PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyszukiwarka


Uwaga:
Ponieważ powyższa wyszukiwarka podczas wyszukiwania “nie rozumie” słów w różnych formach (przypadkach, rodzajach, czasach, liczbach itp.) prosimy, w przypadku nie znalezienia szukanych informacji, o powtórzenie wyszukiwania wpisując słowa kluczowe w innych formach.
Na przykład szukając słowa nerka można spróbować szukać równieź nerki, nerkom, nerce.

ilość artykułów: 172

Urologia Polska 2001/54/4

Komentarz do pracy „Torbiele proste nerek u dzieci
Czesław Szymkiewicz
trafność: 223

Urologia Polska 2004/57/2

Torbiel nerki z rozrostem cewek zbiorczych
Andrzej Koziak(1), Krzysztof Sikora(2), Adam Dorobek(1), Adam Marcheluk(1), Ryszard Szcześniewski(1), Piotr Kania(1), Tadeusz Dmowski(1)
trafność: 184

Urologia Polska 2001/54/4

Odpowiedź na komentarz
Wiesław Urbanowicz
trafność: 183

Urologia Polska 1995/48/4

PRZEZSKÓRNA ELEKTRORESEKCJA DUŻYCH, PROSTYCH TORBIELI NERKI
Leszek Jeromin, Kamil Burzyński
trafność: 163

Urologia Polska 1990/43/4

WARTOŚĆ OBLITERACYJNA PREPARATU AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER PODANEGO DO WNĘTRZA PRZEZSKÓRNIE OPRÓŻNIONYCH TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
trafność: 160

Urologia Polska 1995/48/2

WYNIKI LECZENIA TORBIELI NEREK METODĄ NAKŁUCIA PRZEZSKÓRNEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Jacek Niezabitowski, Elżbieta Jezierska, Jacek Tereszkiewicz
trafność: 159

Urologia Polska 1979/32/1

Torbiele okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej męskiej
Marek Sosnowski, Marek Rożniecki
trafność: 148

Urologia Polska 1988/41/2

BRODAWCZAK W URETEROCELE
Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada
trafność: 147

Urologia Polska 1997/50/1

MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta
trafność: 143

Urologia Polska 1979/32/3

Rzadki przypadek przebicia torbieli skórzastej do pęcherza moczowego
Wiesław Dobrucki, Janusz Dembowski
trafność: 135

Urologia Polska 1987/40/4

PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIANIE TORBIELI NEREK PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Marek Salagierski, Kamil Burzyński, Michał Studniarek, Andrzej Juszyński, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński
trafność: 131

Urologia Polska 1990/43/3

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI OBLITERACYJNEGO DZIAŁANIA WIBRAMYCYNY I ETANOLU PODANYCH DO WNĘTRZA OPRÓŻNIONYCH PRZEZSKÓRNIE TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
trafność: 129

Urologia Polska 1998/51/3

GUZ PĘCHERZA MOCZOWEGO NA TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
trafność: 129

Urologia Polska 1978/31/1

Krwawienie z pękniętej torbieli nerki jako przyczyna objawów ostrego schorzenia jamy brzusznej
Krzysztof Piechna, Iza Gąssowska
trafność: 128

Urologia Polska 1979/32/3

Samotna torbiel nerki u dziecka
Mirosław Bogucki, Janusz Dembowski
trafność: 125

Urologia Polska 1998/51/4

TORBIELE POJEDYNCZE NEREK U DZIECI ? LECZENIE ALKOHOLEM PODAWANYM DO ŚWIATŁA TORBIELI
Wojciech Perdzyński, Marek Klewar(1), Jacek Rutka(2), Zbigniew Żmijewski(3), Bogusław Sakson(4)
trafność: 120

Urologia Polska 1991/44/1

Sprawozdanie z VI.Sympozjum Urologii Dziecięcej
Cezary Brzozowski
trafność: 115

Urologia Polska 1996/49/4

TORBIELE PRAWDZIWE JĄDRA U NOWORODKA
Jan Klempous(1), Tomasz Idziok(1), Jerzy Rabczyński(3), Danuta Wachnik(2)
trafność: 115

Urologia Polska 2001/54/1

Odlegle wyniki leczenia torbieli prostych nerek za pomocą punkcji przezskórnych połączonych z podaniem środka obliterującego
Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik, Robert Klijer
trafność: 114

Urologia Polska 1980/33/2

Mięśniak gładkokomórkowy torbielowaty nerki
Eleonora Kul, Gabriel Wieczorek
trafność: 114

Urologia Polska 1979/32/2

Ucisk na żyłę główną dolną w przebiegu olbrzymiej torbieli samotnej nerki
Marian Brocki, Eugeniusz Miękoś, Andrzej Markiewicz
trafność: 113

Urologia Polska 1979/32/1

Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński
trafność: 110

Urologia Polska 1997/50/1

PRZEPUSZCZALNOŚĆ TORBIELI PROSTYCH NEREK DLA GENTAMYCYNY
Wojciech Pawłowski(1), Edward Franek(2), Jan Myrta(1), Franciszek Kokot(2)
trafność: 110

Urologia Polska 1988/41/2

TORBIEL RZEKOMA NADNERCZA LEWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCA Z KAMICĄ NERKOWĄ
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł
trafność: 107

Urologia Polska 1980/33/1

Wypadające ureterocele u niemowląt
Jerzy Friedlender
trafność: 106

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA EKTOPICZNEJ TORBIELI UJŚCIA PĘCHERZOWEGO MOCZOWODU METODĄ HEMINEFROURETEREKTOMII
Jan Gruchalski, Krzysztof Grabowski, Ewa Gruchalska
trafność: 97

Urologia Polska 1990/43/4

GRUCZOLAK NADNERCZA PRAWEGO
Waldemar Różański
trafność: 96

Urologia Polska 2002/55/3

Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapeutyczny
Jerzy Michalak(1), Krzysztof Bar(1), Andrzej Wolski(2), Danuta Skomra(3)
trafność: 95

Urologia Polska 1993/46/1

Przypadek wady rozwojowej układu moczowego u dorosłych manifestujący się jako guz w podbrzuszu
Andrzej Musierowicz, Janusz Mroczek, Artur Sieczych, I Marek Zych
trafność: 93

Urologia Polska 1984/37/2

WŁASNA METODA USUWANIA EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODOWEGO
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
trafność: 93

Urologia Polska 1992/45/4

Złamanie patologiczne kości udowej pierwszym objawem raka jasnokomórkowego nerki
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski, Krystyn Sosada
trafność: 92

Urologia Polska 2006/59/1

Przypadek zakażonej torbieli moczownika
Marcin Klim, Janusz Kordasz, Jacek Ołubiec
trafność: 91

Urologia Polska 1980/33/3

Ocena operacyjnego leczenia ureterocele przemieszczonego wycięciem moczowodu i części podwójnej nerki
Jerzy Friedlender
trafność: 91

Urologia Polska 1986/39/3

JEDNOCZASOWA OPERACJA OBUSTRONNEJ,OLBRZYMIEJ, ORTOTOPICZNEJ TORBIELI MOCZOWODU
Zbigniew Piasecki, Zygmunt Dobrowolski
trafność: 91

Urologia Polska 1988/41/3

NERKA NADLICZBOWA
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Janusz Gołębiewski, Piotr Trypens
trafność: 89

Urologia Polska 1982/35/1-2

Wyniki leczenia operacyjnego torbieli ujść moczowodów u dzieci
Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Barbara Kotