśliński, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.2 - Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego - doświadczenia własne na podstawie czterech przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
trafność: 4

Urologia Polska 1993/46/1

Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki
trafność: 4

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.4 - Uwarunkowania wyboru nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Robert Klijer, Waldemar Białek
trafność: 4

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ toksyny botulinowej (BTX) na kodowanie chemiczne włókien nerwowych, zaopatrujących pęcherz moczowy psa
Sylwia Lew, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Zygmunt Kuleta, Mariusz Majewski
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W NARZĄDACH UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, U JEDNEGO CHOREGO
Jerzy Świerż, Henryk Zieliński
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/2

ULTRADŹWIĘKOWE KRUSZENIE KAMIENI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Maciej Strzyżowski, Adam Michalski
trafność: 3

Urologia Polska 1997/50/1

BRODAWCZAK ODWRÓCONY (PAPILLOMA INVERSUM) PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska(1), Maciej Czaplicki(1), Piotr Dobroński(1), Piotr Trypens(1), Roman Pykało(2), Andrzej Borkowski(1)
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wartość retrygonzacji szyi pęcherza moczowego
Andrzej Borówka
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/2

Skład chemiczny kamieni moczowych a zawartość niektórych ich składników w surowicy i w moczu
Witold Patrzyk
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/3

Leczenie chirurgiczne i onkologiczne nowotworów pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Cezary Ramlau, Barbara Głuszak, Anna Wachowiak
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Znaczenie prognostyczne nowej klasyfikacji histopatologicznej WHO/ISUP 2004 przy ocenie guzów pęcherza moczowego Ta/T1 o wysokim ryzyku progresji
Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Jarosław Kasprzak, Paweł Kowal, Jerzy Lorenz
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/2

Ześlizgowa przepuklina mosznowa z zawartością ściany pęcherza moczowego z lewostronnym poszerzeniem miedniczki nerkowej i moczowodu
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski, Dariusz Nalej, Andrzej Lemański
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/4

: Przypadek lewostronnej przepukliny pachwinowej z całko- witym przemieszczeniem pęcherza moczowego do moszny
Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias, Józef Traczyk
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/3

RAK PŁASKONABŁONKOWY W UCHYŁKU PĘCHERZA
Piotr Machoy, Wojciech Słuczanowski
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/1

Przetoka moczowodowo-maciczna jako powikłanie cięcia cesarskiego
Norbert Taraszkiewicz, Stanisław Taraszkiewicz, Bogusław Kosiński
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/1

Przeszczepienie nerek u chłopców z niewydolnością, nerek spowodowaną zastawkami cewki tylnej
Piotr Kaliciński, Sylwester Prokurat, Piotr Gastoł, Ryszard Grenda, Czesław Szymkiewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/4

Przebieg naczyń tętniczych w błonach ściany pęcherza moczowego
Florian Czerwiński, Konrad Pilarczyk, Wojciech Kozik
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/3

UZUPEŁNIENIE UBYTKU CEWKI TYLNEJ RURKĄ SKÓRNĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Laparoskopia w przypadkach nienowotworowych schorzeń układu moczowo-płciowego
Andrzej Szedel, Marcin Życzkowski, Andrzej Potyka, Magda Duda, Maciej Kupajski, Wiesław Duda, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1998/51/3

KOMENTARZ DO PRACY ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zev Wajsman
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/3

Powikłania występujące przy stosowaniu instilacji dopęcherzowych z adriblastyny w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Waldemar Lasota, Adam Szkodny
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/2

Urazy zewnętrzne i jatrogenne pęcherza moczowego zaopatrzone w oddziałach urologii w Polsce w latach 1995-1999
Zygmunt F. Dobrowolski(1), Wacław Lipczyński(1), Jacek Kusionowicz(1), Piotr Jakubik(1), Barbara Dobrowolska(1), Leszek Brongel(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1987/40/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-MACICZNA
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Teresa Mizerska
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/1

ULTRASONOGRAFICZNY POMIAR ZALEGANIA MOCZU Z UŻYCIEM KOMPUTERA
Andrzej Gomuła
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Ocena wczesnych i późnych odczynów i powikłań popromiennych ze strony pęcherza moczowego u chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy, leczonych skojarzoną metodą radiochemioterapii
Bogdan Torbé(1), Rafał Kurzawa(2), Danuta Rogowska(1), Marcin Słojewski(3), Mirosław Lewocki(4), Michał Falco(4), Andrzej Torbé(5), Andrzej Sikorski(3)
trafność: 3

Urologia Polska 2007/60/2

Polimorfizm metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej a ryzyko rozwoju raka pęcherza moczowego
A. Karim Kader, Lina Shao, Colin P. Dinney, Matthew B. Schabath, Yunfei Wang, Jun Liu, Jian Gu, H. Barton Grossman, Xifeng Wu
trafność: 3

Urologia Polska 1985/38/3

SELEKTYWNE BARWIENIE POWIERZCHNIOWE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO PRZEZ DOPĘCHERZOWE PODAWANIE BŁĘKITU METYLENOWEGO POŁĄCZONE Z IDENTYFIKACJĄ ENDOSKOPOWĄ
Zygmunt Dobrowolski, Zbigniew Piasecki, Bolesław Papla
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.4 - Przebieg pooperacyjny u mężczyzn z całkowitym zatrzymaniem moczu po zabiegowym leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/1

Naczyniak jamisty pęcherza moczowego u ośœmioletniej dziewczynki
Piotr Szynaka(1), Walentyna Maria Zoch-Zwierz(2), Piotr Owsiejczuk(1)
trafność: 3

Urologia Polska 2003/56/2

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
trafność: 3

Urologia Polska 2005/58/4

Leczenie radykalne chorych na przyzwojaka pęcherza moczowego o złośliwym przebiegu klinicznym
Krzysztof Bar(1), Robert Klijer(1), Elżbieta Czekajska-Chehab(3), Waldemar Białek(1), Jerzy Michalak(1), Lech Wronecki(2)
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.2 - Urodynamiczna ocena chorych z rozpoznanym klinicznie zespołem pęcherza nadaktywnego
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/4

Wrodzony brak pęcherza i cewki moczowej
Włodzimierz Joszt, Zygmunt H. Kaliciński, Małgorzata Baka-Jakubiak, Henryka Szczepanska
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/2

Odpływy pęcherzowo-moczowodowe w przebiegu gruźlicy nerek
Bogdan Rosiak, Zofia Salska
trafność: 3

Urologia Polska 1983/36/2

Problemy leczenia współistniejących uszkodzeń tylnej cewki i pęcherza moczowego w złamaniu miednicy
Jan Burka, Marian Chrobot
trafność: 3

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA LECZENIA OPERACYJNEGO WRODZONYCH UCHYŁKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO Z DOSTĘPU ŚRÓDPĘCHERZOWEGO
Lidia Skobejko-Włodarska
trafność: 3

Urologia Polska 1998/51/4

PRZYPADEK CAŁKOWITEGO ZDWOJENIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Antoni Sieradzki, Szymon Kwiatkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/2

PRÓBA OCENY STANU UKŁADU MOCZOWEGO CHŁOPCÓW W WIEKU 7-14 LAT NA PODSTAWIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH WYKONANYCH W WYBRANEJ LOSOWO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Andrzej Wronczewski, Marek Mackiewicz, Krzysztof Kwela
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/1

Prof dr wszechnauk lekarskich Florian Nowacki (1902-1957)
Jarowit Stolarczyk
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/3

OCENA WARTOŚCI PROGNOSTYCZNEJ OZNACZANIA EKSPRESJI IZOANTYGENÓW UKŁADU ABH W RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Piotr Nowakowski
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena ?soluranu" firmy ?pharmachim" w leczeniu kamicy nerek z kwasu moczowego
Anna Cieślak, Krzysztof Piechna, Narcyza Hartel-Ulkowska, Bolesław Kuzaka
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/3

Zaciek moczowy w przes- trzeni zaotrzewnowej, okołonerkowej rozpoznawanie i leczenie
Piotr Kryst, Jerzy Bogumił Milewski, Janusz Gołębiewski, Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/2

Lokalizacja i blokada nerwu zasłonowego przy użyciu Tracer NL-1
Janusz Makiełło, Andrzej Prajsner
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.4 - Porównanie jakości materiałów tkankowych, pochodzących z przezcewkowej biopsji tru-cut i elektroresekcji guza, wykonanych w warunkach klinicznych, do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego
Piotr Chłosta(1), Tomasz Szopiński(2), Artur A. Antoniewicz(2), Jakub Dobruch(2), Tomasz Dzik(3), Janusz Kopczyński(4), Andrzej Borówka(1)
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/1

Częściowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/4

DOC. DR HAB. MED. STANISŁAW WRÓBEL (9.05.1924 -1.07.1995) WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
Ferdynand Tyloch
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/3

Sprawozdanie z posiedzenia odbytego przez przedstawicieli towarzystw urologicznych krajów socjalistycznych w dniu 30—31. x. 1975 r. w Budapeszcie podczas II Międzynarodowego Sympozjum
J. Payer
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/3

Czy należy wykonywać operacje wycięcia pęcherza moczowego z powodu raka w małych ośrodkach urologicznych?
Władysław Lejawka
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/3

Wjda układu moczowego współistniejąca z wadą wrodzoną narządów płciowych — ureter retrocavalis w zespole Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
Piotr Kryst, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Ewa Mayzner-Zawadzka, Tadeusz Krzeski
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/4

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA JAKO PÓŹNE POWIKŁANIE CIĘCIA CESARSKIEGO
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański, Antoni Banasik, Barbara Cybulska
trafność: 3

Urologia Polska 1987/40/3

OBSERWACJE KLINICZNE PO EMBOLIZACJI W NOWOTWORACH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Kwias, Józef Strzyżowski, Wiesław Sokołowski
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek włókniako-nerwiaka pęcherza moczowego
Jerzy Bogumił Milewski
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/3

SZCZELNY, KRĘTNICZO-KĄTNICZY PĘCHERZ MOCZOWY INDIANA POUCH JAKO ODPROWADZENIE MOCZU PO CYSTEKTOMII RADYKALNEJ Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/2

Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/3

Fotodynamiczne wykrywanie raka pęcherza moczowego po śródpęcherzowym podaniu hypericyny
Zygmunt F. Dobrowolski(1), Tomasz Drewniak(1), Wacław Lipczyński(1), Piotr Jakubik(1), Leszek Woliński(1), Jerzy Stachura(2), Bolesław Papla(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1993/46/4

Wyniki leczenia dorosłych chorych z powodu torbielowatego rozszerzenia śródpęcherzowego odcinka moczowodu (ureterocoele)
Krzysztof Łukojć, Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk
trafność: 3

Urologia Polska 1986/39/1

Ocena stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego przy pomocy ultrasonografii
Eugeniusz Miękoś, Wojciech Włodarczyk, Wieńczysław Monita
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/3

Przetoka moczowodowo-pochwowa popromienna
Zbigniew Tański, Edward Pogodski
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/1

ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY JAKO POWIKŁANIE PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Prajsner
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/2

CZYNNIKI BAKTERYJNE W ZNAMIENNEJ BAKTERIURII U PACJENTÓW Z ZAKAŻENIAMI DRÓG MOCZOWYCH
Irena Wróblewska, Małgorzata Kępa, Danuta Idzik, Joanna Myrczek, Świetlana Głąb
trafność: 3

Urologia Polska 1985/38/4

PRÓBA ZAPOBIEGANIA NIEDROŻNOŚCI JELIT PO CAŁKOWITYM USUNIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POWODU RAKA
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Wojciech Rogowski, Wojciech Bociański
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/2

WYNIKI LECZENIA TORBIELI NEREK METODĄ NAKŁUCIA PRZEZSKÓRNEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Jacek Niezabitowski, Elżbieta Jezierska, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/2

Wpływ stopnia zaawansowania patologicznego raka pęcherza moczowego na poszerzenie górnych dróg moczowych u chorych poddanych usunięciu pęcherza
Tomasz Demkow
trafność: 3

Urologia Polska 1997/50/2

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATAMI BCG I ADRIBLASTYNĄ W GRUPIE CHORYCH Z POWIERZCHOWNYMI GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/1

PRZERZUTY RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO PRĄCIA
Tomasz Demkow, Ewa Koźmińska, Roman Pykało (1), Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 2004/57/3

Jelitowa rekonstrukcja pęcherza moczowego i moczowodu u dwuletniego dziecka z meningomyelocoele
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/2

ZIARNINIAK EOZYNOCHŁONNY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Bolesław Kuzaka, Maciej Niemierko, Małgorzata Trojanowska-Szczerbo, Jarosław Zięba, Stanisław Wałecki, Krzysztof Piechna
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/1

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW NACIEKAJĄCYCH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon, Wiesław Duda
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/4

Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatosci jelita grubego
Zbigniew Wołnik, Zygmunt Lorencewicz, Andrzej Borówka
trafność: 3

Urologia Polska 1987/40/3

CAŁKOWITE WYPADNIĘCIE MACICY PRZYCZYNĄ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ UROLOGICZNYCH
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Zdzisław Chojak
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/1a

Embriogeneza wynicowanego pęcherza moczowego
Jan Karol Wolski
trafność: 3

Urologia Polska 1985/38/2

ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/4

KILKA UWAG W SPRAWIE URAZÓW PĘCHERZA I CEWKI MOCZOWEJ
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Władysław Sulich, Wojciech Obojski, Janusz Lewczuk, Ryszard Poreda, Mieczysław Węglewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/2

Operacje naprawcze cewki moczowej u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Zbigniew Kwias, Władysław Twardosz, Bronisław Stachowski
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/1

Nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu w materiale Klinikilogii
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Nowak, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć
trafność: 3
Sprawozdanie z 31.Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego23—25 maj1990 r.Worms)
Mirosław Kazoń
trafność: 3

Urologia Polska 2003/56/1

Sprawozdanie z II dorocznej konferencji „Perspectives in bladder cancer\". Lizbona 2002
Wojciech Kołaczyk(1), Tomasz Demkow(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/3

LASER W LECZENIU NIEKTÓRYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner, Jan Kawecki
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Trudności diagnostyczne w przypadku raka stercza z masywnymi przerzutami węzłowymi niekorelującymi z PSA
Teresa Gawlik-Jakubczak, Robert Hałasa, Jan Iwanicki
trafność: 3
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 3
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 3
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1997/50/3

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA W PRZEBIEGU RAKA ESICY JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Mysiński, Dariusz Nalej
trafność: 3

Urologia Polska 1979/32/4

Masywny krwiomocz po urazie brzucha pierwszym objawem brodawczaków pęcherza moczowego
Jerzy Golański
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/2

ANALIZA WYNIKÓW LECZENIA RAKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Johannes Becker, Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
trafność: 3

Urologia Polska 1986/39/3

Przydatność przyżyciowego testu barwnego w różnicowaniu guzów pęcherza moczowego z przewlekłymi stanami zapalnymi
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon, Adam Szkodny
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/1

OSAD MOCZU W KAMICY MOCZOWEJ
Maria Mantur, Dorota Fiedorowicz, Halina Kemona
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/1

Rzadki przypadek ciał obcych pęcherza moczowego i cewki moczowej u 19-letniego mężczyzny
Roland Dadej, Michał Krawczyński, Andrzej Antczak
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/4

Trudności rozpoznawcze odpływów pęcherzowo-moczowodowych u niemowląt karmionych naturalnie
Krystyna Karczewska(1), Andrzej Paradysz(2), Alicja Żabka(1), Józef Dobrowolski(3)
trafność: 3

Urologia Polska 1979/32/3

Przetoka miedniczkowo-dwunastnicza jako powikłanie roponercza
Artur Żebracki
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/4

Moczowodowe nietrzymanie moczu po okresie dzieciństwa
Jarowit Stolarczyk
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/4

Zalecenia dotyczące leczenia chorych na raka pęcherza moczowego w stadium Ta, T1 i CIS - rekomendacje wynikające z Międzynarodowych Konsultacji na temat raka pęcherza (SIU 2005)
Sylvester Rj, Van Der Meijden A, Witjes Ja, Jakse G, Nonomura N, Cheng C, Torres A, Watson R, Kurth Kh, Nieder Am, Brausi M, Lamm D, O'donnell M, Tomita K, Woo H, Jewett Mas
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wykorzystanie jelit w operacjach odtwórczych w przypadku raka pęcherza moczowego
Krzysztof Pliszek, Jan Kawecki, Ryszard Zbroński, Paweł Pawlaczek, Henryk Augustyniak, Piotr Bryniarski, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Salska, Wiesław Duda, Andrzej Paradysz
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/4

Rzadki przypadek przyzwojaka pęcherza moczowego
Roman Sosnowski(1), Tomasz Demkow(1), Marcin Ligaj(2), Elwira Bakuła-Zalewska(2), Wojciech Rogowski(1)
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/2

Zakażenie wewnątrzszpitalne w Klinice Urologii AM w Łodzi w latach 1984—1989
Włodzimierz Kuligowski, Kamil Burzyński, Leszek Jeromin
trafność: 3

Urologia Polska 1993/46/2

Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako droga szerzenia się raka pęcherza moczowego
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/1

SPOSÓB ZAOPATRYWANIA KIKUTA MOCZOWODU PODCZAS HEMINEFROURETEREKTOMII Z POWODU ODPŁYWU WSTECZNEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/1

Ocena wpływu systemowej chemioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego z uwzględnieniem stopnia złośliwości nowotworu (G)
Wojciech Kołaczyk(1), Janusz Dembowski(2), Jerzy Lorenz(2), Krzysztof Dudek(3)
trafność: 3

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W OKREŚLENIU POJEMNOŚCI I ZALEGANIA MOCZU W PĘCHERZU
Andrzej Noga, Krzysztof Bar, Adam Szkodny
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z 25 DNIA NAUKOWEGO PÓŁNOCNO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW ORAZ ZE ZJAZDU DUŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W ODENSE {3. VI. ? 5. VI. 1983)
Mirosław Kazoń
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/3

INSTYLACJE DOPĘCHERZOWE Z ZAWIESINY PRĄTKA BCG W LECZENIU POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (PGPM)
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jan Kaczmarek
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/3

Łatwe i tanie usprawiedliwienie zespolenia cewkowopęcherzowego po prostatektomii radykalnej
Andrzej Stokłosa
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/2

Malakoplakia układu moczowego
Piotr Lipiński(1), Marek Sosnowski(1), Maria Matejkowska-Sobaniec(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/1

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz, Andrzej Szkodziński
trafność: 3

Urologia Polska 1999/52/2

OCENA SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA NAWROTOM POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jerzy Niemirowicz, Waldemar Różański
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTAWKA CEWKI TYLNEJ U DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY - PREZENTACJA PRZYPADKU
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Grzegorz Jędrzejczak
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/3

Porównanie wyników wycięcia bieguna nerki metodą poprzeczną z wynikami wycięcia bieguna nerki metodą klinową
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/1

,Nephroid\" adenoma pęcherza moczowego
Stanisław Biernat, Paweł Wędzikowski
trafność: 3

Urologia Polska 1993/46/1

Poziomy IgA w surowicy, w moczu i rola leczenia odkażającego skojarzonego z kortykoterapią u dzieci z cystitis cystica
Ewa Stefaniak, Andrzej Jankowski, Elżbieta Bortkiewicz, Katarzyna Bernardczyk, Krystyna Strzykała, Janusz Maciejewski
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/2

Zachowawcze leczenie urazu nerki podkowiastej
Maciej Niemierko, Janusz Gołębiewski, Bolesław Kuzaka
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Bakteryjne zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitala klinicznego w Warszawie
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak
trafność: 3
KOD: 10.1 - Czynnościowa klasyfikacja wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych na podstawie badań wideo-urodynamicznych
Paweł Kroll(1), Andrzej Jankowski(1), Przemysław Mańkowski(1), Jacek Zachwieja(2), Alfred Warzywoda(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/4

Wartość paliatywnego leczenia napromieniowaniem chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Ryszard Krynicki, Piotr Pęczkowski, Danuta Gajl
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/1

Naczyniak krwionośny pęcherza moczowego u dziecka
Edward Daszkiewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/1

Wyniki leczenia nowotworów pęcherza moczowego przez całkowite wycięcie pęcherza
Jerzy Niemirowicz
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/3

Dysplastyczna nerka
Kazimierz Tarnowiecki, Jerzy Niemirowicz
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/2

ZAMKNIĘTY URAZ JAMY BRZUSZNEJ Z PĘKNIĘCIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO I ESICY
Zbigniew Tański, Jerzy Olszewski, Zbigniew Jarząbek, Maciej Truszkowski
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/2

Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
trafność: 3

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO UMIEJSCOWIONYCH W OKOLICY UJSC MOCZOWODOWYCH
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon
trafność: 3

Urologia Polska 1982/35/1-2

Kompresyjne leczenie nowotworów pęcherza
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski
trafność: 3

Urologia Polska 1982/35/3-4

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu metodą sobera
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 3

Urologia Polska 1999/52/3

OLBRZYMI KAMIEŃ W ZASTĘPCZYM PĘCHERZU JELITOWYM
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Adam Gołąb
trafność: 3

Urologia Polska 2005/58/4

Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania
Grzegorz Gomoliński(1), Piotr Szynaka(1), Anna Barbara Kluz-Kowal(2)
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/3

Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – postępowanie zabiegowe. Leczenie operacyjne czy endoskopowe?
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1997/50/4

PRZYDATNOŚĆ MARKERÓW NOWOTWOROWYCH CEA I AFP W SUROWICY KRWI I W MOCZU U CHORYCH Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU KLINIKI UROLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/1

NOWOTWORY UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH WSPÓŁISTNIEJĄCE Z NOWOTWORAMI INNYCH NARZĄDÓW
Andrzej Kaczmarek, Tomasz Szydełko
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/4

Wspomnienia o urologii lwowskiej w r. 1938
Jerzy Zieliński
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/1

PĘKNIĘCIE ZASTĘPCZEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Krzysztof Włodarczyk
trafność: 3

Urologia Polska 2000/53/2

ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ ENDOSKOPII TK W OBRAZOWEJ DIAGNOSTYCE UROLOGICZNEJ WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA
Andrzej Urbanik(1), Zygmunt Dobrowolski(2), Małgorzata Grotyńska(1), Robert Chrzan(1), Leszek Woliński(2), Janusz Kosmala(1)
trafność: 3

Urologia Polska 1986/39/4

DEFORMACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO W PRZEBIEGU GUZÓW NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ
Stanisław Maj, Ireneusz Fatek, Lech Lipiec, Stefan Olszewski
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/3

Rzadki przypadek olbrzymiego kamienia w pooperacyjnej przetoce pęcherzowo-pochwowej
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Robert Klijer, Marek Urban
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/2

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruźlicy układu moczowego u 22-letniej kobiety
Wojciech Kołaczyk, Jarosław Lewandowski
trafność: 3

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIETY SIEDMIOLETNIA OBSERWACJA
Jerzy Lorenz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/2

Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku
Wojciech Pypno(1), Maciej Zbrzeźniak(1), Adam Gajda(1), Joanna Ostrowska(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1979/32/1

Wytworzenie pęcherza moczowego z esicy
Jarowit Stolarczyk, Zbigniew Mięsowski
trafność: 3

Urologia Polska 2007/60/1

Czy można skutecznie powiększyć pęcherz moczowy nie używając jelita?
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Wojciech Jaworski
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU IZRAELSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W TYBERIADZIE W DNIACH 16?17 LUTEGO 1988 R.
Jan Szymanowski, Israel Nissenkorn
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/2

Przetoki moczowodowo-pochwowe w materiale własnym
Tadeusz Spruch, Robert Klijer, Jerzy Michalak, Andrzej Jezierski
trafność: 3

Urologia Polska 2007/60/4

Rak drobnokomórkowy pęcherza moczowego
Tomasz Borkowski, Bolesław Kuzaka, Paweł Szalecki, Joanna Sańko-Resmer, Roman Pykało
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/1

Zakażenie drobnoustrojami rozkładającymi mocznik w kamicy nerkowej
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.2 - Ocena przydatności urografii, KT w rozpoznawaniu, określeniu stopnia zaawansowania i postępowaniu chirurgicznym TCC górnego układu moczowego
Tadeusz Fedus, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/4

Skrzyżowana ektopia nerki
Marcin Gałęski, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W ODDZIAŁACH UROLOGII UNIWERSYTETÓW: KALIFORNII I POŁUDNIOWEJ KALIFORNII W LOS ANGELES
Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy: ciekawostka morfologiczna czy możliwy objaw zakażenia nanobakteriami?
Marek Sosnowski(1), Krzysztof W. Zieliński(2), Dorota Snopkowska(2), Dariusz Młoczkowski(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przyczynek do diagnostyki i terapii endoskopowej guzów pęcherza moczowego. Dwupoziomowe znieczulenie przewodowe dodatkowa blokada nerwu zasłonowego
Janusz Makiełło, Adam Szkodny
trafność: 3

Urologia Polska 1982/35/1-2

Brodawczak kielicha nerki u 12-letniego chłopca
Jerzy Zachwiej, Wojciech Romaszewski
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/1

Wartość Amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Agnieszka Wardyńska-Szlasa, Jerzy Zachwiej
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/4

Uchyłek pęcherzowy moczownika (vesicourachal diverłiculum
Zygmunt Zięba, Andrzej Kurzawa
trafność: 3

Urologia Polska 2007/60/2

Jakie są struktury podpierające cewkę moczową żeńską?
H. Fritsch, G. M. Pinggera, Michael Germar, A. Lienemann, M. Mitterberger, G. Bartsch, H. Strasser
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/3

Ciało obce w pęcherzu moczowym - powikłanie po laparoskopowej operacji sposobem Burch
Paweł Szalecki, Tomasz Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/3

Propozycja własnej techniki znieczulenia nasiękowego nerwu zasłonowego w czasie elektroresekcji przezcewkowej guzów umiejscowionych na ścianach bocznych pęcherza moczowego
Andrzej J. Wrona(1), Krzysztof Bar(2), Piotr Cwenar(2), Radosław Starownik(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/1a

Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński
trafność: 3

Urologia Polska 2003/56/1

Wynicowanie pęcherza moczowego współistniejące z moczowodem olbrzymim u 34-letniej chorej
Krzysztof Bar(1), Dariusz Stępnik(1), Robert Klijer(1), Danuta Skomra(2)
trafność: 3

Urologia Polska 1983/36/3

Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 3
Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek wrodzonej zastawki górnego odcinka moczowodu
Andrzej Kaczmarek, Wojciech Pypno
trafność: 3

Urologia Polska 2004/57/2

Pierwsze zastosowanie graftu kolagenowego w rekonstrukcji moczowodu u człowieka. 23-letnia obserwacja. Prezentacja przypadku
Andrzej Koziak, Adam Marcheluk, Piotr Kania, Ryszard Szcześniewski, Adam Dorobek, Tadeusz Dmowski
trafność: 3

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Ż XLI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (FREIBURG, 4?7. 10. 1989 R.)
Mirosław Kazoń
trafność: 3

Urologia Polska 1980/33/3

Operacje wytwórcze cewki moczowej w balanitis xerotic obliterans
Zygmunt Jasiński, Zbigniew Wolski, Stanisław Banach
trafność: 3

Urologia Polska 1997/50/2

SPRAWOZDANIE Z II SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ "ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET" BYDGOSZCZ, 6.12.1996 R.
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/1

Ocena wpływu pooperacyjnej chemioterapii systemowej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Wojciech Kołaczyk(1), Janusz Dembowski(2), Jerzy Lorenz(2), Krzysztof Dudek(3)
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU TOWARZYSTW UROLOGICZNYCH REPUBLIK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO, WILNO, 23?26. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś
trafność: 3

Urologia Polska 1993/46/4

Współistnienie dwóch synchronicznych nowotworów nerki i nadnercza
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/3

Brzuszno-kroczowa ześlizowa przepuklina pęcherza powikłana kamicą i nietrzymaniem moczu
Andrzej Bugajski, Dariusz Sobieraj
trafność: 3

Urologia Polska 1988/41/2

SPRAWOZDANIE Z X MIĘDZYNARODOWEGO NAUKOWEGO SYMPOZJUM INSTYTUTU LUDWIKA BOLTZMANA WE WIEDNIU (19. 02.?21. 02. 1987)
Andrzej Musierowicz
trafność: 3

Urologia Polska 2002/55/3

Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej
Józef Matych(1), Barbara Krauze(1), Konrad Pietraszun(1), Andrzej Święs(1), Jerzy Żurek(1), Alicja Kociszewska(2)
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/3

Przypadek kobiety chorej na przetokę pęcherzowo-pochwową, leczonej laparoskopowo
Piotr Jarecki, Krzysztof Szkarłat, Karol Sasim
trafność: 3

Urologia Polska 1983/36/3

Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu doustnego cefadroxil o nazwie duricef f-my mayer bristol
Tadeusz Krzeski, Józefa Wencel, Maciej Czaplicki
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/4

Trzykrotny nowotwór układu moczowego u 70-letniego mężczyzny
Jerzy Badyda, Janusz Darewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1981/34/2

O współistnieniu nowotworów pęcherza moczowego z nowotworami innych narządów
Andrzej Kaczmarek, Władysław Dobrzęcki
trafność: 3

Urologia Polska 2004/57/1

Leczenie kamicy układu moczowego w latach 1997-2002 w materiale własnym
Artur Pietrusa, Wiesław Duda, Kamil Bochynek, Michał Białożyt, Magdalena Duda
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.3 - Analiza głównych przyczyn i ocena wyników leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych z uwzględnieniem przebytej radioterapii - w materiale własnym
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
trafność: 3

Urologia Polska 1988/41/1

WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/4

NIEKORZYSTNE UMIEJSCOWIENIE GUZÓW W DOLNYCH DROGACH MOCZOWYCH I ICH LECZENIE ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/1-2

Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
trafność: 3

Urologia Polska 2001/54/2

Sprawozdanie z II Kongresu Naukowego Centralnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (CEAU), Budapeszt 13-14 X 2000
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/2

WCZESNE WYNIKI CZĘŚCIOWEGO WYCIĘCIA PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POWODU ZMIAN NOWOTWOROWYCH
Romuald Zdrojowy
trafność: 3

Urologia Polska 2003/56/2

Selektywna embolizacja jako leczenie przetoki moczowej po usunięciu prawej nerki, nerki podkowiastej
Robert Klijer(1), Krzysztof Bar(1), Radosław Pietura(2), Marek Urban(1)
trafność: 3

Urologia Polska 1982/35/1-2

Odległe wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą Marshalla?Krantza?Marchettiego
Władysław Lejawka
trafność: 3

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Dosterczowe iniekcje 99mTc-Nanocoll pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej – wstępne doświadczenia
Waldemar Białek, Robert Klijer, Marek Urban, Krzysztof Bar, Beata Chrapko
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/4

POZIOM KWASU SJALOWEGO W SUROWICY KRWI, MOCZU ORAZ W HOMOGENATACH TKANKOWYCH CHORYCH NA RAKA LUB BRODAWCZAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 3

Urologia Polska 2000/53/2

WCZESNE WYNIKI TERAPII FOTODYNAMICZNEJ GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO - DONIESIENIE WSTĘPNE
Bogusław Wojciechowski(2), Aleksander Sieroń(1), Michał Szyguła(1)
trafność: 3

Urologia Polska 1987/40/4

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI CHLAMYDIA TRACHOMATIS Z CEWKI MOCZOWEJ UROLOGICZNYCH CHORYCH
Irena Choroszy-Król, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Janina Ruczkowska, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz
trafność: 3

Urologia Polska 2000/53/3

NIETYPOWE GUZY MIEDNICY MNIEJSZEJ
Zygmunt Dobrowolski(1), Mieczysław Gałęzia(2), Wacław Lipczyński(1), Janusz Jaszczyński(1), Wiesław Węglarz(1), Bolesław Papla(3)
trafność: 3

Urologia Polska 1992/45/3

Brodawczak odwrócony inverted papilloma) moczowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Tadeusz Krzeski, Ewa Walczakowa, Stefan Kruś
trafność: 3

Urologia Polska 1985/38/1

10-LETNIE DOŚWIADCZENIA W ELEKTRORESEKCJACH GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1988/41/4

IZOLOWANE, URAZOWE PĘKNIĘCIE MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jerzy Badyda, Barbara Darewicz
trafność: 3

Urologia Polska 1978/31/2

Paliatywne leczenie 5-fluorouracilem zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Marek Pawlicki, Krzysztof Migdał, Wiesław Stefański
trafność: 3

Urologia Polska 2004/57/1

Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat
Aleksandra Binka-Kowalska(1), Edyta Borkowska(1), Maria Constantinou(1), Ewa Zając(1), Agnieszka Nawrocka(2), Marcin Matych(3), Józef Matych(3), Bogdan Kałużewski(1)
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/4

Dr med. Andrzej Gołajewski
Jan Krakowski
trafność: 3

Urologia Polska 2006/59/4

Analiza pacjentów oraz ocena wyboru sposobu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Radosław Starownik, Robert Klijer, Waldemar Białek
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/1

CHORZY Z GRUCZOLAKIEM STERCZA I JEDNOCZEŚNIE INNYMI CHOROBAMI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
trafność: 3

Urologia Polska 1996/49/3

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCE Z INNYMI NOWOTWORAMI
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z 6 KONGRESU WĘGIERSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W PECS (29 VI ? 2 VII 1983)
Mirosław Kazoń
trafność: 3

Urologia Polska 1991/44/1

Niedrożność moczowodu w następstwie przetoki pęcherzowo-pochwowe
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny
trafność: 3

Urologia Polska 1994/47/4

Dwuetapowa elektroresekcja dużych guzów pęcherza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
trafność: 3

Urologia Polska 1983/36/2

Klej do tkanek w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - ocena wstępna
Wiktor Łotocki
trafność: 3

Urologia Polska 1984/37/1

TRIGONOILEOCUTANEOSTOMIA
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
trafność: 3

Urologia Polska 1989/42/1

WRAŻENIA Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W OBSŁUDZE LASERA MEDYCZNEGO MEDILAS 2 W MONACHIUM
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/2

POWIKŁANIA ODLEGŁE PO ADENOMEKTOMII METODĄ MILLINA
Henryk Lesiewicz, Stanisław Cieśliński
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/4

PRZYPADEK KLOAKI Z DWUDZIELNĄ POCHWĄ - ROZPOZNANIE 1 LECZENIE OPERACYJNE
Zygmunt H. Kaliciński(1), Wacław Rybałko(1), Ewa Zarzycka-Szczerbowska(2), Tadeusz Bokwa(2), Maria Harnik(2), Zbigniew Żmijewski(3)
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/2

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia)
Tomasz Demkow
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/2

Zmiany w ciągu ćwierćwiecza dotyczące niektórych cech klinicznych kamicy oraz składu chemicznego kamieni moczowych
Jerzy Zieliński, Andrzej Nowak, Alina Wybraniec-Patalong
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/4

WCZESNE WYNIKI ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRZYWEJ MIKCYJNEJ
Krzysztof Bar
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/2

Ocena bezpieczeństwa stosowania metotreksatu u chorych z wytworzonym zastępczyni pęcherzem jelitowym
Tadeusz Niezgoda(1), Tomasz Szydełko(1), Paweł Kowal(1), Anna Wiela-Hojeńska(2), Krystyna Orzechowska-Juzwenko(2), Józefa Unolt(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wybranych markerów funkcji jedynej nerki po usunięciu nerki hipo- lub afunkcyjnej w materiale własnym
Marcin Życzkowski, Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Andrzej Paradysz
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/4

Jednoczasowa przezcewkowa elestroresekcja nowotworów pęcherza i gruczolaka stercza
Tadeusz Zajączkowski, Herbert Kirschall, Winfried Straube
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Funguria u pacjentów szpitalnych ? identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych szczepów grzybiczych
Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
trafność: 2

Urologia Polska 1986/39/1

Ocena wyników urologicznych badań przesiewowych przeprowadzonych wśród pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku (MZRiP) w latach 1978?1984
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Wieńczysław Monita, Henryk Lesiewicz, Wojciech Włodarczyk, Zdzisław Leńko, Czesław Pawlak, Romuald Kozłowski
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA EKTOPICZNEJ TORBIELI UJŚCIA PĘCHERZOWEGO MOCZOWODU METODĄ HEMINEFROURETEREKTOMII
Jan Gruchalski, Krzysztof Grabowski, Ewa Gruchalska
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/4

Dwa przypadki przetoki moczowodowo-jelitowej
Andrzej Borówka, Wojciech Romaszewski
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Leczenie przetoki pęcherzowo-esiczej w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego powikłanej wtórnym, obustronnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej, Andrzej Lemański, Zbigniew Mysiński, Marcin Szepietowski
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/3

Własne doświadczenia w stosowaniu diagnostyki fotodynamicznej w rozpoznawaniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego
Marek Lipiński
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/4

Motylica krwawa pęcherza moczowego (Schistosomiasis)
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann, Winfried Straube, Werner Schlake
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

KRWIAK OKOŁOPĘCHERZOWY LECZONY DRENAŻEM WYTWORZONYM POD KONTROLĄ USG ZESTAWEM NEPHROFIX
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/1

Przypadek urazowego zerwania skóry prącia i moszny
Jerzy Atler, Witold Podstawski, Zbigniew Kwias
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA SKUTECZNOŚCI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-Kąkol(1), Maciej Bembniata
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/1

Prof. dr med. Tadeusz Lorenz (1906-1986)
Jarowit Stolarczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Szczelny, krętniczo-kątniczy pęcherz moczowy „Indiana Pouch\'\', własne doświadczenia w leczeniu 8 chorych
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Porównanie wyników leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem taśm trans vaginal tape (TVT) i trans obturator tape (TOT)
Zbigniew Wolski(1), Magdalena Mikulska-Jovanović(1), Aleksander Łapuć(1), Zbigniew Trzepizur(2), Marek Sosnowski(2), Eugeniusz Miękoś(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/3

Przeżycie chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poddanych cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/4

OTWARTE ZEWNĄTRZ-1 WEWNĄTRZOTRZEWNOWE ZRANIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Lemański, Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
trafność: 2

Urologia Polska 2003/56/1

Ocena przydatności biopsji tru-cut do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Badanie doświadczalne
Tomasz Szopiński(1), Piotr Chłosta(2), Tomasz Dzik(3), Grzegorz Kata(1), Artur A. Antoniewicz(1), Andrzej Borówka(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/1

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ U DZIECI
Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/3

ROLA CYTOLOGICZNEGO BADANIA MOCZU W DIAGNOSTYCE I OBSERWACJI CHORYCH PODEJRZANYCH O NOWOTWORY NABŁONKOWE DRÓG MOCZOWYCH
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/4

PIERWSZE STULECIE
Mieczysław Gałęzia, Andrzej Kowalski, Marek Jończyk
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Wrażliwość in vitro gram-ujemnych uropatogenów szpitalnych na leki przeciwbakteryjne
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Iwona Serafin, Anna Sawicka-Grzelak, Mirosław Łuczak
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Leczenie operacyjne patologii towarzyszącej przetrwałemu mocznikowi u dorosłych
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/4

Poronne rozdwojenie moczowodu
Lucjan Otręba, Jarowit Stolarczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U 2 KOBIET Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO 5-LETNIE OBSERWACJE
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

SYLWETKA DOKTORA JANA KIEŁKIEWICZA ? PIERWSZEGO ORDYNATORA ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALA PRASKIEGO (1920-1929)
Andrzej Kidawa, Andrzej Kurpiński, Paweł Żebrowski
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza jednostek chorobowych w poszczególnych grupach wiekowych u chorych leczonych w klinice urologicznej AMG
Jerzy Niemirowicz
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/3

Wartość terapii fotodynamicznej w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego
Marek Lipiński, Leszek Jeromin
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/3

Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński
trafność: 2
Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/3

Dr med. Stefan Czubalski — ordynator oddziału urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Krzysztof Czubalski, Roman Ostatek
trafność: 2

Urologia Polska 2007/60/2

Cytotoksyczne działanie ligandu, czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu wybranych cytostatyków
Ewelina Szliszka, Anatol Majcher, Maciej Domino, Grażyna Pietsz, Wojciech Król
trafność: 2

Urologia Polska 1986/39/4

OBRAZ KLINICZNY USZKODZEŃ UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWYCH W ZAPALENIU ŚRÓDMIĄŻSZOWYM PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET
Wiktor Łotocki
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Wczesne krwawienie po przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza - analiza przyczyn
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Adam Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/1

Wartość metody fotodynamicznej w rozpoznawaniu nowotworów pęcherza moczowego oraz w ocenie skuteczności clcktroresekcji guzów powierzchownych
Marek Lipiński, Leszek Jeromin
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/1

Analiza nienowotworowych zmian patologicznych wykrytych w czasie biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego
Marek Długosz(1), Krzysztof Bar(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/4

Rzekoma postać zespołu niedorozwoju mięśni brzusznych: rozpoznanie i leczenie
Jacek Krasnopolski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.2 - Laparoskopowe leczenie w przypadku przetok pęcherzowo-pochwowych
Piotr Jarecki, Krzysztof Szkarłat
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Uzupełnienie w warunkach doświadczalnych ubytku ściany pęcherza moczowego wszczepem wytworzonym metodą inżynierii tkankowej
Tomasz Drewa (1;2), Zbigniew Wolski (1), Przemysław Gałązka (2), Bartosz Misterek (1), Joanna Drewa (3), Sylwia Drewa (4), Jan Sir (5)
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/2

CAŁKOWICIE PODWÓJNA CEWKA MOCZOWA U DZIEWCZYNKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Bogdan Marut
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/2

Ultrasonografia w diagnostyce urologicznej
Edward Kościołek, Zdzisław Czajkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Przypadek wady rozwojowej układu moczowego u dorosłych manifestujący się jako guz w podbrzuszu
Andrzej Musierowicz, Janusz Mroczek, Artur Sieczych, I Marek Zych
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/3

PRZEZCEWKOWE ZABIEGI USUWAJĄCE PRZESZKODĘ PODPĘCHERZOWA U CHORYCH Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH
Andrzej Bohatyrewicz, Harald Burgdoerfer
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA CHORYCH Z POJEDYNCZYM KAMIENIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ METODĄ ESWL
Witold Woźniak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Andrzej Antczak
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/2

ZMIANY MORFOLOGICZNE W ŚRÓDMIĄŻSZOWYM ZAPALENIU PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET
Wiktor Łotocki
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/3

Przetoka pęcherzowa-maciczna
Marek Salagierski, Jan Bortkiewicz, Leszek Jeromin
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/4

O mechanizmach powstawania nawrotowych nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/1

ROZERWANIE ZASTAWKI CEWKI TYLNEJ BALONIKIEM CEWNIKA FOLEYA
Jan Gruchalski, Ewa Gruchalska, Anna Kaniewska
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/4

Epidemiologia i badania przesiewowe dla onkologicznych chorych w urologii
Jadwiga Rojewska(1), Andrzej Musierowicz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/4

PROBLEM LECZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCYCH ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA I PORAŻEŃ PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Burka, Piotr Kłosiński
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Blokada nerwu zasłonowego podczas przezcewkowego wycięcia guza pęcherza moczowego
Marcin Ciechomski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/2

Objawy uboczne po iniekcjach toksyny botulinowej w przypadkach zaburzeń mikcji na tle neurogennym
K. De Laet, J. J, Wyndaele Jj
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/1

RANA POSTRZAŁOWA MOSZNY POWIKŁANA USZKODZENIEM JELITA CIENKIEGO, SIECI WIĘKSZEJ I ŚLEDZIONY
Maciej Zbrzeźniak(2), Wojciech Husiatyński(2), Stanisław Dąbkowski(2), Wiesław Tarnowski(1), Mirosław Klukowski(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SEMINARIACH UROLOGICZNYCH - SALZBURG, 1995 r.
Tomasz Szydełko
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/3

UWAGI O NIERADYKALNEJ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ (T.U.R.) W LECZENIU GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Andrzej Jankowski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/3

FRANZ VON PAULA GRUITHUISEN (1774-1852) - PIONIER LITOTRYPSJI
Tadeusz Zajączkowski, Anton Michael Zamann, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska, Peter Rathert, Andreas Paul Zamann
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/1

JEDNOCZESNE CHIRURGICZNE LECZENIE ZAAWANSOWANEGO NOWOTWORU PĘCHERZA MOCZOWEGO I TĘTNIAKA AORTY
Tomasz Szydełko(1), Paweł Kowal(1), Wojciech Apoznański(1), Andrzej Dorobisz(2), Dariusz Janczak(2), Janusz Dembowski(1), Tadeusz Niezgoda(1)
trafność: 2

Urologia Polska 2003/56/1

Ocena wpływu chemioterapii systemowej na przeżycie chorych z guzem pęcherza moczowego, poddanych elektroresekcji
Wojciech Kołaczyk(1), Janusz Dembowski(2), Jarosław Lewandowski(1), Krzysztof Dudek(3), Jerzy Lorenz(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/4

Złamanie patologiczne kości udowej pierwszym objawem raka jasnokomórkowego nerki
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski, Krystyn Sosada
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/4

Odpowiedź na komentarz do artykułu „Urcteroileocystoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/1

RAK BRODAWCZAKOWATY MIEDNICZKI JEDYNEJ NERKI LECZONY OPERACYJNIE Z ZACHOWANIEM NERKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/4

SUPERSELEKTYWNA EMBOLIZACJA TĘTNIAKA TĘTNICY NERKOWEJ
Bogusław Chwajol, Miroslav Śtursa, Borivoj Cech
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA V EUROPEJSKIM LETNIM FORUM UROLOGICZNYM - PUMERAND, HOLANDIA 11-17. 06. 1995 r.
Aleksander Łapuć, Andrzej Petrus
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/2

Leczenie nowotworów pęcherza moczowego
Jerzy Niemirowicz
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Gruczolakorak wstawki jelitowej moczowodu u chorej operowanej w dzieciństwie z powodu wynicowania pęcherza moczowego
Zbigniew Trzepizur(1), Waldemar Różański(1), Radosław Boniecki(1), Eugeniusz Miękoś(1), Marek Sosnowski(1), Arkadiusz Jeziorski(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Nefropatiazaporowa w przebiegu gruczolaka stercza
Marek Stopiński, Stanisław Niemczyk, Andrzej Wardyn, Waldemar Mysiak
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/3

ODPŁYWY PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWO-NERKOWE JAKO PRZYCZYNA DŁUGOTRWAŁEGO ZAKAŻENIA PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA (ŁRS)
Marek Lipiński, W. Dutkiewicz, Leszek Jeromin
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/2

DOCEWKOWE WLEWKI MITOMYCYNY C U CHOREGO Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM ESICZYM
Kazimierz Krajka(1), Wojciech Lauer(1), Maciej Markuszewski(2), Stanisław Janicki(3)
trafność: 2

Urologia Polska 1986/39/1

Wartość diagnostyczna cytologicznego badania moczu u chorych podejrzanych o nowotwory nabłonkowe narządów moczowych
Jadwiga Rojewska, Maciej Czaplicki, Krystyna Szymańska, Ewa Walczak
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/4

Zaburzenia urodynamiczne u dzieci kwalifikowanych do leczenia operacyjnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego
Tomasz Koszutski, Grażyna Wojtynek, Grzegorz Kudela, Janusz Bohosiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Radykalne wycięcie pęcherza moczowego metodą laparoskopową: doświadczenia własne na podstawie pierwszych 16 operacji
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/3

Przebiegi pooperacyjne u chorych po PCNL ze szczególnym uwzględnieniem objawów ostrego zakażenia układu moczowego
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Grzegorz Szkodny, Wojciech Szewczyk
trafność: 2

Urologia Polska 2007/60/4

Ogromny kamień moczowodu
Artur Pietrusa, Michał Fryczkowski, Mateusz Łukomski, Adel Abu-Ali, Krzysztof Łukojć
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/2

WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET LECZONE OPERACYJNIE ZMODYFIKOWANĄ METODĄ MARSHALL?MARCHETTI?KRANTZ
Jan Sprogis, Stanisław Krasoń, Stanisława Spoz
trafność: 2

Urologia Polska 1984/37/3

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - DR MED. WŁADYSŁAW DOBRZĘCKI
Edward Pinkas
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W VI KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII Innsbruck, 2?4 maj, 1988 r.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/4

OCENA KSIĄŻKI PT.: TEXTBOOK OF GENITOURINARY SURGERY
Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/2

Przypadek nietypowej dysfunkcji pęcherzowo-cewkowej
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wstępne doświadczenie z systemem TVT Secur w leczeniu chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu
Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/4

ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/1

Operacyjne leczenie w przypadku wrodzonej olbrzymiej cewki moczowej (megalourethra)
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Zastosowanie matrycy kolagenowej (Pelvicol) do leczenia nietrzymania moczu (NM) - doniesienie wstępne
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Waldemar Różański
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/1

OCENA SKUTECZNOŚCI BADANIA PDD W DIAGNOZOWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski(1), Janusz Jaszczyński(1), Leszek Woliński(1), Wojciech Habrat(2), Bolesław Papla(3)
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/3

Zapadalność chorobowa i niepowodzenia lecznicze w urologii u starców (badania statystyczne)
Zygmunt Koczorowski, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/1

Pipram w zakażeniu moczowym
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/3

Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie
Marek Długosz
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII PIERWSZEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU W PRADZE
Jerzy Siekiera
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/1

KOMENTARZ DO PRACY: NACZYNIAK JAMISTY MOSZNY JAKO RZADKA PRZYCZYNA KRWAWIENIA Z DRÓG MOCZOWYCH
Romuald Zdrojowy
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/1a

Pierwotne zamknięcie wynicowanego pęcherza
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/3

PRZERZUTY DO UKŁADU KOSTNEGO JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA NERKI
Jacek Rykowski, Andrzej Stokłosa, Grzegorz Herlinger, Maria Barbara Gabryelewicz, Jarosław Deszczyński, Jan Szymanowski
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/3

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE KAMIENI NERKOWYCH
Janusz Dembowski(1), Ewa Mróz(2), Jarowit Stolarczyk(1), Jerzy Lorenz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/1

ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE W GRUCZOLE KROKOWYM U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow(1), Anna Nasierowska-Guttmejer(2), Paweł Wiechno(1), Grzegorz Madej(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

RZADKI PRZYPADEK ROZPOZNANEGO PRZYŻYCIOWO PRZERZUTU CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO DO JĄDRA
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Grzegorz Jędrzejczak, Roman Pykało(1), Grzegorz Madej(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/2

Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Szydełko(1), Wojciech Apoznański(1), Zdzisław Woźniak(2), Anna Kołodziej(1), Janusz Dembowski(1), Romuald Zdrojowy(1), Tadeusz Niezgoda(1), Jarosław Kasprzak(1)
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/4

Rzadki przypadek gruźlicy gruczołu krokowego
Rafał Kliś(1), Dariusz Młoczkowski(2), Marek Sosnowski(1)
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/3

Przypadek kamicy nerkowej w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc
Krzysztof Tupikowski, Barbara Bucyk, Agnieszka Florczak, Jerzy Karwacki, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Grażyna Bednarek-Tupikowska
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/3

Wartość urecholiny, probantyny i lioresalu w usprawnieniu pęcherza moczowego w poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Skrót rozprawy na stopień doktora nauk medycznych
Józef Kowalczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH LONDYN 20-22. 03. 1996 r.
Paweł Kowal
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Ocena kliniczna preparatu uro-vaxom w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/3

WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO ZAPOBIEGANIA NAWROTOM KAMICY NERKOWEJ
Marian Klinger
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/4

LAPAROSKOPOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU JATROGENNEGO USZKODZENIA MOCZOWODU
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Andrzej Uzar(1), Janusz Malecha(1), Izabella Rzepka-Górska(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/4

OZNACZANIE BUDOWY KRYSTALICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH PRZY POMOCY DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Waldemar Różański, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Gałdecki
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.1 - Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) z rekonstrukcją 3D odlewowej kamicy nerkowej jako pomoc w wyborze techniki zabiegu operacyjnego (doniesienie wstępne)
Kamil Burzyński(1), Leszek Jeromin(1), Andrzej Prelich(1), Artur Kobielski(2), Marek Lipiński(1), Waldemar Różański(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/2

Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczowodu
Bolesław Kuzaka, Andrzej W. Malewski, Jerzy Golański
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/1

WPŁYW NAWRACAJĄCEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK, ZMIANY UROGRAFICZNE I ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ ? OBSERWACJA DŁUGOTRWAŁA
Maciej Krzymański, Wojciech Suwała, Andrzej Oko, Kazimierz Rzymski
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek jednoczasowego postrzału pęcherza i jelita cienkiego oraz żyły biodrowej wewnętrznej
Ryszard Cieślik, Jerzy Piaszczyński, Lech Cerkownik
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/1

Ocena skuteczności wieloletnich, podtrzymujących kursów BCG w leczeniu raków powierzchownych pęcherza moczowego o pośrednim i wysokim stopniu ryzyka nawrotu i progresji
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Michał Wróbel, Paweł Kowal, Jerzy Lorenz
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/4

Zastosowanie toksyny botulinowej typu A (BTx A) u dzieci z nadaktywnym i/lub spastycznym wypieraczem – doniesienie wstępne
Janusz Sulisławski, Wiesław Urbanowicz
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Mikroangiograiia stercza - opis metody
Marcin Słojewski(1), Jakub Pilarczyk(2), Florian Czerwiński(2), Andrzej Sikorski(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/1

Porównawcze badania aktywności aminopeptydazy leucynowej (LAP) w moczach separowanych w przypadkach złośliwych nowotworów nerek
Lucjan Otręba
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/1

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przy pomocy kleju chirurgicznego. Doniesienie wstępne.
Mirosław Kazoń, Longina Rachwał-Sochacka
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/1a

Problemy ortopedyczne leczenia chirurgicznego wynicowania pęcherza moczowego
Mieczysław Kowalski
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-JELITOWA
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Zbigniew Wierzbicki
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/2

MIEJSCE URETEROLITOTOMII WE WSPÓŁCZESNYM LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Ewa Koźmińska, Krzysztof Pych, Nagib Elghawi, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/1

Trudności rozpoznawcze w kamicy z kwasu moczowego z bezmoczem jako pierwszym objawem
Jerzy Zieliński, Jerzy Czopik
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Powrót czynności nerki, której moczowód był podwiązany przez 90 dni
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/3

IV Czesko-Słowacko-Szwedzko-Fińskie Sympozjum Urologiczne w Pradze
Andrzej Musierowicz, Jarowit Stolarczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/3

OCENA PRZYDATNOŚCI UROGRAFII, ULTRASONOGRAFII I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW Z NABŁONKA PRZEJŚCIOWEGO GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej, Wojciech Rogowski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/2

Laparoskopowe usunięcie dużego guza moczownika
Marek Wyczółkowski, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Jacek Kotuła
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/3

WYBIÓRCZA EMBOLIZACJA TĘTNICY NERKOWEJ W LECZENIU JATROGENNEGO KRWAWIENIA PO PRZEZSKÓRNEJ NEFROSTOMII
Marzena Janczarek, Tomasz Jargiełło, Bogumił Grzechnik
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/3

Mosznowa przepuklina pęcherza moczowego
Tadeusz Zajączkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/4

Przedoperacyjna chemioterapia systemowa CMV (cisplatyna, metotreksat, winblastyna) w naciekającym raku pęcherza moczoweg
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Wyniki operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Ewa Mayzner-Zawadzka
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/1

Zmiany w moczowodzie królika spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7% roztworu formaliny
Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/2

Guz liściasty gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Maciej Niemierko, Roman Pykało, Maciej Czaplicki
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Podskórne odprowadzenie moczu ? alternatywa dla przezskórnej przetoki nerkowej
Leszek Szymański(1), Marek Salagierski(1), Marek Lipiński(1), Małgorzata Gołąb-Lipińska(2), Leszek Jeromin(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/1-2

Bezpośrednie nietunelizowane zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Michalowskiego u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/1

PRZERZUT DO GAŁKI OCZNEJ PIERWSZYM OBJAWEM RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Maciej Kupajski, Wojciech Gnacik, Kazimierz Rajchel, Jan Myrta
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zrostowo-zapalne zmiany zagięcia wątrobowego okrężnicy naśladujące kolkę nerkową prawostronną
Jerzy Wiśniewski, Janina Szymańska, Jacek Sosnowski
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/4

Profilaktyczne stosowanie pojedynczej dawki antybiotyku o szerokim spektrum działania w przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Michał Tkocz
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozpoznanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych
Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Małgorzata Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/3

NABYTE PRZETOKI PĘCHERZOWO-JELITOWE JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY
Jarosław Głuchowski, Józef Czyżak
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/3

Wspomnienie pośmiertne Prof. dr hab. med. Karol Stąpor
Leszek Jeromin, Marek Wrona
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/1

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Szwecji
Ludwik Jerzy Mazurek
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/4

Komentarz do pracy „Ureteroileoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty\"
Tadeusz Niezgoda
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/3

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Wrodzony brak nerki po łączony z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej i uchyłko watością jelit
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
trafność: 2

Urologia Polska 2007/60/4

Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Paweł Wiechno
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/3

POLIP MIEDNICZKI NERKOWEJ
Tomasz Demkow(1), Artur Sieczych(1), Krzysztof Sikora(2), Wojciech Rogowski(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/3

Przetoka między pęcherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym
Zbigniew Wolski, Robert Górecki, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/3

WEWNĘTRZNE SZYNOWANIE MOCZOWODU
Andrzej Gomuła, Adam Alexandrowicz, Bronisław Stawarz
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/4

Ureter retrocavalis - dwa przypadki, jeden z nich leczony przecięciem i zespoleniem żyły głównej
Jarowit Stolarczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO PŁUC U CHORYCH NA NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Jerzy Świerż, Henryk Zieliński, Bronisław Stawarz
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/2

Tętniak workowaty aorty brzusznej przyczyną prawostronnego wodonercza
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ I LASERA NEODYMOWEGO ND:YAG
Krzysztof Bar
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/2

PHEOCHROMOCYTOMA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski(1), Wacław Lipczyński(1), Jerzy Bucki(2), Jerzy Stachura(3), Barbara Postawa(4)
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/3

Sprawozdanie z pobytu na II Europejskim Zimowym Forum Urolo- gicznym. Davos, Szwajcaria, 14-20 luty 1993 r
Andrzej Stokłosa
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/4

Sprawozdanie z pobytu na II Europejskim Zimowym Forum Urologicznym Davos Szwajcaria 14-20.11.1993 r
Andrzej Stokłosa
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/2

Wrodzona ksantynuria – bardzo rzadka przyczyna hipourykemii i kamicy nerkowej
Agnieszka Jurecka, Anna Tylki-Szymańska
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/2

Wartość raveronu w leczeniu chorych z przerostem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/1

Szczelna przetoka pęcherzowo-skórna
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Tadeusz Krzeski, Mieczysław Ołpiński
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/3

Ropień stercza
Cezary Torz
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/4

ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ U CHŁOPCÓW
Stanisław Warchoł, Jan Gruchalski, Ewa Gruchalska
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Wartość wybranych klinicznych czynników rokowniczych w radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego ? na podstawie analizy materiału klinicznego z lat 1975-1995
Wojciech Majewski, Stanisław Majewski, Rafał Tarnawski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/1

JUBILEUSZ 40-LECIA KATEDRY I KLINIKI UROLOGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/2

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY ALCINIEGO Z ROTUNDOVAGINOSUSPENSJĄ ? DONIESIENIE WŁASNE
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Wojciech Lauer, Witold Łukiański
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/1

Zaopatrywanie ran pęcherza moczowego u szczurów za pomocą kleju tkankowego „Chirurcoll"
Kazimierz Tarnowiecki
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/4

POWIKŁANIA PO 252 UROLOGICZNYCH ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH W MATERIALE KLINIKI UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Józef Howaniec, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Cezary Zydek
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/2

Wstępna ocena leczenia szczepionką BCG (terapia podtrzymująca) raków powierzchownych pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Paweł Kowal, Sławomir Paweł Woźniak, Michał Wróbel, Jerzy Lorenz
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Endoskopowe leczenie dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi
Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Ludwik Kotliński
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/1

PRZYDATNOŚĆ CYSTOGRAFII W OCENIE ZESPOLENIA CEWKOWO-PĘCHERZOWEGO PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Tomasz Demkow, Tomasz Wiśniewski
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/4

CIAŁO OBCE JĄDRA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Indukowane resiniferatoksyną (RTX) i tetrodotoksyną (TTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych zwojów rdzeniowych DRG odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/3

Prof. dr hab. med. Antoni Szczerbo (1904-1-991)
Mirosława Gawarecka, Jerzy Zieliński
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/2

Aktywność koloidalna w moczu chorych na nawrotową kamicę moczową
Leszek Modliński
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z VII ŚWIATOWEGO KONGRESU VIDEOUROLOGII 17-20.06.1995 r. TAIPEI (TAJWAN)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/2

Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne
Alicja Rokosz(1), Agnieszka Bednarska(2), Mirosław Łuczak(1;2)
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/3

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Karolinska Hospital w Sztokholmie
Mirosław Kordowski
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/1

SZCZELNY ZMODYFIKOWANY KRĘTNICZO-KĄTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY INDIANA POUCH PONAD 7 LAT OBSERWACJI
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/1

PORÓWNAWCZE BADANIA BAKTERIOLOGICZNE MOCZU ZE STRUMIENIA ŚRODKOWEGO I MIEDNICZKI NERKOWEJ
Janusz Dembowski, Ewa Mróz, Jarowit Stolarczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/1-2

Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Andrzej Borówka, Wacław Kalbarczyk, Wojciech Romaszewski, Zygmunt Lorencewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/3

V.I.P. Pęcherz jelitowy z Padwy
Francesco Pagano, Walter Artibani, Giacomo Passerini, Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Sprawozdanie z VI.Sympozjum Urologii Dziecięcej
Cezary Brzozowski
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA ADENOMEKTOMII METODĄ JUVARA W ASPEKCIE WYSTĘPOWANIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO ORAZ WSPÓŁISTNIENIA ZAKAŻENIA W DROGACH MOCZOWYCH
Grzegorz Basiewicz, Stanisław Dzierżak
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/4

S-TRANSFERAZA GLUTATIONOWA JAKO GENETYCZNY MARKER RYZYKA PODATNOŚCI NA ROZWÓJ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Wiesław Sokołowski(1), Renata Jaskuła-Sztul(2), Ryszard Szpera(1), Krzysztof Szyfter(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/3

Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
Krzysztof Safranow(1), Piotr Machoy(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/2

Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/1

Próba użycia cewnika naczyniowego Fogarty\'ego do balonowego poszerzania zwężenia moczowodu w miejscu jego zespolenia z pęcherzem jelitowy
Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Andrzej Prajsner, Marcin Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/4

Przydatność testu UroVysion w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego
Aleksandra Binka-Kowalska, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/2

Polip cewki moczowej tylnej u dzieci
Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/3

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE TĘTNIAKA WEWNĄTRZNERKOWEGO TĘTNICY NERKOWEJ OPIS PRZYPADKU
Maciej Niemierko, Tomasz Demkow, Maciej Czaplicki, Janusz Gołębiewski
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/3

Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi prącia
Tadeusz Werel, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-POCHWOWA SPOWODOWANA CIAŁEM OBCYM
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Zbigniew Jarząbek
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/2

SPRAWOZDANIE Z III SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ ?LECZENIE ENDOSKOPOWE I OPERACYJNE NOWOTWORÓW MOCZOWODU". BYDGOSZCZ, 24 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z XIX KONGRESU TOWARZYSTWA UROLOGÓW NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ, ERFURT, 8?11. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś, Mirosław Kazoń, Jerzy Niemirowicz
trafność: 2

Urologia Polska 2007/60/3

Urazy cewki moczowej u dzieci – analiza siedmiu przypadków
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Piotr Sołtysiak, Kinga Maniecka
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/4

Wyniki leczenia tadenanem chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Witold Klimowicz
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 56. Kongresu Belgijskiego Towarzystwa Urologicznego (Bruksela 25-26.05.1991
Jacek Kudelski, Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/1

Rodzaje uszkodzeń strukturalnych dolnych dróg moczowych w przebiegu złamań miednicy
Paweł Malik(1;2), Krzysztof Bar(3), Jacek Niezabitowski(2), Andrzej Ciołko(2), Piotr Paluszkiewicz(4), Karol Dudka(2), Tomasz Lübek(5), Paweł Płaza(6)
trafność: 2
Wznowa raka w cewce moczowej u kobiet z zastępczym pęcherzem jelitowym po radykalnej cystektomii
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/3

Sprawozdanie z V sympozjum kamicy moczowej 16—17. IX 77 w Jenie
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Adolf Warzok
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/1

NACZYNIAK JAMISTY MOSZNY JAKO RZADKA PRZYCZYNA KRWAWIENIA Z DRÓG MOCZOWYCH
Cezary Szcześniak, Maciej Czaplicki
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/4

OBJAWY UBOCZNE JAKO WYNIK STOSOWANIA ZAWIESINY PRĄTKA BCG U CHORYCH Z POWIERZCHOWNYM RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, J. Kowalski, Jerzy Niemirowicz
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/1

Sprawozdanie z VII Sympozjum Urologii Dziecięcej \"Vahula urethrae\"
Tomasz Ferenz, Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Zmiany zachodzące na powierzchni i w świetle cewnika podwójnie zagiętego wprowadzonego do dróg moczowych
Waldemar Różański(1), Leszek Klimek(2), Krzysztof Leńko(1), Rafał Kliś(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/2

Współistnienie lewostronnego odpływu pęcherzowo­-nerkowego z zarośnięciem odbytu i wrodzoną przetoką odbytniczo-pochwową
Kazimierz Dąbrowski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/1

Wspomnienie pośmiertne - profesor dr hab. N. Med. Grzegorz Madej (1945-1998)
Tomasz Demkow
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/1-2

Przypadek niezwykłej lokalizacji ciała obcego po usunięciu nerki
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Mieczysław Chodkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/4

trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/3

Augmentacje pęcherza moczowego u dzieci
Wojciech Apoznański(1), Jerzy Czernik(1), Tomasz Szydełko(1), Rafał Chrzan(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/3

Oskalpowania prącia
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Tadeusz Gacki
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/4

Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/1

BIAŁKO p53 W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO DONIESIENIE WSTĘPNE
Anna Kołodziej(2), Danuta Duś(1), Janusz Dembowski(2), Romuald Zdrojowy(2), Tomasz Szydełko(2), Jerzy Lorenz(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/2

WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ I: OCENA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ I ROKOWNICZEJ WYBRANYCH BADAŃ BIOCHEMICZNYCH MOCZU
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych w moczu
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna, Ewa Mróz, Marta Chomontowicz
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 18 - Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorego ze sztuczną zastawką serca, zakwalifikowanego do zabiegu urologicznego
Przemysław Trzeciak(1), Marian Zembala(2), Jerzy Foremny(2), Lech Poloński(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/1

OBUSTRONNA ANGIOMYOLIPOMA NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU BOURNEVILLE'A
Marek Załęski, Telesfor Saracyn, Andrzej Krajewski
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Prolift Anterior – przezpochwowa metoda rekonstrukcji dna miednicy
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/4

ZMODYFIKOWANY ESICZO-ODBYTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY MOGUNCJA II
Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/2

Przezodbytnicza biopsja w rozpoznawaniu raka stercza
Janusz Dembowski, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/4

Ocena skuteczności telekobaltoterapii raka pęcherza moczowego
Anna Kobierska, Hanna Karnicka-Młodkowska, Ewa Solska
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/2

Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, operowanej z użyciem polskiego kleju tkankowego
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Roman Ostatek
trafność: 2

Urologia Polska 1986/39/3

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Prof. dr med. Tadeusz Lorenz
Jarowit Stolarczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1984/37/3

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA WYNICOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ODPROWADZENIEM MOCZU DO ESICY I CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONEGO ODCINKA PROSTNICY
Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z XXVIII KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (PTU), CIESZYN, 18-20 CZERWCA 1998 ROKU
Mieczysław Fryczkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1986/39/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII W NOWYM SADZIE (JUGOSŁAWIA)
Wojciech Ejchman
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/2

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z WADĄ ROZWOJOWĄ NERKI PODKOWIASTEJ
Mariusz Płodzidyn, Szymon Kwiatkowski, Cezary Ciomek, Mariusz Kinal
trafność: 2

Urologia Polska 2003/56/1

Stężenie interleukiny-8 w moczu u chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego leczonych przezcewkową elektroresekcją i chemioterapią dopęcherzową
Marian Bihun(1), Jacek Huk(2), Mieczysław Fryczkowski(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/2

Usuwanie kamieni z pęcherza moczowego metodą cystolitotrypsji przezskórnej
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Grzegorz Kata, Tomasz Szopiński, Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 1984/37/2

WŁASNA METODA USUWANIA EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODOWEGO
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/1

OCENA STĘŻENIA KWASU SIALOWEGO W OSOCZU KRWI CHORYCH NA NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Bogdana Dąbrowska
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/3

Czasowa, całkowita remisja przerzutów płucnych: raka z nabłonka przejściowego, po leczeniu bleomycyną i winblastyną
Jerzy Korda
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Rola uzupełniającej radioterapii w leczeniu chorych na raka prącia z przerzutami do węzłów chłonnych pachwinowych po zabiegu limfadenektomii
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/3

BRODAWCZAK PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWY DYSTALNEGO ODCINKA CEWKI MOCZOWEJ
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.4 - Zastosowanie stentów śródcewkowych jako alternatywnej metody leczenia przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Deja(1), Tomasz Stachowski(2), Zbigniew Kwias(2), Ryszard Szpera(1), Włodzimierz Kowalczyk(1), Tomasz Piernik(1), Patryk Gmerek(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA PORÓWNAWCZA OFLOKSACYNY I PEFLOKSACYNY W LECZENIU STANÓW ZAPALNYCH DRÓG MOCZOWYCH CHORYCH LECZONYCH OPERACYJNIE*
Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/4

GUZ PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Janusz Sowier, Jacek Karon, Zbigniew Kwias
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/2

WYNIKI LECZENIA NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO W POSTĘPOWANIU DWUCZASOWYM PRZY NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU I RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Jurgen Zumbe, Gerd Kierfeld, Grzegorz Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z X SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ REFLUXUS VESICO-URETERALIS WARSZAWA, 1994 r.
Tomasz Ferenz, Jan Karol Wolski(1), Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/3

PRZETOKA CEWKOWA PO OPERACJI STULEJKI I WYDŁUŻENIA WĘDZIDEŁKA
Zbigniew Janiak, Jerzy Wiśniewski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/1

Przypadek zakażonej torbieli moczownika
Marcin Klim, Janusz Kordasz, Jacek Ołubiec
trafność: 2

Urologia Polska 1984/37/3

BADANIE ENDOSKOPOWE I GENITOGRAFIA U DZIECI
Czesław Szymkiewicz, Mieczysław Śmigielski, Marek Pędich
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 16.2 - Rola limfadenektomii pachwinowej w leczeniu chorych na raka płaskonabłonkowego prącia
Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow, Roman Sosnowski, Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/4

Urologia w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
Aleksander Stanek(1), Marcin Matuszewski(2), Zdzisław Wajda(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek szerokiej szyi pęcherza u 11-letniejdziewczynki
Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński, Aleksandra Fryszman, Barbara Kotarbińska
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z XII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) i III Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Zaburzeń Trzymania Moczu u Dzieci (ICSC)
Jerzy Czyż, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/1-2

Całkowite żywienie pozajelitowe metodą jednego worka u chorych po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelitowego
Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym
Andrzej Jankowski, Jarosław Więckowski
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/1-2

Sprawozdanie z udziału w zjazdach naukowych 1981
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ (20. 09. 1988 do 18. 10. 1988 r.)
Andrzej Prajsner
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/2

Jubileusz prof. Jana Kucery
Stefan Wesołowski
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/1

ZMIANY UMIERALNOŚCI Z PRZYCZYN UROLOGICZNYCH W POLSCE W LATACH 1970?1985 I ICH ZNACZENIE DLA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI UROLOGICZNEJ
Jerzy Zieliński, Romuald Dukat
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/2

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część III
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/3-4

Jednoczasowa brzuszno-pochwowa operacja wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski, Wacław Dec
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/4

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA PLOIDII DNA W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Janusz Dembowski, Tadeusz Niezgoda, Bogdana Dąbrowska, Jerzy Lorenz
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/1a

Zespół wierzchniactwa i wynicowanego pęcherza
Czesław Szymkiewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/2

Ceporacyna w zakażeniach dróg moczowych
Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Halina Midro
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/1

Oznaczanie, wyodrębnianie oraz charakterystyka krążących kompleksów immunologicznych obecnych w surowicach pacjentów z rakiem pęcherza moczowego
Ryszard Gołda(1), Zbigniew Wolski(2), Małgorzata Wyszomirska-Gołda(1), Kazimierz Madaliński(3), Wojciech Jóźwicki(4), Jacek Michałkiewicz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Kamica układu moczowego (cz. II). Metaboliczne czynniki powstawania kamicy moczowej
Bożena Eberdt-Gołąbek
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/2

Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antigen TPA) w surowicy i w moczu u chorych na raka powierzchownego pęcherza moczowego poddanych immunoterapii BCG
Anna Kołodziej(1), Romuald Zdrojowy(1), Michał Wróbel(1), Bartosz Małkiewicz(1), Paweł Sedlaczek(2), Janusz Dembowski(1), Tadeusz Niezgoda(1), Tomasz Szydełko(1), Jerzy Lorenz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/4

Zofran w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez cystosta- tyki u chorych na raka jądra i pęcherza moczowego
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/1

Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Tomasz Rechberger(1), Paweł Skorupski(1), Aneta Adamiak(1), Włodzimierz Baranowski(1), Jacek Tomaszewski, Jerzy Michalak(2), Marek Urban(2), Jerzy Jakowicki(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/4

NOWOTWÓR DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ROZPOZNANY I LECZONY PRZY POMOCY URETERORENOSKOPII -(URS)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/1

Przypadek rany kłutej nerki
Andrzej Jakubowski
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/2

Podstawy patogenetyczne działania BCG-terapii powierzchownego raka pęcherza moczowego
Tomasz Demkow
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/4

Sp. Jan. Kiełkiewicz (1875—1929)
Wacław Lilpop Sp. Jan
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/3

Kamica układu moczowego (cz. I). Niemataboliczne czynniki powstawania kamicy moczowej
Bożena Eberdt-Gołąbek
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Badanie unerwienia ściany moczowodu w zwężeniu połączenia miedniczkowo-moczowodowego u dzieci z wodonerczem wrodzonym
Marek Krakós, Józef Kobos, Ewa Andrzejewska
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/4

Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/1

Kruszenie kamienia w moczowodzie laserem holmowym u chorej z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu metodą Brickera
Jan Kawecki, Wiesław Duda, Kamil Bochynek, Artur Pietrusa
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA STOSOWANYCH METOD ZNIECZULENIA U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINICE UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Anna Bednarek, Marek Pisarski, Czesław Pawlak
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/3

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NACZYNIAKOMIĘSAKA NERKI
Marek Górecki, Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena leczenia chorych urologicznych preparatem gramurin w zakażeniach wywołanych przez pałeczki gram (?)
Kazimierz Adamkiewicz, Janusz Galiński, Jerzy Niemirowicz, Jerzy Korda
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/1

ZASTOSOWANIE TESTU PRZEPŁYWOWO-CISNIENIOWEGO WE WCZESNEJ OCENIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA OPERACYJNEGO WODONERCZA U DZIECI
Michał Martyński, Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena trzymania moczu po prostatektomii radykalnej
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski, Tomasz Chwaliński, Adam Zakościelny, Anna Rosa, Hanna Tchórzewska, Wojciech Michalski
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/2

Ocena toksyczności wlewek BCG w wieloletniej terapii podtrzymującej
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Bartosz Małkiewicz, Michał Wróbel, Paweł Kowal, Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNEGO RAKA MOCZOWODU
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Późne powikłania po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego. Opis przypadku
Piotr Marczyński, Piotr Pęczkowski, Artur Sieczych, Tomasz Kalinowski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Ureteroskopowa litotrypsja w przypadku kamicy górnych dróg moczowych u dzieci
Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/1

ZESPÓŁ ROZSIANEGO WYKRZEPIANIA WEWNĄTRZN ACZYNIOWEGO U CHOREGO Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Artur Sieczych, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z II BERLIŃSKIEGO SYMPOZJUM LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ BERLIN, 28-29 KWIETNIA 1995
Piotr Dobroński(1), Jacek Judycki(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/3

SPRAWOZDANIE Z VII EUROPEJSKIEGO ZIMOWEGO FORUM UROLOGICZNEGO, DAVOS, 14-19 LUTEGO 1998
Marek Wyczółkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/3

EPIDIDYMITIS W NASTĘPSTWIE EKTOPICZNEGO UJŚCIA MOCZOWODU DO PĘCHERZYKA NASIENNEGO
Wojciech Husiatyński, Wojciech Ejchman
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/2

CZYNNIKI ROKOWNICZE W PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH PO CYSTEKTOMII Z POWODU NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/1

LAPAROSKOPOWA KOLPOURETROSUSPENSJA METODĄ OU W LECZENIU WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Cezary Zydek
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/3

ZAPOBIEGANIE SKURCZOM MIĘŚNI PRZYWODZICIELI UDA W CZASIE ELEKTRORESEKCJI GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Wiesław Wargocki(1), Tomasz Szydełko(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/4

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM POŚWIĘCONEGO LASEROM W UROLOGII
Krzysztof Bar
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/1

Uszkodzenia narządu moczowego w następstwie cięcia cesarskiego
Jan Krakowski
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/3

ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ryszard Krynicki
trafność: 2

Urologia Polska 2003/56/2

Wyniki leczenia dorosłych chorych na mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego gruczołu krokowego
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/4

Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych
Zygmunt Jasiński, Stanisław Banach, Zbigniew Wolski, Anna Skrzycka, Julian Witorzeńć
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/1

DWA PRZYPADKI ZAKAŻENIA SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych, Paweł Jałmużna, J. Taczalski, A. Skowroński
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/1

Własny sposób umocowania jednorazowych cewników
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

WYBRANE PROBLEMY OTONAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ II. WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TESTU OBCIĄŻENIA WAPNIEM
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/2

Sprawozdanie z udziału w „Pierwszym Zimowym Forum Urologicznym\", Davos, Szwajcaria, 8- 15 luty 1992 r
Andrzej Stokłosa
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU KAMICY DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ZA POMOCĄ URETERORENOSKOPII
Wiesław Bieniec, Wojciech Pawłowski, Jan Myrta, Wojciech Gnacik
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ zewnętrznych czynników środowiskowych na stężenie PSA
Roman Sosnowski, Agata Wlazło, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Janina Kamińska, Maria Kowalska, Wojciech Michalski
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/3

PALIATYWNE, INWAZYJNE I NIEINWAZYJNE LECZENIE RAKA STERCZA I PĘCHERZA MOCZOWEGO V SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ, 8 10 1999 R.
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/3

SPRAWOZDANIE Z XXXIX ZJAZDU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO Stuttgart, 14?17 października 1987 r.
Leszek Jeromin
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/2

PRÓBY UWIDOCZNIENIA WŁÓKIEN MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH W WYNIKU CHEMIOLIZY IN VITRO PRZY POMOCY PREPARATÓW FITOLIZYNA I RUBIOLIZYNA
Waldemar Różański, Lucyna Miękoś, Leszek Klimek
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Embolizacja tętnicy nerkowej – jedna z metod paliatywnego leczenia w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej nerki
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Krzysztof Kamecki, Andrzej Petrus, Andrzej Wronczewski
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/4

Charakterystyka onkologiczna guzów nerki rozpoznanych przypadkowo
Jakub Dobruch(1), Andrzej Borówka(1), Tomasz Dzik(2), Roman Sosnowski(3), Przemysław Szostek(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEJ KONFERENCJI UROLOGÓW LITEWSKICH
Stefan Wesołowski, Henryk Gajewski
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Immunoterapia BCG powierzchownych raków pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/1

Rzadki niesklasyfikowany guz jądra - opis przypadku
Tomasz Kalinowski(2), Tomasz Chwaliński(2), Tomasz Demkow(1), Krzysztof Sikora(1), Wojciech Rogowski(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/3

Parametry przepływowe mikcji a pojemność pęcherza moczowego u dzieci
Rafał Chrzan, Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Wpływ jednostronnej nefrektomii na eliminację gentamycyny podanej królikom jednorazowo
Marek Droździk(1), Barbara Gawrońska-Szklarz(1), Teresa Kardel-Mizerska(2), Jerzy Wójcicki, Barbara Krasowska(3), Lidia Różewicka(3)
trafność: 2

Urologia Polska 2000/53/2

CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM W ZAKAŻENIACH SZPITALNYCH
Agnieszka Mikucka(1), Eugenia Gospodarek(1), Marzena Paprzycka(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/3

ZASTOSOWANIE SPIRALI UROLOGICZNEJ U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/1

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Mieczysław Ołpiński, Janusz Gołębiewski, Tadeusz Krzeski
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/2

Zastępczy, niskociśnieniowy pęcherz z jelita cien kiego u chorych po cystektomii z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego — 3-letnie obserwacje
Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Cezary Torz
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/2

Wpływ leków moczopędnych ? furosemidu i hydrochlorotiazydu na doświadczalną kamicę moczową u szczurów
Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/2

BRODAWCZAK W URETEROCELE
Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena kliniczna zastępczego pęcherza jelitowego wytwarzanego sposobem Alciniego. Doniesienie wstępne
Marek Długosz
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/4

O zapobieganiu nawrotom nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/4

NABŁONEK PRZEJŚCIOWY IN SITU I PERSPEKTYWY JEGO HODOWLI IN VITRO DLA CELÓW REPARACYJNYCH
Krzysztof H. Włodarski, Paweł Wlodarski, Bolesław Kuzaka
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/3

Wstępna ocena leczenia cytostatycznego programem BMC (bleomycyna, metotreksat, cispiatyna) chorych na zaawansowanego raka prącia
Tomasz Kalinowski, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z XX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W KATOWICACH 15?17. IX. 1988 R.
Mirosław Kazoń
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W BRUKSELI, BELGIA 16-17 MAJA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Witold Cerski, Maciej Gruszczyński, Maciej Niemirowicz
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/4

Ditropan (chlorek oxybutyniny) w leczeniu niestabilności pęcherza
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz, Wiesław Duda, Adam Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/1

Przyczyny powstania i zasady leczenia 255 przypadków urazów przedniej cewki moczowej
Zygmunt F. Dobrowolski(1), Wiesław Węglarz(1), Leszek Woliński(1), Piotr Jakubik(1), Janusz Jaszczyński(1), Janusz Kosmala(1), Barbara Dobrowolska(1), Adam Dorobek(2), Andrzej Koziak(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

MIEJSCOWA PRZEZCEWKOWA HIPERTERMIA MIKROFALOWA (TUMT) W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO NIEBAKTERYJNEGO ZAPALENIA ORAZ ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA*
Maciej Gruszczyński, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/4

URAZY DRÓG MOCZOWYCH TOWARZYSZĄCE OPERACJOM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/3

Wstępne doświadczenia w stosowaniu chemioterapii neoadjuwantnej M-VAC w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem pę cherza (T2—T4)
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Adam Pawinski, Danuta Gajl, Grzegorz Madej, Tadeusz Krzeski
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Ocena stresu operacyjnego po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak(1), Zbigniew Wolski(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/3

WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ III. LECZENIE
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Zastępczy pęcherz esiczy u kobiet – doniesienie wstępne
Andrzej Koziak, Ryszard Szcześniewski, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Piotr Kania
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/1

SPRAWOZDANIE Z 8 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (8lh CONGRESS EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY), LONDYN, 18?21. 05. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/2

Uszkodzenia urazowe nerek - postępowanie diagnostyczne i lecznicze w 62 oddziałach urologii w Polsce w latach 1995-1999
Zygmunt F. Dobrowolski(1), Wojciech Habrat(1), Wacław Lipczyński(1), Piotr Jakubik(1), Jacek Kusionowicz(1), Joanna Jakowicka-Wordliczek(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Indukowane tetradoksyną (TTX), zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/1a

IX Sympozjum Urologii Dziecięcej. Wynicowanie pęcherza moczo- wego i wierzchniact
Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 2007/60/3

Ocena metody IVS (intravaginal slingplasty) stosowanej w przypadkach nietrzymania moczu (NM) u kobiet. Czteroletnie obserwacje
Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański, Michał Markowski
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/3

Doświadczalne zamknięcie przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju
Andrzej Musierowicz
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/1

Zwężenie moczowodu spowodowane ograniczonym ogniskiem skrobiawicy
Jan Krakowski
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Prof. dr hab. med. Alfons Antoni Wojewski (1912-1992)
Tadeusz Zajączkowski
trafność: 2

Urologia Polska 2003/56/2

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy po stronie przeciwnej do jednostronnej operacji przeciwodpływowej u dzieci
Adrianna Grabowska, Anna Maria Grabowska, Ewa Andrzejewska
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/3

Powikłania po ureterorenoskopii (URS) w diagnostyce i leczeniu chorób moczowodu
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
trafność: 2

Urologia Polska 2007/60/3

Skuteczność kwasu hialuronowego w łagodzeniu objawów zespołu bolesnego pęcherza
Piotr Radziszewski, Albert Gugała, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/2

Cystitis cystica - opis trzech przypadków
Robert Dobosz(1), Wojciech Pypno(1), Adam Gajda(1), Andrzej Borówka(1), Jan Faryna(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Nowa metoda leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem zestawu TVT-Secur „U”
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
trafność: 2
Nowa metoda leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem zestawu TVT-Secur „U”
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/1

DNI UROLOGICZNE W LILLE (FRANCJA) - Sprawozdanie
Krzysztof Pastewka, Tomasz Bużański
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/2

JAMISTY NACZYNIAK CHŁONNY NERKI
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Marek Górecki, Romuald Zdrojowy
trafność: 2

Urologia Polska 2003/56/2

Ureterocoele z moczowodem olbrzymim - obserwacje własne
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska
trafność: 2

Urologia Polska 1989/42/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM W LEVERKUSEN (RFN)
Grzegorz Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/2

USZKODZENIA ODBYTNICY W CZASIE PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/3

Sprawozdanie z V zjazdu naukowego Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego i Nefrologicznego 11-13.X.79 Debrecen
Mirosław Kazoń
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/2

UWAGI O ODPROWADZENIU JELITOWYM MOCZU SPOSOBEM BRICKERA U DZIECI
Bogdan Stodulski, Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Ewa Zarzycka-Szczerbowska
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wyniki przeszczepiania nerek u dzieci z ciężkimi wadami dolnego odcinka dróg moczowych
Hor Ismail1, Dorota Broniszczak1, Piotr Kaliciński, Paweł Nachulewicz, Marek Szymczak, Tomasz Drewniak, Małgorzata Markiewicz-Kijewska, Adam Kowalski, Katarzyna Jobs, Ewa Mirska, Jacek Rubik, Piotr Gastoł, Lidia Skobejko-Włodarska, A. Mikołajczyk
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/3

Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego
Zbigniew Wolski
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/4

WPŁYW PIROXICAMU NA REAKCJĘ SKÓRNEJ ANGIOGENEZY INDUKOWANEJ U MYSZY KOMÓRKAMI Z LUDZKICH GUZÓW NOWOTWOROWYCH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Sommer, Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Małgorzata Filewska, Beata Białas-Chromiec, Mirosław Kazoń
trafność: 2

Urologia Polska 2004/57/4

Zastosowanie metod fotodynamicznych w urologii
Aleksander Sieroń(1), Artur Pietrusa(2), Michał Szyguła(1), Wiesław Duda(2), Bogusław Wojciechowski(1), Mariusz Adamek(1), Aleksandra Kawczyk-Krupka(1), Wojciech Cebula(1), Witold Zieleźnik(1), Tomasz Biniszkiewicz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/1

Przetoka pęcherzowo-pochwową jako powikłanie przezcewkowego nacięcia ureterocele
Cezary Brzozowski, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/3

ZMIANA WRAŻLIWOŚCI FLORY BAKTERYJNEJ W MOCZU CHORYCH LECZONYCH W KLINICE UROLOGII AM W WARSZAWIE NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIU LAT
Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1986/39/1

Własne doświadczenia w przezcewkowym leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn
Leszek Jeromin, Marek Rożniecki
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/3

PRZYPADEK WYŁUSZCZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO JEDYNEJ NERKI, W KTÓREJ PRZED 8 LATY WYTWORZONO PRZETOKĘ KOŁOWĄ
Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Bohdan Magusiak, Zbigniew Kubicz
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zjazd urologów węgierskich w kecskemet 9 ?10. x. 1981 r.
Mirosław Kazoń
trafność: 2

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wspomnienie pośmiertne o doc. Aleksandrze Wigurze
Remigiusz Ploch
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/1

POSZERZONE NACZYNIA ŻYLNE TYLNEJ CEWKI PRZYCZYNĄ HEMOSPERMII
Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski
trafność: 2

Urologia Polska 1988/41/3

SPRAWOZDANIE Z 29 DNIA NAUKOWEGO PÓŁNOCNO-NIEMIECKIEGO STOWARZYSZENIA UROLOGÓW (HAMBURG, 23?25 KWIETNIA 1987 r.)
Mirosław Kazoń
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/1

Torbiele okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej męskiej
Marek Sosnowski, Marek Rożniecki
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/1

ANALIZA WSKAZAŃ DO USUNIĘCIA NERKI NA MATERIALE WŁASNYM 1115 PRZYPADKÓW
Andrzej Musierowicz, Wojciech Rogowski, Artur Sieczyk
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/3

WRAŻLIWOŚĆ NA OFLOKSACYNĘ I INNE CHEMIOTERAPEUTYKI SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH IZOLOWANYCH Z MOCZU
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/2

WPŁYW KRUSZENIA KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ WYZWALANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL) NA GENERACJĘ ENDOTELINY (ET) W ASPEKCIE ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Tomasz Ferenz, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Leszek Pęczek, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z II Kongresu Urologów Bułgarskich
Stefan Wesołowski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.3 - Technika radykalnego wycięcia stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej
Piotr Chłosta(1), Paweł Orłowski(1), Jarosław Jaskulski(1), Mateusz Obarzanowski(1), Jakub Dobruch(2), Andrzej Borówka(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/2

Rozdwojenie moczowodu ze ślepo zakończonym odgałęzieniem
Andrzej Gomuła, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Narcyza Hartel-Ulkowska
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena przydatności laparoskopowej ureterokutaneostomii u chorych z zaawansowanymi guzami nowotworowymi, zlokalizowanymi w miednicy małej
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/4

Rzadki przypadek samoistnego pęknięcia obu nerek w przebiegu zwłóknienia pozaotrzewnowego (choroby Ormonda)
Radosław Starownik1, Krzysztof Bar1, Anna Bednarek-Skublewska2, Waldemar Białek1, Jacek Kiś1, Dariusz Borowiec1, Waldemar Lasota1
trafność: 2

Urologia Polska 1994/47/4

Sprawozdanie z 89 Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w dn. 14-19.05.1994 r. w San Francisco
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/3

Współistnienie nerki gąbczastej i wrodzo nego poszerzenia kielichów w nerce podkowiastej — opis przypadku
Piotr Dobroński, Jędrzej Michalec, Janusz Gołębiewski
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.2 - Zastosowanie przetoki wyrostkowo-skórnej (operacja Mitrofanoff-Malone) w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u pacjentów z pęcherzem neurogennym
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Analiza czynników rokowniczych u chorych na raka stercza, leczonych hormonoterapią neoadjuwantową i radioterapią konformalną z zastosowaniem wysokiej dawki frakcyjnej
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Wojciech Michalski, Tomasz Demkow
trafność: 2
Analiza czynników rokowniczych u chorych na raka stercza, leczonych hormonoterapią neoadjuwantową i radioterapią konformalną z zastosowaniem wysokiej dawki frakcyjnej
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Wojciech Michalski, Tomasz Demkow
trafność: 2

Urologia Polska 1990/43/2

BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD LOSAMI PASTY TEFLONOWEJ I 2ELU KOLAGENOWEGO PO ICH WSTRZYKNIĘCIU W OBRĘB ŚCIANY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Roman Pykało, Krzysztof Pych, Cezary Brzozowski
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/3-4

Guzowata gruźlica cewki moczowej i prącia (2 przypadki)
Janusz Pasiewicz, Andrzej Nowak, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/1-2

Badania doświadczalne zmian ściany pęcherza wywołanych 3,7% roztworem formaliny
Jerzy Piaszczyński, Alojzy Wieteska, Karol Gugała, Edward Pogodski
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Indukowane resiniferatoksyną (RTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Celina Kowalska, Izabela Janiuk, Artur Zapart, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski
trafność: 2

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska(1), Lech Stachurski(2), Tomasz Ferenz(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1979/32/1

Rzadki przypadek raka jasnokomórkowego miedniczki nerkowej
Władysław Lejawka
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/1

Chemioterapia dopęcherzowa w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski
trafność: 2

Urologia Polska 1996/49/4

PLOIDIA DNA A CZAS PRZEŻYCIA PACJENTÓW Z GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO. BADANIA RETROSPEKTYWNE
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Bogdana Dąbrowska, Jerzy Lorenz
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/3

Odległy wynik speleotomii jedynej nerki gruźliczej po 35 latach
Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka, Janusz Gołębiewski, Zofia Billip-Boniecka
trafność: 2

Urologia Polska 1998/51/3

ZŁAMANIE PRĄCIA
Tomasz Ząbkowski
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/2

Sprawozdanie z Pierwszego Ukraińsko-Polskiego Sympozjum Urologów
Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 19 - Ludwik Rydygier (1850-1920) - jego wkład w rozwój chirurgii i urologii
Tadeusz Zajaczkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/1

Przypadek ogromnego naczyniako-mięsniako-tłuszczaka nerki
Ryszard Cieślik, Kazimierz Wójcik, Karol Gugała
trafność: 2

Urologia Polska 1987/40/2

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE OBRAZÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH ZMIAN LITYCH W NERCE, WYKRYTYCH PRZYPADKOWO LUB NIE POTWIERDZONYCH UROGRAFICZNIE
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Stanisław Walecki, Tadeusz Krzeski
trafność: 2

Urologia Polska 1983/36/4

Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Wojciech Tucholski, Adam Szkodny
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/2

Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek
Józef Matych(1), Konrad Pietraszun(1), Krzysztof Kuzdak(2), Agnieszka Skrzypek(1), Jacek Cywiński(2), Rafał Wichman(2), Jerzy Żurek(1)
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/3

POSZUKIWANIE ISTOTNYCH ATRYBUTÓW W ANALIZIE DOŚWIADCZEŃ NAD LECZENIEM KAMICY MOCZOWEJ ZA POMOCĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki(1), Krzysztof Słowiński(2), Jerzy Stefanowski(3)
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/2

Badania urodynamiczne u chłopców z zaburzeniami mikcji po leczeniu zastawek cewki tylnej
Lidia Skobejko-Włodarska, Piotr Gastoł
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozległe zacieki moczowe spowodowane uszkodzeniem cewki moczowej męskiej w czasie cewnikowania
Jan Antczak, Wojciech Bociański
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki(1), Tomasz Piotrowski(1), Andrzej Antczak(2), Zbigniew Kwias(2), Tomasz Stachowski(3)
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/1

Diagnostyka i leczenie 268 przypadków urazów cewki tylnej
Zygmunt F. Dobrowolski(1), Wiesław Węglarz(1), Leszek Woliński(1), Piotr Jakubik(1), Janusz Jaszczyński(1), Janusz Kosmala(1), Barbara Dobrowolska(1), Adam Dorobek(2), Andrzej Koziak(2)
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/2

Zakażenie dróg moczowych u chorych z zastępczym pęcherzem jelitowym oraz po radykalnej prostatektomii
Tomasz Demkow, Tomasz Wiśniewski, Tomasz Chwaliński
trafność: 2

Urologia Polska 1992/45/3

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński
trafność: 2

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z posiedzeń naukowych oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak
trafność: 2

Urologia Polska 1999/52/2

JEDNOCZASOWE WYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH HISTOLOGICZNIE NOWOTWORÓW JĄDER O NISKIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/1

Grzybice przyczyną ostrego wodonercza u noworodków i niemowląt
Wiesław Urbanowicz(1), Radosław Mycek(1), Janusz Sulisławski(1), Barbara Mrożek(2)
trafność: 2

Urologia Polska 1991/44/3

Sprawozdanie z II Światowego Ty godnia Dokształcania Zawodowego w chirurgii, onkologii i specjalnoś ciach zabiegowych Uniwersytetu Mediolańskiego. Mediolan 15—20.07.1990.
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z Sympozjum Międzynarodowego w Wurzburgu — Postępy onkologii urologicznej
Artur A. Antoniewicz
trafność: 2

Urologia Polska 1982/35/1-2

Pierwotne ognisko raka śluzowokomorkowego jako przyczyna licznych zwężeń moczowodu
Jerzy Wróbel, Monika Wrzołek
trafność: 2

Urologia Polska 1984/37/4

SZPITALNE ZAKAŻENIA MOCZOWE W UROLOGII (NA PODSTAWIE WŁASNEGO MATERIAŁU)
Leonard Teneta, Halina Midro, Jerzy Zieliński
trafność: 2

Urologia Polska 2001/54/1

Rys historyczny zabiegów endoskopowych stosowanych w urologii
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski. Tomasz Chwaliński, Piotr Marczyński, Tomasz Kalinowski
trafność: 2

Urologia Polska 2002/55/2

Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/2

Olbrzymi guz nerki typu liposarcoma
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski
trafność: 2

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Standardy postępowania w przypadku wysokich przetok jelitowych, powstałych po rekonstrukcyjnych operacjach układu moczowo-płciowego z zastosowaniem jelita cienkiego
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Wojciech Zegarski, Michał Klag, Andrzej Petrus, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski
trafność: 2
Standardy postępowania w przypadku wysokich przetok jelitowych, powstałych po rekonstrukcyjnych operacjach układu moczowo-płciowego z zastosowaniem jelita cienkiego
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Wojciech Zegarski, Michał Klag, Andrzej Petrus, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski
trafność: 2

Urologia Polska 1978/31/4

Kielichy zewnątrznerkowe jako przyczyna kamicy i wodonercza
Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita
trafność: 2

Urologia Polska 1997/50/1

MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta
trafność: 2

Urologia Polska 1985/38/2

WRODZONY BRAK NASIENIOWODÓW PRZYCZYNĄ NIEPŁODNOŚCI U DWÓCH MŁODYCH MĘŻCZYZN
Lech Gałek, Zygmunt Olszówka, Bohdan Cylwik
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/4

Kamica układu moczowego (cz. III). Diagnozowanie, leczenie zachowawcze i profilaktyka kamicy układu moczowego u dzieci
Bożena Eberdt-Gołąbek
trafność: 2

Urologia Polska 2005/58/1

Wartość maksymalnego przepływu cewkowego w diagnozowaniu przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn
Maciej Kisiel, Henryk Konon
trafność: 2

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Szybka diagnostyka patomorfologiczna nowotworów jądra. Doniesienie wstępne
Roman Sosnowski(1), Iwona Skoneczna(1), Bożena Sikora(1), Agata Wlazło(1), Marcin Ligaj(2), Ewa Kraszewska(3), Tomasz Demkow(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/4

Metalowe kleszcze z siatką do sródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich przy poszukiwaniu drobnych kamieni w nerkach
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/2

POWIKŁANIA UROLOGICZNE PO PRZESZCZEPIE NERKI
Roman Kostyrka, Stanisław Zieliński, Maciej Wójcicki
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/2

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 3rd INTERNATIONAL SYMPOSION OF OPERATIVE ANDROLOGY I W BERLINER ANDROLOGISCHE TAGE, BERLIN, 13?17 MARCA 1984 R.
Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/1

JULIUS BRUCK (1840-1902) - WROCŁAWSKI DENTYSTA. ENDOSKOPIA MIĘDZY PH. BOZZINIM A M. NITZE
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Bezpieczeństwo i skuteczność toksyny botulinowej stosowanej ze wskazań nieneurogennych – obserwacje siedmioletnie
Piotr Dzigowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/2

Cystectomia trigonalis w leczeniu mięsaka prążkowanokomórkowego stercza
Janusz Pławner, Jerzy Czopik
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/1

NACZYNIAK JAMISTY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 10-LETNIEGO CHŁOPCA LECZONEGO LASEREM ND: YAG
Wojciech Pypno
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/2

Torbiele nerek a kamica moczowa
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/3

SPRAWOZDANIE Z VIII ZIMOWEGO UROLOGICZNEGO FORUM (21-25. 11. 1999 R. - DAVOS, SZWAJCARIA)
Krzysztof Bar
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Zakażenia powodowane przez bakterie z rodzaju Enterococcus sp. na oddziałach urologii
Monika Eliza Strycharczyk(1), Leszek Markuszewski(2), Andrzej Denys(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

Łagodny gruczolak nerki
Stanisław Dąbkowski, Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/1

Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 1999-2001
Tomasz Modrzewski, Krzysztof Gąsiorek
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/1

Badania doświadczalne nad wpływem 3,7% roztworu formaliny na miedniczkę, kielichy i nerkę królika
Jerzy Piaszczyński, Ryszard Cieslik, Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/3

Psoas hitch w powtórnym przeszczepieniu moczowodu do pęcherza moczowego
Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Przyszłość farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego. Część I: receptory opioidowe, układ serotoninergiczny, kwas g-aminomasłowy, gabapentyna, receptory waniloidowe, układ dopaminergiczny, receptory tachykininowe
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/1

Przydatność badania urodynamicznego do kwalifikowania chorych do leczenia chirurgicznego z powodu łagodnego rozrostu stercza
Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka, Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/1

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE CHIRURGII DZIECIĘCEJ I NOWORODKA OKRĘGOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO PURPAN W TULUZIE (1. 9.?31. 12. 1986 r.)
Bożena Zapatka
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Kamica moczowa jako ciągły proces krystalizacji i rozpadu kryształów w świetle badań biomineralogicznych
Maciej Pawlikowski(1), Adam Kwinta(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/2

Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojową u dorosłych (extra-corporeal shoch wale lithotripsy – ESWL)
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak, Adam Szkodny
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/2

BADANIA PATOMORFOLOGICZNE USZKODZENIA NEREK W DOŚWIADCZALNYM URAZIE POWIETRZNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ
Krzysztof W. Zieliński, Czesław Pawlak, Andrzej Kulig, Eugeniusz Miękoś
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/1

Dr med. Tadeusz Szenkier Mazurek (1886-1963 r.)
Jan Leńko
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Zastosowane piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Trójwymiarowa ultrasonografia - możliwości jej zastosowania w ocenie tylnego kąta cewkowo-pęcherzowego u kobiet z nietrzymaniem moczu
Norbert Stachowicz, Jarosław Daniłoś, Artur Czekierdowski, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/4

Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/2

OCENA PRZYDATNOŚCI METOKLOPRAMIDU W ZWALCZANIU UPORCZYWYCH WYMIOTÓW W PRZEBIEGU CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
Romuald Zdrojowy
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Wyniki leczenia operacyjnego kobiet chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu
Maciej Rogoszewski, Marian Grodoń, Janusz Skrobarczyk, Jakub Grudzień, Piotr Szuścik, Wiesław Koper, Włodzimierz Piaskowski, Wojciech Mencel
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/2

Wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo­-moczowodowych u dzieci metodą Glenna-Andersona
Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU SANTIAGO DE COMPOSTELA W HISZPANII
Michał Wróbel
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/2

Leczenie metodą ESWL odlewowej kamicy jedynej nerki u chorej z upośledzeniem krzepnięcia krwi
Artur A. Antoniewicz, Janusz Judycki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.1 - Tło genetyczne a ryzyko rozwoju raka prostaty oraz obraz kliniczny choroby
Monika Gos(1), Małgorzata Sadowska(2), Paweł Wiechno(2), Tomasz Demkow(2), Przemysław Janik(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Zastosowanie testu oznaczającego poziom białka macierzy jądrowej NMP22® (BladderChek®) do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego
Harm C. Arentsen, Sigrun Langbein, Jean J.M.C.H. de la Rosette, Rob C.M. Pelger, Siebe D. Bos, Jimmy G. Fernandes, Theo M. De Reijke
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/1

ŚRÓDOPERACYJNE ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE GUZA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej, Andrzej Sadowski
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/1

Ocena badań urodynatnicznych chorych po radykalnym wycięciu odbytnicy
Zygmunt Dobrowolski(1), Wiesław Węglarz(1), Wacław Lipczyński(1), Piotr Richter(2), Andrzej Strach(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/2

Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym kobiet chorych na śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski(1), Zofia Salska(3), Ryszard Maranda(2), Krzysztof Pliszek(3), Jacek Przybyła(1), Marek Sosnowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/2

Jak diagnozowano i leczono pourazowe całkowite przerwanie ciągłości moczowodów w Polsce w latach 1995-1999?
Zygmunt F. Dobrowolski, Jacek Kusionowicz, Piotr Jakubik, Wojciech Habrat, Barbara Dobrowolska, Andrzej Strach
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/4

Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego leczonych cystektomią po uprzednim napromienieniu typu „Short" (2000 rd)
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Mirosław Kazoń, Danuta Gajl, Maciej Niemierko, Bogusława Sochacka, Andrzej Borówka, Maciej Zachwiej, Andrzej Miecznikowski
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Guz włóknisto-nabłonkowy moczowodu
Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Ryszard Herbeć, Marek Fiutowski, Wojciech Witkiewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/3

KAMICA MOCZOWODOWA POWIKŁANA PĘKNIĘCIEM DOLNEGO KIELICHA NERKI
Lech Lipiec, Ireneusz Fatek, Jan Łukomski
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/2

OCENA SKUTECZNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I TOLERANCJI STOSOWANIA PERMIXONU? U CHORYCH Z OBJAWOWYM, ŁAGODNYM ROZROSTEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Kryst(1), Ewa Koźmińska, Romuald Zdrojowy, Zenona Jabłońska(2), Jerzy Lorenz, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/1

SPRAWOZDANIE Z TYGODNIOWEGO POBYTU W KLINICE UROLOGII L'INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS W PARYŻU
Piotr Chłosta
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Badania kliniczne nad przydatnością przezcewkowej biopsji rdzeniowej do potwierdzenia naciekającego charakteru raka pęcherza moczowego
Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Jakub Dobruch, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Przyszłość farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego. Część II: układ adrenergiczny, nocyceptyna, toksyna botulinowa, kanały jonowe, prostanoidy
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/2

Zaburzenia życia płciowego po operacji usunięcia gruczolaka stercza
Tomasz Rau, Aleksander Wigura, Romuald Kujawa
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA III EUROPEJSKIM ZIMOWYM FORUM UROLOGICZNYM 13-19 LUTY 1994 DAVOS
Andrzej Stokłosa
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Późne powikłania ze strony układu nerwowego u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska(1), Paweł Wiechno(1), Ewa Nagańska(2), Beata Paluchowska(1), Tomasz Demkow(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – choroba czy objaw?
Małgorzata Baka-Ostrowska
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/3

KRYTYKA WSKAZAŃ DO UZDROWISKOWEGO LECZENIA CHORYCH UROLOGICZNYCH W KRYNICY
Jan Leńko
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Urazy moczowodów w wieku dziecięcym – etiologia, diagnostyka i postępowanie
Wiesław Urbanowicz, Janusz Sulisławski, Michał Wolnicki, Radosław Mycek
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/1

Doświadczalne badania nad doborem nici chirurgicznych dla celów urologii
Kazimierz Dąbrowski, Beata Fulińska, Julian Dybek, Jan Sikora
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/3

Ropne schorzenia nerek
Bolesław Kuzaka
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Słaby strumień moczu u kobiet: mit czy rzeczywistość?
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Jacek Judycki, Igal Mor, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/3

Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kliś(1), Ewa Korczak-Kozakiewicz(2), Waldemar Różański(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/4

STĘŻENIE INHIBITORÓW KRYSTALIZACJI (MAGNEZ) W MOCZU CHORYCH Z KAMICĄ
Elżbieta Szczurek, Zofia Słodowska-Hajduk, Piotr Thor
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/1

Skrzyżowane przemieszczenie nerki
Władysław Lejawka
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/3

LECZENIE OPERACYJNE OBUSTRONNYCH ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI METODĄ FAURE'A (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Mirosław Salamon
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/1

Przebieg pooperacyjny po przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza u chorych z towarzyszącą cukrzycą
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Marcin Szkodny
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Przypadek przemieszczenia ujścia moczowodowego do pęcherzyka nasiennego
Jerzy Miarzyński
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/3

Pacjent po siedemdziesiątce w oddziale urologicznym
Lesław Steinmetz, Janusz Filipiak, Wojciech Papesz
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/1-2

Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/3

Neurosarcoma pęczka nerwowo-naczyniowego stercza
Andrzej Paradysz(1), Marcin Życzkowski(1), Adam Ziółkowski(2), Andrzej Kupilas(1), Mieczysław Fryczkowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/1

OCENA ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-JELITOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM LEADBETTERA
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/3

CHIRURGICZNE LECZENIE CHORÓB UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH W KLINICE PROFESORA BIERKOWSKIEGO (1801?1860) - w 125 rocznicę Jego śmierci
Marek Filipek
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/1

OCENA ZABURZEŃ URODYNAMICZNYCH W CHOROBIE PARKINSONA
Wiesław Węglarz(1), Anna Krygowska-Wajs(2), Zygmunt Dobrowolski(1), Andrzej Szczudlik(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

III sympozjum urologii eksperymentalnej, Rostock-Warnemunde, 14-17.III.1979
Andrzej Musierowicz, Adam Alexandrowicz
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/4

Zakażenie szpitalne dróg moczowych u chorych operowanych z powodu przerostu gruczołu krokowego
Tomasz Demkow, Jędrzej Michalec, Józefa Wencel, Renata Rolińska, Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Analiza budowy krystalicznej kamieni moczowych metodą spektroskopii w podczerwieni
Paweł Porzycki, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII MEIR GENERAL HOSPITAL W IZRAELU
Barbara Darewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Nierozpoznany przedoperacyjnie przypadek przetoki nerkowo okrężniczej
Sładysław Dobrzęcki, Tomasz Cisek, Andrzej Kaczmarek
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/1

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET PRZY POMOCY POLSKIEGO KLEJU CHIRURGICZNEGO ?CHIRURCOLL"
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Właściwości powierzchniowe szczepów Escherichia coli wyizolowanych z moczu kobiet z objawami zakażenia dróg moczowo-płciowych oraz ich wrażliwość na antagonistyczne działanie różnych gatunków Lactobacillus
Magdalena Strus(1), Monika Brzychczy-Włoch(1), Agnieszka Chmielarczyk(1), Tomasz Gosiewski(1), Grażyna Kukla(1), Danuta Rurańska-Smutnicka(2), Anna Przondo-Mordarska(2), Piotr B. Heczko(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/2

Oddział Urologiczny Instytutu Gruźlicy w Szpitalu Wolskim w Warszawie 1951-1962
Stefan Wesołowski
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/3

SPRAWOZDANIE Z IX SYMPOZJUM NA TEMAT KAMICY MOCZOWEJ Jena, 11?12 wrzesień 1987 r.
Andrzej Musierowicz
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/2

Radykalność przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza na podstawie oceny wyników badania ciśnieniowo-przeplywowoego
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/4

LIST DO REDAKCJI
Paweł Kroll
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/2

POSZERZENIE MOCZOWODU IZOLOWANĄ PĘTLĄ JELITA CIENKIEGO POZBAWIONĄ ŚLUZÓWKI U CHOREGO Z NAWROTOWĄ KAMICĄ NERKOWĄ DONIESIENIE WSTĘPNE
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Stefan Kruś, Mabruk Emsallem
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/4

Przydatność przezodbytniczego ultrasonograficznego wyznaczenia stopnia otwarcia cewki sterczowej w trakcie mikcji w leczeniu doksazosyną chorych na łagodny rozrost stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/4

25-letnie doświadczenie w zakresie profilaktyki nawrotowej kamicy układu moczowego u dzieci
Bożena Eberdt-Gołąbek, Małgorzata Słowik, Irena Jaros, Hanna Drejewicz, Urszula Makowska
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/4

pH — metryczna ocena czynności zastępczego pęcherza moczowego
Andrzej Bugajski, Piotr Thor, Marek Filipek
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/3

Pierwotna nadczynność przytarczyc jako przyczyna kamicy nerkowej
Krzysztof Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Romuald Zdrojowy
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku
Anna Bednarek-Skublewska(1), Janusz Ciechan(2), Iwona Baranowicz-Gąszczyk(1), Zofia Siezieniewska-Sikorska(3), Krzysztof Bar(2), Andrzej Książek(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/4

Ocena skuteczności leczenia łagodnego rozrostu stercza preparatem Hytrin (terazosin hydrochloride) na podstawie wicloośrodkowej próby klinicznej
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Janusz Kuśnierz, Cezary Zydek, Zbigniew Jabłonowski
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/4

Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Joanna Łysik
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Pierwotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy u młodych kobiet
Mieczysław Fryczkowski, Wojciech Rawski, Michał Pietrzyk
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/3

OCENA SKUTECZNOŚCI OPERACYJNEGO FAŁDOWANIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH SPOSOBEM KALICIŃSKIEGO U DZIECI
Wojciech Perdzyński
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/4

OPERACJE PRZECIWODPŁYWOWE U DZIECI BEZ DRENOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Jarosław Zięba
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Jednoczasowe współistnienie raka nerkowokomórkowego i raka urotelialnego miedniczki w jednej nerce
Roman Sosnowski(1), Marcin Ligaj(2), Tomasz Demkow(1), Wojciech Rogowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/4

CHIRURGICZNE LECZENIE TRANSSEKSUALISTÓW TYPU MĘŻCZYZNA?KOBIETA
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Wacław Dec, Andrzej Zieliński, Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/1

SPRAWOZDANIE Z XIX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (GDAŃSK, 6?7 CZERWCA 1986)
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/3

Dr wszechnauk lekarskich Zenon Marian Leńko — twórca pierwszych łóżek urologicznych w Polsce
Andrzej Bugajski
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/2

Przegląd wybranych markerów diagnostycznych i prognostycznych u chorych na raka pęcherza moczowego
Wojciech Michalski, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Leczenie w przypadkach nawrotowych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn przy użyciu membrany z owodni ludzkiej
Adam Marcheluk, Andrzej Koziak, Jan Taczalski, Telesfor Saracyn, Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/4

ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki(1), Tomasz Jakubczyk(1), Andrzej Borkowski(1), Wojciech Jaśkowiak(2), Jan M. Ziemski(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Postępowanie i wyniki leczenia w przypadkach urazów nerek u dzieci w latach 1992-2006
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek pierwotnego raka płaskonabłonkowego miedniczki nerkowej
Andrzej Musierowicz, Jerzy K. Jodczyk, Andrzej Nowiński
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/1

Wyniki leczenia pacjentów z mięśniakomięsakiem prążkowanokomórkowym (RMS) okolicy okołojądrowej w materiale własnym
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/3

NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU PÓŹNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta, Wiesław Węglarz
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/2

SPRAWOZDANIE Z XXXVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W BREMIE (3.10.?6.10.1984 r.)
Kazimierz Adamkiewicz
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Rozwój unaczynienia tętniczego nerki w okresie zarodkowym człowieka
Piotr Cieśliński
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek prawostronnego wodonercza wywołanego przerzutem raka do dolnego odcinka moczowodu
Jan Szymanowski, Jan Lech Półtorak, Bogusława Baranowska, Cezary Lucer
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Stałe moczenie wskutek wady rozwojowej błony dziewiczej
Stanisław Ossoliński, Jerzy Milik
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/1

Moczowód położony poza żyłą główną dolną
Jerzy Gajewski, Władysław Lasek
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/4

Anatomia układu chłonnego narządów moczowo-płciowych
Roman Sosnowski1, Rafał Zdun2, Tomasz Demkow1
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/4

LEON KRYŃSKI - WYBITNY UROLOG KOŃCA XIX WIEKU - TWÓRCA PODŚLUZÓWKOWEGO WSZCZEPIENIA MOCZOWODÓW DO ESICY
Roman Sosnowski, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/2

Zewnątrzustrojowa litotrypsja (ESWL) kamieni dróg moczowych u dzieci
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Andrzej Szedel, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak
trafność: 1
Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Laserowa endopielotomia w przypadkach zwężeń połączenia miedniczkowo- -moczowodowego
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Michał Białożyt
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/1

Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Krystyna Strulak, Piotr Gastoł, Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/3

PRZECIWSTRONNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY PO JEDNOSTRONNEJ OPERACJI PRZECIWODPŁYWOWEJ U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/1

Sprawozdanie ze stażu klinicznego w oddziale urologii szpitala kantonalnego w Aarau
Rafał Krupiniewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/3-4

Podwiązanie żyły głównej dolnej uszkodzonej podczas usuwania guza nerki
Katarzyna Sapeta, Stefan Olszowski, Helena Strońska, Andrzej Kowalski
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/4

Rzadka koincydencja raka jasnokomórkowego nerki z guzem chromo- chłonnym nadnercza
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/3

SPRAWOZDANIE Z 7 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO
Zbigniew Wolski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.3 - Radykalne wycięcie stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej: doświadczenia własne na podstawie pierwszych dwudziestu dziewięciu operacji
Piotr Chłosta(1), Jarosław Jaskulski(1), Paweł Orłowski(1), Ireneusz Szymański(1), Mateusz Obarzanowski(1), Jakub Dobruch(2), Andrzej Borówka(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/4

PRZETOKA MOCZOWODOWO-OKRĘŻNICZA
Andrzej Lemański, Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego
Paweł Wiechno, Beata Paluchowska, Piotr Marczyński, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/2

Videoendoskopowa nefrektomia zaotrzewnowa w ułożeniu na boku oraz brzuchu: porównanie techni
Wiesław Urbanowicz(1), Maria Wieczorek(1), Marek Górniak(1), Michał Wolnicki(1), Barbara Mrożek(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/1

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Odległe wyniki leczenia dzieci z wynicowanym pęcherzem moczowym własną metodą pośredniego wewnętrznego odprowadzenia moczu
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z XLVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO - Stuttgart 14-17.09 1994 r.
Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/4

ZASTÓJ MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH U CHORYCH NA GRUCZOLAK OKOŁOCEWKOWY W UROGRAFII I RENOGRAFII
Józef Matych
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W INSTYTUCIE UROLOGII WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU W PADWIE
Andrzej Wronczewski
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zapalenie torbielkowate i zapalenie gruczołowe pęcherza powodujące obustronne wodonercze
Andrzej Borkowski, Aleksander Wasiutyński
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/3

Kriochirurgiczne leczenie gruczolaka i raka stercza
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Andrzej Gomuła
trafność: 1
Działalność ?urologiczna" Ludwika Rydygiera w okresie krakowskim (1887?1897)
Marek Filipek
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/3

WRAŻENIA Z POBYTU W KLINICE UROLOGICZNEJ UNIWERSYTETU W LILLE (FRANCJA)
Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/2

"Samoistny" obfity krwiomocz u dzieci (2 przypadki).
Marek Dzionara
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/2

WODONERCZE U CHORYCH Z PÓŹNYMI POWIKŁANIAMI PO POMOSTOWANIU TĘTNIC ODCINKA AORTALNO-BIODROWEGO
Miłosław Cnotliwy(1), Marek Grabowski(2), Piotr Gutowski(1), Zbigniew Sych(3), Grzegorz Szumiłowicz(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/3

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/1

Przetoka skórno-okołonerkowa-oskrzelowa
Kazimierz Adamkiewicz, Jerzy Niemirowicz
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Wpływ częstomoczu nocnego na sen i jakość życia polskich mężczyzn
Zbigniew Wolski
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/2

UWAGI NA TEMAT TRUDNOŚCI W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU GRUŹLICY UROGENITALNEJ I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
Zofia Salska
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/1

Sprawozdanie z pobytu naukowego na Salzburg Cornell Seminary of Urology
Roland Dadej(1), Sławomir Paweł Woźniak(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/4

ANGIOGRAFIA W GUZACH MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jerzy Zieliński, Witold Patrzyk, Leonard Teneta, Wiesław Duda, Jędrzej Głasek, Antoni Klis
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/1

OPERACYJNE LECZENIE ODPŁYWU WSTECZNEGO TOWARZYSZĄCEGO WADZIE PODWÓJNEGO MOCZOWODU
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/3

EMBOLIZACJA JATROGENNĄ TĘTNIAKA TĘTNICY MIĘDZYPŁATOWEJ NERKI
Lech Cyryłowski(1), Sławomir Archimowicz(2), Janusz Kordowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

Niewydolność nerek wskutek gruczolaka stercza u 41-letniego mężczyzny
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Zygmunt Lorencewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/4

REMINISCENCJE Z 92 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO -NOWY ORLEAN 1997
Jarosław Głuchowski
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/4

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część I
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Różnice w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/1

Wyniki leczenia zwężeń cewki moczowej za pomocą uretrotomii wewnętrznej
Adam Szkodny, Jan Myrta
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

Technika operacji laparoskopowych w urologii. Obserwacje własne
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/3

NACIEKAJĄCY RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO (T2 T3 T4)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/2

ZASTOSOWANIE WODY WODOCIĄGOWEJ DO PRZEZCEWKOWYCH ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Marek Lipiński, Marek Wrona
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/4

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE OLBRZYMIEGO URETEROCELE PROSTEGO
Jan Bortkiewicz, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/3

Przezskórne, jednoczasowe usuwanie kaieni z obu nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Pierwotny rak moczowodu
Bolesław Otulakowski, Stanisław Nowakowski
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/2

Późne, przypadkowe rozpoznanie raka płaskonabłon­kowego miedniczki nerkowej
Remigiusz Ploch
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Składniki niorfotyczne kamieni moczowych - kryształy
Waldemar Różański(1), Leszek Klimek(2), Krzysztof Jakubowski(2), Eugeniusz Miękoś(1), Zbigniew Górkiewicz(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WARTOŚCI PALIATYWNEGO NAPROMIENIANIA PRZERZUTÓW DO KOŚCI U CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Grzegorz Madej
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Ryzyko wyindukowania nowotworu złośliwego po radioterapii z powodu raka stercza
Piotr Milecki(1), Zbigniew Kwias(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/3

PRZETOKA MOCZOWODOWO-SKÓRNA ORYGINALNE POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Bogusław Chwajol, Borivoj Cech
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/2

Wspomnienie pośmiertne o dr med. Wiesławie Antonim Bulińskim 27.V. 1919-3.XII.1991
Stefan Wesołowski
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/1

POJEDYNCZY ODLEGŁY PRZERZUT JAKO CZYNNIK ROZPOZNANIA RAKA NERKI
Bolesław Otulakowski, Andrzej Roszak, Krzysztof Gruszczyński
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Ureteroskopowe leczenie ciężarnych kobiet chorych na kamicę moczowodową
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/4

PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA CEWNIKA ?S"
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/3

Zwężenia cewki moczowej u chłopców – doświadczenia własne
Marcin Polok, Wojciech Apoznański, Wojciech Jaworski
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Znaczenie kliniczne nowej klasyfikacji histopatologicznej WHO/ISUP 2004 w zakresie raków Ta/T1 pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Sławomir Piotr Woźniak, Elżbieta Górzyńska2, Janusz Dembowski, Tomasz Szydełko, Tomasz Niezgoda, Paweł Kowal, Michał Wróbel, Bartosz Małkiewicz, Mariusz Kosiński, Jerzy Lorenz
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/2

Wpływ witaminy d3 preparatu wapnia oraz kalcytoniny na doświadczalną kamicę moczową u szczurów
Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/4

UCHYŁEK MIEDNICZKI NERKOWEJ
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/3

PRZYPADEK PRZERZUTU RAKA NERKI DO NAJĄDRZA
Lucjan Hermelin, Sławomir Wrzecion
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/3

SPRAWOZDANIE Z POLSKIEGO ETAPU VI MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY AKADEMICKIEJ AUA-EAU 1998
Piotr Dobroński
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/3

Leczenie oszczędzające pęcherz moczowy w raku naciekającym mięśniówkę
Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/4

PORÓWNANIE METOD ? ENDOSKOPOWEJ I ULTRASONOGRAFICZNEJ ? PRZY OCENIE WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

OPERACYJNE LECZENIE CHOREGO Z GUZEM NERKI I PRZECIWLEGŁEGO MOCZOWODU
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII I DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA HERLEV W KOPENHADZE (DANIA)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/3

Odległe losy pacjentów poddanych przezcewkowej wysokoenergetycznej termoterapii mikrofalowej gruczołu krokowego
Tomasz Jakubczyk, Andrzej Stokłosa, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/3

Laparoskopowa linifadenektomia biodrowo-zasłonowa, dostęp zaotrzewnowy z wykorzystaniem balonu Gaura. Technika, wyniki, powikłania
Piotr Marczyński, Paweł Wiechno, Beata Paluchowska, Tomasz Wiśniewski, Artur Sieczych
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/4

Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowe
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/3-4

Los chorych po wycięciu nerki
Zbigniew Kwias, Władysław Twardosz, Janusz Aniszczenko
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/1

SPRAWOZDANIE Z 50 ZJAZDU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W HAMBURGU
Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Śluzówkowy układ odpornościowy w układzie moczowo-płciowym
Agnieszka Pastuszka, Ewa Ziółko, Wacław Kuczmik, Beata Marniok2, Konstanty Ślusarczyk, Tomasz Lubas
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/4

ZASTĄPIENIE ZNISZCZONEGO ZWIERACZA CEWKI MOCZOWEJ ZWIERACZEM ODBYTU
Olgierd Sarrazin
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/4

Rzadki przypadek guza gruczołu krokowego o niepewnym potencjale złośliwości – STUMP (Stromal Tumor of Uncertain Malignant Potential)
Andrzej Wrona1, Paweł Płaza2, Kamil Muc2, Krzysztof Bar2
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/4

RAK INCYDENTALNY W GRUCZOLAKU STERCZA U CHORYCH LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ (PERS)
Andrzej Prajsner, Janusz Michalik, Adam Szkodny
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/1

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do Francji
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

TORBIEL UJŚCIA ZDWOJONEGO MOCZOWODU ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/3

PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA W LECZENIU KAMICY ODLEWOWEJ NEREK METODĄ ESWL Z UŻYCIEM CEWNIKA PODWÓJNIE ZAGIĘTEGO
Tomasz Demkow, Philip Clark, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/4

Roponercze spowodowane nawrotowym nerwiakiem zwojowym
Lech Cerkownik, Telesfor Saracyn, Tadeusz Cieslik, Ryszard Cieslik
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Odległe wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/1

UPROSZCZONA METODA KOAGULOPIELOLITOTOMII (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Aleksandra Fryszman, Lidia Skobejko-Włodarska
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/1

Wpływ rubineksu na aktywność fosfatazy zasadowej w nerce szczura
Irmina Elżbieta Wiśniewska, Zbigniew Gawlik, Anna Ratajska
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Pierwotny rak cewki moczowej męskiej z przerzutem do żołędzi prącia. Opis przypadku
Stanisław Szempliński(1), Jakub Dobruch(1), Tomasz Szopiński(1), Przemysław Szostek(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/2

PROFESOR DR HAB. N. MED. MIROSŁAW KAZOŃ 1926 - 1999
Wojciech Pypno
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/3

Obustronny pierwotny guz moczowodu
Mirosław Bin, Romuald Pietraszun
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/3

Ureterolitotomia retroperitoneoskopowa. Wstępne wyniki leczenia
Adam Dorobek, Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Tadeusz Dmowski, Piotr Kania, Adam Marcheluk
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/3

PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Marek Pilch, Zdzisław Chojak, Roman Pawłowicz
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/3

Trzymanie moczu po prostatektomii radykalnej — obserwacja 19 chorych
Andrzej Stokłosa, Andrzej Malczyński, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/1

WPŁYW CHEMIOTERAPII NA PARAMETRY NASIENIA I STĘŻENIE FSH, LH, TESTOSTERONU U CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JĄDER
Tomasz Demkow(1), Ricardo Faundez(2), Jacek Kamoda(3), Tomasz Kalinowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/1

Operacje rekonstrukcyjne długich zwężeń moczowodów z zastosowaniem kolagenu ksenogenicznego
Andrzej Koziak, Adam Marcheluk, Tadeusz Dmowski, Ryszard Szcześniewski, Piotr Kania, Adam Dorobek
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/4

POSIEWY BAKTERIOLOGICZNE TKANKI GRUCZOLAKA STERCZA, POBRANEJ ZA POMOCĄ ASPIRACYJNEJ BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Jerzy Szczepanek
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/4

Powikłania i wyniki leczenia kamicy nerkowej me- todą ESWL aparatem MPL-9000 firmy Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/2

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN OPTYCZNĄ URETROTOMIĄ WEWNĘTRZNĄ
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/1

PROFESOR ZWYCZAJNY DR HAB. MED. TADEUSZ KRZESKI (1922-1998) - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/3

NASZE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU 1000 CHORYCH NA ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ
Wadim I. Rusakow
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/1

Klepsydrowaty guz kanału kręgowego i przestrzeni zaotrzewnowe
Jacek Ołubiec, Artur Jeliński, Jarosław Głuchowski, Janusz Kordasz
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 43. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Berlin 18-21.09.1991
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/4

Charakterystyka solifenacyny i fesoterodyny w aspekcie ich efektywności klinicznej, tolerancji i bezpieczeństwa stosowania w leczeniu chorych z nadaktywnością pęcherza moczowego
Andrzej Wróbel1, Tomasz Rechberger1, Paweł Kieres2
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/2

Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich
Wiesław Urbanowicz, Marek Górniak
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

MIEJSCOWA STERYDOTERAPIA W CHOROBIE PEYRONIEGO
Janusz Dembowski, Marek Górecki, Zenona Jabłońska
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/4

dr wszechnauk lekarskich Zygmunt Traczyk (1898—1953)
Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/4

PROSTATEKTOMIA RADYKALNA U CHORYCH NA RAKA STERCZA (doniesienie wstępne)
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Andrzej Stokłosa
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/2

Laparoskopowa technika wytworzenia pochwy z wykorzystaniem izolowanego odcinka esicy
Wiesław Urbanowicz(1), Jerzy Starzyk(2), Michał Wolnicki(1), Marek Górniak(1), Janusz Sulisławski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/2

Ujście moczowodu do pęcherza moczowego u płodów człowieka
Danuta Gościcka, Elżbieta Krakowiak
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Gruczolak nerkopochodny miedniczki nerkowej
Stanisław Kwarciński, Wojciech Kołaczyk, Wojciech Franków, Tomasz Obelinda
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/1

Wpływ przeszkody podpęcherzowej i wieku chorych na zaburzenia czynności mięśnia wypieracza pęcherza moczowego
Cezary Szcześniak, Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

Przebieg pooperacyjny u chorych z gruczolakiem stercza przyjętych do kliniki z cewnikiem założonym na stałe
Maciej Czaplicki, Józefa Wencel, Tadeusz Niedźwiedzki
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/4

Ocena zużycia i uszkodzeń włókien różnego typu laserów podczas zabiegów urologicznych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Piotr Chłosta, Stanisław Stępień, Zbigniew Jabłonowski, Marek Lipiński, Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/1

WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET Z ZASTOSOWANIEM TAŚMY ZOEDLERA
Tadeusz Zajączkowski, Christian Helligrath, Winfried Straube
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/2

LASEROWA ŚRÓDMIĄŻSZOWA KOAGULACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/2

STYPENDIUM PROFESORA ZEVA WAJSMANA - UWAGI Z POBYTU W ODDZIALE UROLOGII UNIWERSYTETU FLORYDY W GAINESVILLE (USA)
Andrzej Wronczewski
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Estrogeny a nietrzymanie moczu u kobiet w okresie menopauzy
Grzegorz Stachowiak
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/2

Zapalenie stercza - współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie
Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Michał Wróbel
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/1

Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi
Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU "FLORIDA" W GA1NESVILLE (USA)
Romuald Zdrojowy
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/4

Objawowe krwiaki po ESWL
Bolesław Kuzaka, Cezary Torz, Tomasz Ferenz, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/1

WPŁYW LITOTRYPSJI POZAUSTROJOWEJ (ESWL) NA WYDALANIE GLIKOZOAMINOGLIKANÓW Z MOCZEM U PACJENTÓW Z KAMICĄ NERKOWĄ
Iwona Kaznowska-Bystryk, Tadeusz Sadowski(1), Dariusz Rzedzicki(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/1

Ureteronefrektomia z przezcewkowym wycięciem rozety pęcherzowej
Wojciech Pawłowski(1), Andrzej Prajsner(2), Jan Myrta(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/3

ALGORYTMY DECYZYJNE W LECZENIU KAMICY MOCZOWEJ METODĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak(1), Krzysztof Słowiński(2), Jerzy Stefanowski(3)
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/3

SAMOISTNE PRZECIEKANIE MOCZU DO PRZESTRZENI OKOŁONERKOWEJ W PRZEBIEGU RAKA SZYI PĘCHERZA
Remigiusz Ploch
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET PO RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera, Andrzej Szymański
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/4

BADANIE BIAŁKA ZAWARTEGO W MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Stanisław Sypniewski, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Tadeusz Paryjczak
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/4

DWA PRZYPADKI OBUSTRONNYCH ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW NEREK
Andrzej Musierowicz, Zbigniew Kubicz
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/4

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/2

POSTĘPOWANIE W OBUSTRONNYCH PRZETOKACH MOCZOWODOWO-POCHWOWYCH
Andrzej Bugajski
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/2

Operacja Kaufmana w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn po prostatektomii
Bolesław Kuzaka, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/2

LISTY DO REDAKCJI
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/1

ZMIANY ANATOMICZNE DRÓG MOCZOWYCH STWIERDZONE PODCZAS OPERACJI NAWROTOWEJ KAMICY NERKOWO-MOCZOWODOWEJ
Bożena Zapatka
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/3

Proteza silikonowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym
Andrzej Kotowicz, Jean Leemans
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/4

PRZETOKA MIEDNICZKOWO-DWUNASTNICZA BĘDĄCA PRZYCZYNĄ KRWAWIENIA Z GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Jerzy Hardie-Douglas, Jerzy Urbanowicz(1), Sławomir Grenda(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/3

Połączenie PCNL i ESWL w leczeniu kamicy odlewowej nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Radioterapia w przypadku raka stercza z zastosowaniem techniki modulacji intensywności wiązki (IMRT)
Agata Rembielak
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/2

Odpowiedź na polemikę dr. hab. n. med. Jacka Ogrodnika dotyczącą pracy „Tomografia komputerowa u pacjentów z podejrzeniem kamicy moczowodowej
A. Cieszanowski, Katarzyna Zaniewicz, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Tomasz Nadolski, Jan Skarbek-Kiełczewski, Jan Szymanowski
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W VII. KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII, DUSSELDORF, 26?28 PAŹDZIERNIK 1989 R.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA TURP W RAKU STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Cezary Pazdyk
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/1

Ostra odwracalna niewydolność nerek w przebiegu ropnia pozaotrzewnowego
Anna Bednarek-Skublewska(1), Krzysztof Bar(2), Iwona Baranowicz-Gąszczyk(1), Lucyna Jóźwiak(1), Andrzej Książek(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/1

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA METOD INFORMATYKI DO WSPOMAGANIA ROZPOZNAWANIA I OCENY ODLEGŁYCH WYNIKÓW LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
Ryszard Miąsik, Andrzej Bugajski, Mariusz Flasiński
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/4

Sączkowanie ssące w operacjach urologicznych
Józef Kroll, Janusz Aniszczenko
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/1

Czy wynik badania urodynamicznego wpływa na określenie wskazań do chirurgicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza?
Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/3

Diagnostyka i leczenie ogniskowej zmiany pyelonephritis xanthogranulomatosa
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Iwona Lewy-Trenda
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Autoaugmentacja pęcherza (detrusotomia) - nadal skuteczna czy przestarzała metoda leczenia wysokociśnieniowego pęcherza neurogennego?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/1

Przydatność renografii izotopowej dla oceny wyników przeszczepienia moczowodu do pęcherza
Leonard Teneta
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/2

Immunogenoterapia raka gruczołu krokowego
Jerzy Trojan(3), Piotr Kopiński(3), Tomasz Drewa(2), Jolanta Powierska-Czarny(1), Joanna Pacholska(1), Piotr Jarocki(3), Zbigniew Wolski(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Wartość błon kolagenowych w uzupełnianiu ubytków moczowodów u psówwartość błon kolagenowych w uzupełnianiu ubytków moczowodów u psów
Andrzej Borówka, Andrzej Koziak, Maria Barbara Gabryelewicz, Maciej Wysocki
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Adenomektomia laparoskopowa w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Marcin Gałęski, Andrzej Sikorski
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. zw. dr med. Jan Leńko (1917-1933)
Andrzej Bugajski
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/3

ANANDRON W LECZENIU ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO: DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Marek Pisarski, Eugeniusz Miękoś
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/4

Zastosowanie litotryptora ultradźwiękowego do kruszenia kamieni pęcherzowych
Andrzej Zbigniew Buczyński
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Endourologiczne leczenie w przypadkach kamicy nerki podkowiastej ? doświadczenia własne
Michał Tkocz, Grzegorz Szkodny, Wiesław Duda
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

Brodawczaki miedniczki i kielichów nerkowych
Jerzy Golański
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/2

Fotoselektywna waporyzacja w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Due w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/3

Flora bakteryjna dolnych dróg moczowych u mężczyzn z cewnikiem na stałe w latach 1994-1996 i 2004-2006
Łukasz Zapała, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Anna Sonczyk, Anna Adamska, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/3

Ocena nasilenia bólu występującego we wczesnym okresie po biopsji rdzeniowej stercza, wykonanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej
Roman Sosnowski(1), Stanisław Szempliński(2), Elza Modzelewska(2), Artur A. Antoniewicz(2), Wojciech Michalski(3), Andrzej Borówka(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/1

Ultrasonografia moszny. ocena wyników badań u 133 chorych
Wojciech Włodarczyk, Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita, Czesław Pawlak
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/2

Sprawozdanie z kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego RFN w Hamburgu 20?23. 10. 1982 r.
Stanisław Wróbel
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/2

WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/2

RADIOTERAPIA UROLOGICZNA ? STATUS PRAESENS I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Jan Skołyszewski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy - czy są możliwym objawem zakażenia nanobakteriami?
Krzysztof W. Zieliński(1), Marek Sosnowski(2), Dorota Snopkowska(1), Dariusz Młoczkowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/3

Adenomektomia u „dziewięćdziesięciolatków\"
Stefan Wesołowski, Wojciech Obojski, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/2

SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIUM W LUDWIG-AXIMILIANS-UNIVERSITAT KLIN1KUM GROBHADERN W MONACHIUM
Tomasz Ząbkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/1

DWA PRZYPADKI ENDOPIELOTOMII U DZIECI
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

WPŁYW pH MOCZU NA FARMAKOKINETYKĘ GENTAMYCYNY U KRÓLIKÓW
Stanisław Dyderski
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/2

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu sposobem Brickera u dzieci
Jan Gruchalski, Hanna Lipska
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/3

Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część II
Andrzej Prajsner
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/2

Przetoka moczowodowa - „ureterostomia in situ"
Jarowit Stolarczyk, Artur Żebracki
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/2

In memoriam. Prof. dr med. Jean Cibert (1900—1988)
Stefan Wesołowski
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/1-2

Dwa przypadki nefrektomii radykalnej prawostronnej z usunięciem czopów nowotworowych ze światła żyły głównej dolnej
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Wieloetapowe, operacyjne leczenie po całkowitym oskalpowaniu skóry prącia, moszny i krocza
Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Andrzej Szymański
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Przeszczepienie dziecięcych nerek en bloc
J. Rezniczek, V. Zvara, M. Hornak, J. Breza
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/3

Wyniki leczenia dyssynergizmu wypieracz-zwieracz za pomocą stentu tymczasowego
X. Game, E. Chartier-Kastler, N. Ayoub, A. Even-Schneider, F. Richard, P. Denys
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA PIERWOTNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U DZIECI (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/2

Spostrzeżenia dotyczące ultrasonografii w ambulatorium urologicznym
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/4

Mięśniak gładkokomórkowy nerki (Leiomyoma renis)
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Roman Pykało
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM ?NEW TRENDS IN UROLOGY", NIJMEGEN (HOLANDIA), 13?16. 09. 1989
Kazimierz Krajka
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/2

MYKOPLAZMY - CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, DIAGNOSTYKA
Maria M. Stankiewicz, Beata Mączyńska
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA SPODZIECTWA SPOSOBEM CECILA-MICHAŁOWSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW MIKCJI
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Mirosław Salamon
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Częściowe wycięcie nerki zmodyfikowanym sposobem D. F. Williamsa
Jerzy Hampel
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/4

Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą uretro-cerwiko-cystopeksji z zastosowaniem kleju tkankowego
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/1

SPRAWOZDANIE Z 94. DOROCZNEGO SPOTKANIA AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO DALLAS, 1-6 MAJA 1999 R.
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/3

Historia leczenia operacyjnego gruczolaka stercza i jego znaczenie dla rozwoju urologii w Polsce. Referat wygłoszony podczas Dnia Urologicznego 15 maja 1077 roku w Poznaniu.
Jan Władysław Chojna
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowa koagulacja laserowa stercza (doniesienie wstępne)
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Samoistne pęknięcie mięsaka nerki
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/4

TORBIELE POJEDYNCZE NEREK U DZIECI ? LECZENIE ALKOHOLEM PODAWANYM DO ŚWIATŁA TORBIELI
Wojciech Perdzyński, Marek Klewar(1), Jacek Rutka(2), Zbigniew Żmijewski(3), Bogusław Sakson(4)
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/2

Ropień okołonerkowy jako pierwszy objaw raka okrężnicy
Grzegorz Zarzycki, Marek Długosz
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/3

RADYKALNA PROSTATEKTOMIA W RAKU STERCZA IV SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ BYDGOSZCZ, 27. 11. 1998 R.
Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z sympozjum urologicznego Kamica odlewowa i kamica resztkowa — Berlin, 13-14. 11. 1992
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/4

WSPÓŁCZESNE TEORIE POWSTAWANIA, KLASYFIKACJI I PATOFIZJOLOGII ZASTAWEK CEWKI TYLNEJ
Piotr Gastoł
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/1

Spostrzeżenia dotyczące wykonywania prostatektomii radykalne], ze szczególnym uwzględnieniem chorych w stadium
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/3

Olbrzymi pozaotrzewnowy guz typu schwannoma imitujący guz nadnercza
Andrzej Koziak, Ryszard Szcześniewski, Piotr Kania, Adam Marcheluk
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/2

STOSOWANIE TAMSULOSYNY U 19 365 PACJENTÓW Z OBJAWAMI Z DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH: CZY WSPÓŁISTNIEJĄCE CHOROBY WPŁYWAJĄ NA TOLERANCJĘ LECZENIA?
Martin C. Michel, Ludwig Mehlburger, Hans-Uirich Bressel, Helmut Schumacher, Rafael F. Schaffers, Mark Goepel
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Laparoskopowa prostatektomia radykalna - powikłania okołooperacyjne. Doświadczenia własne na podstawie pierwszych pięćdziesięciu operacji
Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Paweł Kowal, Bartosz Małkiewicz, Tadeusz Niezgoda, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z VI EUROPEJSKIEGO SYMPOZJUM NA TEMAT KAMICY - SZTOKHOLM - 8-10.06.95 r.
Jerzy Lorenz
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/4

WRODZONA DYSPLAZJA TORBIELOWATA NEREK U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński, Michał Martyński
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Przejściowe zaburzenia widzenia jako powikłanie po przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP)
Robert Klijer(1), Krzysztof Bar(1), Radosław Starownik(1), Waldemar Białek(1), Maria Pilarczyk(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/4

Torbiele proste nerek u dzieci
Wiesław Urbanowicz(1), Michał Wolnicki(1), Jerzy Starzyk(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitej remisji
Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Marek Szczerbicki
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA KLINICZNA PREPARATU GENTAMYCIN AMP. ?POLFA" W LECZENIU ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
Wojciech Ejchman, Mieczysława Merkel, Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/4

Stres operacyjny po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita jako zespół reakcji hormonalno-humoralno-metabolicznych
Jolanta Hasiak(1), Zbigniew Wolski(2), Anna Grabowska-Gaweł(1)
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/1

Sprawozdanie z Salzburga: Cornell Seminars in Urology
Piotr Chłosta(1), Cezary Szczęśniak(2), Grzegorz Kata(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z 10. Zimowego Forum Urologicznego w Davos
Marek Wyczółkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

OCENA GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH NA PODSTAWIE WCZESNEJ POOPERACYJNEJ UROGRAFII PO NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU DONIESIENIE WSTĘPNE
Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z pobytu naukowo-instruktażowego nad zastosowaniem lasera holmowego w urologii
Jan Kawecki, Michał Tkocz
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/2

PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI CYTOTOKSYCZNEJ LIMFOCYTÓW NACIEKAJĄCYCH GUZ NERKI - TIL, STYMULOWANYCH IL-2 ORAZ BCG
Stanisław Wroński
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/3

Leczenie operacyjne z zabezpieczeniem hemostazy zaklemowaniem śródoperacyjnym tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadku olbrzymiego, dopełniającego naczyniaka jamistego moszny i krocza
Adam Kwinta, Roman Rachtan, Tomasz Mrowiecki
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

WRAŻENIA Z POBYTU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGICZNEJ W WURZBURGU (RFN)
Andrzej Musierowicz
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Monachium
Bolesław Kuzaka
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Przerzut odległy do nerki raka śluzowego odbytnicy – trudności diagnostyczne
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Włodzimierz Klima, Wacław Wilk
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/2

UWARUNKOWANIA ANATOMICZNE UNERWIENIA MIĘŚNIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN
Jerzy Olszewski, Mirosława Antoszewska
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/2

RZADKI PRZYPADEK ZAPALNEGO GUZA POWSTAŁEGO W PRZETRWAŁYM MOCZOWNIKU U 62 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Ryszard Prędki, Piotr Nowakowski, Zbigniew Kwias
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wady rozwojowe układu moczowo-płciowego
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Jerzy Kowalewski
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/1

OCENA SKUTECZNOŚCI WĘGLANU LITU W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU LEUKOPENII PO LEKACH CYTOSTATYCZNYCH STOSOWANYCH W NOWOTWORACH UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
Romuald Zdrojowy
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne
Bogusław Kosiński(1), Anhelli Syrenicz(2), Norbert Taraszkiewicz(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA WARTOŚCI BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH W PRZEBIEGU LECZENIA RAKA STERCZA
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/2

Cystoskop ma 100 lat
Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/2

Nowotwory miedniczek nerkowych i moczowodów w materiale oddziału urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/4

Ilościowa i jakościowa ocena zaburzeń wzwodu u chorych poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu łagodnego rozrostu stercza
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Krzysztof Pych, Bartosz Dybowski, Albert Gugała, Grzegorz Madej, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zespolenie moczowodowo-moczowodowe (uretero--ureterostomia, transuretero-ureterostomia)
Andrzej Borkowski, Aleksander Bęc
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/3

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII DALHOUSIE UNIVERSITY W HALIFAX (KANADA)
Krzysztof Kwela
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena stężenia hormonów u mężczyzn leczonych z powodu nowotworu jądra
Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/3

Leczenie obrażeń urazowych narządów moszny
Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś, Maciej Gruszczyński, Janusz Kuśnierz
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/1

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PROFILOMETRII CEWKOWEJ W NIETRZYMANIU MOCZU U KOBIET
Andrzej Preisner, Piotr Radziszewski, Wojciech Szewczyk
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/3

Nefrektomia laparoskopowa
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/4

Trudności w rozpoznawaniu urazowego uszkodzenia pęcherza moczowego
Andrzej Nowak, Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/4

WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIVERSITE LIBRĘ DE BRUXELLES BRUKSELA, BELGIA 08-12.07.1996 r.
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/4

Efekt zastosowania preparatu rekombinowanego czynnika Vila w krwotoku okołooperacyjnym podczas resekcji guza nerki
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Renata Sajdak
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/1-2

Wyniki leczenia operacyjnego torbieli ujść moczowodów u dzieci
Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Barbara Kotarbińska, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/2

Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego
Marek Kanikowski(1), Janusz Skowronek(1), Piotr Milecki(2), Magda Kubaszewska(1), Adam Chicheł(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/3

20-LETNIE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU PRZETOK PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Piotr Lipiński
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/2

Sprawozdanie z 42. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego(Hamburg, 26—29. 09.1990 r
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/1

WSPÓŁCZESNA OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA - ZASADY ORAZ PRÓBA ZASTOSOWANIA W MATERIALE WŁASNYM
Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/3

TECHNIKA CHIRURGICZNEGO ZAOPATRZENIA LOŻY PO PRZEZPĘCHERZOWYM WYCIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA
Józef Matych
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/3

SPRAWOZDANIE Z IV ŚWIATOWEGO KONGRESU ENDOUROLOGII I ESWL MADRYT 11?13 WRZEŚNIA 1986 R.
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL
Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Leszek Bęc, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/3

Ocena kliniczna preparatu Fitoprost w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza
Tadeusz Niezgoda, Zenona Jabłońska, Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Jerzy Lorenz
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/2

OBUSTRONNE WODONERCZE SPOWODOWANE TĘTNIAKAMI TĘTNIC BIODROWYCH
Jacek Ogrodnik
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/3

Opis diagnostyki nowo- tworów moczowodu z zastosowaniem badania cytologicznego moczu techniką miliporową
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Romaszewski, Wojciech Husiatyński
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapeutyczny
Jerzy Michalak(1), Krzysztof Bar(1), Andrzej Wolski(2), Danuta Skomra(3)
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Co wiemy o czynności pęcherza u noworodków i niemowląt?
Lidia Skobejko-Włodarska
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Guz cieśni nerki podkowiastej
Piotr Adamkiewicz, Krzysztof Szkarłat, Piotr Jarecki, Tomasz Wandzilak
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA GUZÓW JĄDER W OŚRODKU POZNAŃSKIM
Józef Strzyżowski, Cezary Ramlau, Jerzy Atler, Zbigniew Kwias, Witold Skorupski
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/3

DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN PROFESORA STEFANA WESOŁOWSKIEGO
Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/3

OCENA AKTYWNOŚCI ROZETOWEJ LIMFOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/1

Kamica kikuta moczowodu po heminefrektomii
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/3

PRZEZSKÓRNE PRZETOKI NERKOWE
Andrzej Gomuła
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ OD 18. X. 1986 DO 17. XI. 1986 ORAZ Z UDZIAŁU W SYMPOZJUM ONKOLOGICZNYM ?1986 MEDICAL ONCOLOGY GRAND ROUNDS" W DNIACH 14 I 15. XI. 1986
Jan Szymanowski
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/3

ZAGROŻENIE ZAKAŻENIEM WIRUSEM HIV PODCZAS ZABIEGÓW I OPERACJI UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Andrzej Szymański
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/4

DOPĘCHERZOWE WLEWKI Z ADRIBLASTYNY W ZAPOBIEGANIU WZNOWOM BRODAWCZAKÓW I RAKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (Tl) PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Ocena czynników wpływających na przerzuty raka prącia do regionalnych węzłów chłonnych
Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow, Roman Sosnowski, Tomasz Chwaliński
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (TUNA) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego
Grzegorz Kata(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(2), Tomasz Szopiński(1), Andrzej Borówka(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/1

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PROCESU MIKCJI
Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/4

WARTOŚĆ DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH W ADENOMEKTOMII PRZEZPĘCHERZOWEJ PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYM ZASTOJU MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH
Józef Matych
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU W NIJMEGEN (HOLANDIA)
Andrzej Stokłosa
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Wpływ wybranych czynników rokowniczych na przeżywalność po leczeniu operacyjnym u chorych na raka nerki (RCC) w materiale własnym
Tomasz Tuchendler
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

PRZEPUSZCZALNOŚĆ TORBIELI PROSTYCH NEREK DLA GENTAMYCYNY
Wojciech Pawłowski(1), Edward Franek(2), Jan Myrta(1), Franciszek Kokot(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/4

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W URETERORENOSKOPOWYM (URS) LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 1987/40/2

NOWY SPOSÓB PODŚLUZÓWKOWEGO PRZESZCZEPIENIA MOCZOWODÓW PODWÓJNYCH U DZIECI
Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Alicja Sarosiek, Zbigniew Dumański
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Własne metody wytwarzania szczelnej przetoki moczowej u wybranych chorych na neurogenną dysfunkcję pęcherza moczowego
Lidia Skobejko-Włodarska
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/2

Krwawienia z przewodu pokarmowego po wyłuszczeniu gruczolaka stercza
Zbigniew Kwias, Marek Turski, Maciej Koszutski
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/1-2

Sprawozdania z posiedzeń Naukowego Oddziału Warszawskiego PTU
Jan Antczak
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/1

Streszczenia z czasopism zagranicznych
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z 82 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (Anaheim, 17?21 maja 1987 r.)
Andrzej Kaczmarek
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/3

5-LETNIE OBSERWACJE KLINICZNE CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FOSFESTROLEM I BROMOKRYPTYNĄ
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/1

Wartość laparoskopowego wyłuszczenia małych guzów u chorych z małym rakiem jasnokomórkowym nerki (RCC)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Zbigniew Kaletka, Jacek Huk
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z 33 Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towa rzystwa Urologicznego (27-30 maja 1992, Sindelfingen)
Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Porównanie anatomicznych warunków resekcji górnego i dolnego bieguna nerki
Piotr Podsiadły, Józef Zalewski, Bohdan Kozłowski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Dodatnie marginesy chirurgiczne po prostatektomii radykalnej wykonanej z powodu raka gruczołu krokowego. Część I
Jakub Dobruch(1), Andrzej Borówka(1), Tomasz Dzik(2), Przemysław Szostek(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(3)
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/1

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część II
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/2

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego u chorego na kamicę nerkową leczonego ESWL
Krzysztof Maksymowicz(1), Janusz Dembowski(2), Michał Wróbel(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Postęp w zastosowaniu protezy silikonowej jako materiału zastępczego moczowodu
Andrzej Kotowicz, Jacques Leemans
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/3

Nowotwory układu moczowo-płciowego u osób zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności
Zbigniew Jabłonowski, Elżbieta Jabłonowska
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/4

Przetoki pęcherzowo-pochwowe – retrospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego w latach 1991-2006 w materiale własnym
Teresa Gawlik-Jakubczak1, Kazimierz Krajka2
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/2

Zwężenia moczowodów w następstwie przeszczepów aortalno-udowych
Bolesław Kuzaka, Janusz Judycki, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Maciej Niemierko, Maciej Czaplicki
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/3

Hypertemia przecewkowa w leczeniu łagodnego prze rostu sterc
Wojciech Pypno, Tomasz Bużański, Stanisław Graniewski
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/4

WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO, LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Zbigniew Kaletka
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/3

Litotrypsja kamieni moczowych przy użyciu litotryptora EDAP-LT.01
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Marek Pisarski, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz, Cezary Zydek
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/1

Radykalna przezcewkowa elektroresekcja (ERS) gruczolaka stercza
Adam Szkodny
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z pobytu w Institut of Urology and Nephrology w Londynie . 277 T. Krzeski: Ocena „Urologii\" pod redakcją Jerzego Zielińskiego i Jana Leńki. PZWL, Warszawa 1993r
Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

Zgorzel Fourniera w przebiegu zapalenia jądra i najądrza spowodowana przez Bacteroides malaninogenicus
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Eugenia Gospodarek
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/4

Aspekty techniczne operacji nerkowych w przypadkach prawdziwej heterotopii nadnerczo-nerkowej
Eugeniusz Miękoś
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/4

RENOSCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA Z FUROSEMIDEM U DZIECI Z WODONERCZEM
Lidia Skobejko-Włodarska, Krzysztof Toth
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/4

RZADKA POSTAĆ EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU COECOURETEROCOELE
Andrzej Jankowski, Małgorzata Warzywoda
trafność: 1

Urologia Polska 1979/32/3

Uraz w wodonerczu
Janusz Piekarski, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/2

Pęcherz nadreaktywny u kobiet z nie trzymaniem moczu
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/1

WPŁYW ZESZYWANIA LUB NIE ZESZYWANIA OTRZEWNEJ DNA MIEDNICY NA PRZEBIEG POOPERACYJNY I POWIKŁANIA U CHORYCH PO WYCIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/4

OCENA AKTYWNOŚCI RECEPTOROWEJ LIMFOCYTÓW T W TESTACH ROZETOWYCH U CHORYCH NA RAKA I GRUCZOLAK STERCZA
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski, Adam Kwinta
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/2

Wartość ESWL w leczeniu odlewowej kamicy nerek
Nagib El Ghawi, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski Janusz Judycki
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/3

Spostrzeżenia dotyczące wykonywania operacji radykalnych w nowotworach złośliwych nerek
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/3

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Uniwersytetu Harvard w Bostonie (USA)
Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci
Krzysztof Górski(1), Mieczysław Fryczkowski(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/2

UKŁAD NARZĄDÓW MOCZOWYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Kazimierz Trznadel, Jan Leńko
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Augustyn Folwaczny, Krystyna Szprynger, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/3

Doc. dr hab. med. Jerzy Czopik
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/1

Ocena wyników skojarzonego leczenia chemioterapią i radioterapią chorych na nasieniaka jądra w II stopniu zaawansowania klinicznego
Małgorzata Pilichowska, Piotr Pęczkowski, Beata Paluchowska, Paweł Wiechno, Iwona Skoneczna, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 1984/37/4

BEZMOCZ JAKO PIERWSZY OBJAW OBUSTRONNEJ, WIELOMIEJSCOWEJ KAMICY WAPNIOWEJ Z KWASICĄ KANALIKOWĄ
Wiesław Duda, Paweł Paprotny, Ewa Szczechowska, Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1983/36/1

Tomografia komputerowa (KT) w ocenie pojedynczej lub jednostronnie urograficznie nieczynnej nerki
Kazimierz Rzymski, Jacek Szpytko, Maciej Krzymański
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/2

WARTOŚĆ LIMFADENEKTOMII W NIENASIENIAKOWATYCH GUZACH JĄDRA W DOŚWIADCZENIACH KLINIKI UROLOGII AM W ŁODZI
Jerzy Wiśniewski, Leszek Jeromin
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/1

ZGORZEL FOURNIERA. OPIS PRZYPADKU
Bolesław Kuzaka, Radosław Jardanowski, Piotr Dobroński
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z 44 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Monachium 1992
Artur A. Antoniewicz, Tomasz Ferenz, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/4

Gruźlica nerek (zasady rozpoznawania i leczenia)
Ludwik Jerzy Mazurek
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/2

Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. II)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/4

Prof. dr Emil Michałowski - wspomnienie pośmiertne
Jan Leńko, Marek Gałka
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/1

ENDOSKOPOWA ELEKTROHYDRAULICZNA LITOTRYPSJA W LECZENIU CHORYCH Z KAMIENIAMI MOCZOWODÓW
Andrej Borżijevskyj
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/2

Ocena wyników laparoskopii pozaotrzewnowej w leczeniu urazowych uszkodzeń nerek i ich powikłań
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Mieczysław Dziedzic
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/1

Przegląd piœśmiennictwa urologicznego: listopad 2004 – paŸździernik 2005. CzꜶć I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/4

ADENOMEKTOMIA SPOSOBEM MILLINA. OCENA 400 OPERACJI
Jan Leńko, Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
trafność: 1

Urologia Polska 1996/49/1

SPRAWOZDANIE Z XLVII KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO HAMBURG, 20?23. 09. 1995 r.
Artur A. Antoniewicz(1), Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Przedoperacyjna wartość stężenia antygenu sterczowego PSA oraz badanie przez odbytnicę w korelacji z występowaniem niekorzystnych rokowniczo zmian patologicznych stwierdzonych w preparacie po radykalnej prostatektomii
Krzysztof Bar(1), Robert Klijer(1), Radosław Starownik(1), Lech Wronecki(2), Marek Urban(1), Waldemar Białek(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica kroczowego odcinka cewki moczowej (cm.) i błony śluzowej szyi pęcherza moczowego (p.m.) jako powikłanie urazu zadanego cewnikiem foley'a i wtórnego zakażenia, w przebiegu leczenia ciężkiego urazu mózgowego
Andrzej Borkowski, Janusz Franz, Marek Guzowski,Halina Korkuc, Irena Tejkowska-Goslicka, Andrzej Tomczyk, Sławomir Willenberg
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/4

Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka(1), Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz(2), Tomasz Borkowski(1)
trafność: 1

Urologia Polska 1995/48/2

BADANIE URODYNAMICZNE DZIECI Z IDIOPATYCZNYM MOCZENIEM NOCNYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Piotr Radziszewski
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/1

USUWANIE ZŁOGÓW Z MOCZOWODU NA DRODZE ENDOSKOPOWEJ
Andrzej Gomuła
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/4

WYNIKI ZACHOWAWCZEGO LECZENIA ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM ZABURZEŃ WCHŁANIANIA
Mieczysław Fryczkowski, Maria Łukasik, Andrzej Paradysz
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/1

Ocena jakości życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu przed i po leczeniu operacyjnym metodą TVT lub kolposuspensją załonową sposobem Burcha
Anna Paczkowska, Anna Grętkiewicz-Tomczyk, Zbigniew Friebe
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/1

Wyniki leczenia operacyjnego chorych na łagodny rozrost stercza ze wskazań bezwzględnych
Sławomir Dutkiewicz, Maciej Fortuna
trafność: 1

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA ZMIAN PODSTAWOWYCH BIAŁEK OSOCZA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Bogumił Adamczyk, Mieczysława Styrylska, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/3

Wspomnienie pośmiertne - prof. dr Stanisław Laskownicki
Jan Leńko
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

NISKOENERGETYCZNA LASEROTERAPIA STERCZA
Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła, Jarosław Malczyński, Włodzimierz Chudzik, Sławomir Gołoś
trafność: 1

Urologia Polska 1988/41/1

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOTOMII (PCN) PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Michał Studniarek
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/1

Calcitriol ogranicza proliferację komórek raka prostaty poprzez wpływ na metabolizm prostaglandyn
Michael Fischereder, Karl-Walter Jauch
trafność: 1

Urologia Polska 1998/51/3

LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski
trafność: 1

Urologia Polska 1978/31/4

Zachowanie się zakażeń dróg moczowych. Tlenowa flora bakteryjna w przebiegu leczenia urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz, Wojciech Ahn, Alfred Samet
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/2

POTWIERDZENIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATEM DALFAZ 2,5 MG ORAZ WPŁYW LECZENIA NA JAKOŚĆ ŻYCIA U CHORYCH Z OBJAWAMI ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO (BPH) PODSUMOWANIE OTWARTEJ I WIELOOŚRODKOWEJ, NIEPORÓWNAWCZEJ PRÓBY KLINICZNEJ
Maciej Niemierko, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/4

Rekonstrukcje endoskopowe całkowitej pourazowej niedrożności cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/4

Fotoselektywna waporyzacja wysokoenergetycznym laserem potasowo-tytanowo-fosforowym – nowa metoda leczenia łagodnego rozrostu stercza
Marek Lipiński, Marek Jeromin, Leszek Jeromin
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/3

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA U PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM KAMICY MOCZOWODOWEJ
Andrzej Cieszanowski(1), Katarzyna Zaniewicz(2), Barbara Rożniatowska-Sadkowska(2), Tomasz Nadolski(3), Jan Skarbek-Kiełczewski(3), Jan Szymanowski(3)
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/1-2

Patologia Nerki Podwójnej
Jan Szymanowski, Andrzej Niklewski
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/2

SPRAWOZDANIE Z 90 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO PARYŻ, 19-22 LISTOPADA, 1996 R.
Marek Sosnowski
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/4

Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy
Maciej Kierzkiewicz(2), Sławomir Dutkiewicz(3), Władysław Małek(1), Alojzy Witeska(1), Grażyna Rydzewska(2)
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/4

Operacje oszczę- dzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Alojzy Witeska(1), Sławomir Dutkiewicz(1), Leszek Walczak(2), Tomasz Rogoziński(3), Jarosław Wejman(4)
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/3

Pierwotne guzy moczowodu
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski, Nagib Elghawi
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/3-4

Diagnostyczne i lecznicze znaczenie przezskórnej punkcji torbieli nerek
Narcyza Hartel-Ulkowska
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/3

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU W KLINICE UROLOGII W MANNHEIM
Ireneusz Ostrowski
trafność: 1

Urologia Polska 2004/57/3

Ureterolitotomia laparoskopowa - alternatywa dla operacji otwartej
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
trafność: 1

Urologia Polska 1990/43/3

ROZWÓJ AKTUALNYCH KONCEPCJI NA TEMAT DEFINITYWNEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2008/61/2

Laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu
Marcin Słojewski, Tomasz Śluzar, Adam Gołąb, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/2

OCENA WARTOŚCI SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) JAKO MARKERA PROGRESJI STWIERDZANEJ W SCYNTYGRAFII KOŚĆCA U CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO W TRAKCIE LECZENIA HORMONALNEGO
Arkadiusz Piłatowicz(1), Izabella Kozłowicz-Gudzińska(2), Wojciech Michalski(3)
trafność: 1

Urologia Polska 1989/42/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII W WURZBURGU (RFN) ? 2. 2. 1989 ? 2. 3. 1989 R.
Andrzej Bugajski
trafność: 1

Urologia Polska 2000/53/1

OCENA WYNIKÓW OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH ZE WSKAZAŃ PLANOWYCH U CHORYCH Z RAKIEM NERKI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/1

Sprawozdanie naukowe z 4 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Ateny 28—31 maja 1980)
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 1991/44/3

Pokłosie trzech kongresów urologicznych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Amsterdamie (13—16. 07. 1990.— A), Nie mieckiego Tow. Urol. w Hamburgu (26—29. 09. 1990 — B) i Polskiego Tow. Urol. w Warszawie (15—17. 11. 1990 — C)
Jerzy Zieliński
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/2

Leczenie kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu za pomocą beznapięciowej taśmy własnej modyfikacji typu ?zrób to sam?
Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/1

Ocena czynników prognostycznych u chorych na nowotwory zarodkowe jądra
Beata Paluchowska, Paweł Wiechno, Piotr Marczyński, Tomasz Demkow
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/3

Analiza związku jakości życia i funkcji seksualnych z gospodarką hormonalną u chorych na nowotwór zarodkowy jądra wiele lat po skutecznym leczeniu onkologicznym. Doniesienie wstępne
Paweł Wiechno(1), Małgorzata Sadowska(1), Krzysztof Kubiak(2), Tomasz Demkow(1), Janina Kamińska(3)
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/1

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTU W OKRESIE TRZECH KADENCJI 1985 - 1996 r. REMINISCENCJE I UWAGI PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU
Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/1

Przecewkowa wysokoenergetyczna mikrofalowa termoterapia gruczołu krokowego - doniesienia wstępne
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, Wojciech Habrat, Wiesław Węglarz
trafność: 1

Urologia Polska 1997/50/3

MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Tomasz Jakubczyk(1), Janusz Judycki(1), Jerzy Etienne(2), Andrzej Borkowski(1), Tadeusz Krzeski(1), Leszek Filipczyński(2), Bogusław Zienkiewicz(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Przeżywalność chorych po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego w materiale własnym
Marek Grabowski, Andrzej Sikorski
trafność: 1

Urologia Polska 2001/54/4

Przydatność autoaugmentacji w leczeniu pęcherza ncurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski, Krystyna Strulak, Małgorzata Baka-Ostrowska
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/3

WARTOŚĆ LAPAROSKOPOWYCH I RETROPERITONEOSKOPOWYCH OPERACJI W UROLOGII DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Potyka, Zbigniew Kaleta
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego
Piotr Marczyński
trafność: 1

Urologia Polska 1994/47/1a

Kilka uwag na temat odległych następstw definitywnego odprowadze- nia moczu u dzieci przy użyciu metod wykorzystujących fragmenty jelita
Andrzej Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 1992/45/1

Sprawozdanie z udziału w 32 Dniu Naukowym Poludniowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Koblencja 8-11.V.1991 r. oraz pobytu w Klinice Szpitala Braci Miłosierdzia — Trewir — 12-18.V 1991 r
Mirosław Kazoń
trafność: 1

Urologia Polska 1985/38/2

PIERWOTNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY U DZIECI
Andrzej Borówka
trafność: 1

Urologia Polska 1999/52/2

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU LEOPOLDA-FRANCISZKA W INNSBRUKU W AUSTRII
Piotr Dobroński, Jacek Judycki
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/4

Ciąża i poród po wszczepieniu moczowodów do esicy
Stefan Wesołowski
trafność: 1

Urologia Polska 1982/35/3-4

Klasyfikacja i zasady leczenia nowotworów jąder z pierwotnej komórki płciowej
Kazimierz Adamkiewicz
trafność: 1

Urologia Polska 1993/46/2

Historia urologii krakowskiej (w zarysie)
Jan Krakowski
trafność: 1

Urologia Polska 1981/34/1

Przydatność siatki hemostatycznej „Oxidised cellulose" ethicon w zaopatrzeniu miąższu nerki po wycięciu poprzecznym bieguna dolnego - Część I. Badania doświadczalne
Wojciech Nurkiewicz, Adam Alexandrowicz
trafność: 1

Urologia Polska 2003/56/1

Niekrystaliczne składniki kamieni moczowych
Waldemar Różański(1), Leszek Klimek(2), Krzysztof Jakubowski(2), Eugeniusz Miękoś(1), Zbigniew Górkiewicz(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2007/60/1

Porównanie wyników endoskopowego leczenia w przypadkach odpływów pęcherzowo-moczowodowych przy użyciu różnych materiałów w latach 1996-2004
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek
trafność: 1

Urologia Polska 2006/59/2

Dodatnie marginesy chirurgiczne po prostatektomii radykalnej wykonanej z powodu raka gruczołu krokowego. Część II
Andrzej Borówka(1), Jakub Dobruch(1), Tomasz Dzik(2), Przemysław Szostek(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(3)
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 - 1 X 2004. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 1

Urologia Polska 2005/58/4

Przydatność nomogramu pQ Schäfera przy kwalifikowaniu chorych na łagodny rozrost stercza do leczenia interwencyjnego
Andrzej Prajsner(1), Wojciech Szewczyk(1), Włodzimierz Błaszkiewicz(2)
trafność: 1

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia wspomagana ręką operatora w urologii
Sławomir Paweł Woźniak, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski
trafność: 0

Urologia Polska 1998/51/2

WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
trafność: 0

Urologia Polska 2001/54/4

Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki(1), Grażyna Stryczyńska(1), Tomasz Stachowski(2), Zbigniew Kwias(2)
trafność: 0

Urologia Polska 1990/43/1

REFLEKSJE O CHIRURGII
Witold Rudowski
trafność: 0

Urologia Polska 2000/53/3

WPŁYW CHEMIOTERAPII NA PŁODNOŚĆ CHORYCH NA NOWOTWÓR
Tomasz Demkow
trafność: 0

Urologia Polska 2002/55/2

Wpływ zakażeń human papillomavirus (HPV) na powstanie raka prącia
Sławomir Dutkiewicz(2),Marek Tomasz Szkoda(3), Alojzy Witeska(1)
trafność: 0

Urologia Polska 2000/53/2

SPRAWOZDANIE Z III SPOTKANIA EUROPEAN SOCIETY FOR IMPOTENCE RESEARCH, BARCELONA, 2000
Robert Górecki
trafność: 0

Urologia Polska 2007/60/4

Miejsce laparoskopowej dekortykacji torbieli (LDT) w przypadkach objawowego autosomalnie dominującego wielotorbielowatego zwyrodnienia nerki (AD PKD)
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko-Saucha
trafność: 0

Urologia Polska 1985/38/1

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UROLOGÓW WŁOSKICH ?KONFRONTACJE W UROLOGII 1984 R." (FIUGGI TERME, 7?9. IX. 1984 R.)
Jan Leńko
trafność: 0

Urologia Polska 1991/44/4

Dr med. Wacław Lilpop (IBM—1949)
Stefan Wesołowski
trafność: 0

Urologia Polska 1986/39/4

WRAŻENIA Z POBYTU W ODDZIALE UROLOGICZNYM KRANKENANSTALT RUDOLFSTIFTUNG WE WIEDNIU
Andrzej Borówka
trafność: 0

Urologia Polska 2008/61/2

Leczenie w przypadkach kamicy moczowodowej energią lasera holmowego na oddziale urologii jednego dnia
Piotr Humański, Piotr Dykczyński
trafność: 0

Urologia Polska 2004/57/4

Wyniki badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrycie raka stercza
Jakub Dobruch(1), Andrzej Borówka(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(2)
trafność: 0

Urologia Polska 2002/55/2

Badanie wpływu preparatu PROSTAMERf na wzrost mięsaka LI u myszy
Ewa Skopińska-Różewska(1), Halina Strzelecka(2), Beata Białas-Chromiec(1), Ewa Sommer(1), Małgorzata Filewska(1), Agnieszka Bazylko(2), Henryk Skurzak(3)
trafność: 0

Urologia Polska 2005/58/2

Leczenie przewlekle chorych na zapalenie stercza oraz przewlekły zespół bólowy miednicy lekami blokującymi receptory alfa adrenergiczne
Zbigniew Wolski
trafność: 0

Urologia Polska 2008/61/2

Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących (UŚK) w diagnostyce chorób nerek. Część II. Nerka prawidłowa, urazy nerek, choroby naczyń nerkowych, nerka przeszczepiona, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
trafność: 0

Urologia Polska 1999/52/3

NOWOTWORY JĄDER W ŚWIETLE BADAŃ CYTOGENETYCZNYCH
Barbara Pieńkowska-Grela(1), Roman Sosnowski(2), Tomasz Demkow(2)
trafność: 0

Urologia Polska 2008/61/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2006 – listopad 2007. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 0

Urologia Polska 2008/61/2

Małoinwazyjne metody leczenia chirurgicznego guzów nerki – część II
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Przemysław Szostek, Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz
trafność: 0

Urologia Polska 1999/52/2

CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, METODY IDENTYFIKACJI I LECZENIE ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH PRZEZ CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Irena Choroszy-Król
trafność: 0

Urologia Polska 1984/37/3

GRUŹLICA UROGENITALNA (POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU)
Ludwik Jerzy Mazurek
trafność: 0

Urologia Polska 2007/60/2

Znaczenie stężenia testosteronu w surowicy u chorych leczonych hormonalnie z powodu raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 0

Urologia Polska 2001/54/4

Waporesekcja stercza (TUVRP) - modyfikacja klasycznej elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu zabiegowym łagodnego rozrostu stercza
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
trafność: 0

Urologia Polska 1998/51/1

ROLA BADAŃ URODYNAMICZNYCH W OCENIE PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ W ŁAGODNYM ROZROŚCIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
Cezary Szcześniak, Henryk Krasnowski, Piotr Radziszewski
trafność: 0

Urologia Polska 2005/58/2

Zapobieganie uszkodzeniom tkanki kostnej i jej leczenie u chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Demkow
trafność: 0

Urologia Polska 2008/61/3

Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część I
Andrzej Prajsner
trafność: 0

Urologia Polska 2000/53/2

SELEN I NIEKTÓRE SKŁADNIKI POKARMOWE A ROZWÓJ RAKA STERCZA
Bronisław A. Zachara, Karolina Szewczyk
trafność: 0

Urologia Polska 1984/37/1

SILVA RERUM ? CZYLI O SPOSOBACH OBRAZOWANIA UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWYCH
Jerzy Wójtowicz
trafność: 0

Urologia Polska 1997/50/4

UROLOGIA W INTERNECIE I INTERNET W UROLOGII
Tomasz Borkowski
trafność: 0

Urologia Polska 2005/58/2

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 ? 1 X 2004. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 0

Urologia Polska 2004/57/3

Badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie raka stercza: uwarunkowania wynikające z epidemiologii i historii naturalnej. Metody diagnostyczne
Jakub Dobruch(1), Andrzej Borówka(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(2)
trafność: 0

Urologia Polska 2004/57/1

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego. Urologia. Listopad 2002 – październik 2003 r. (część I)
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 0

Urologia Polska 2003/56/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 0

Urologia Polska 2002/55/1

Przegląd piśmiennictwa. Urologia 2001
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 0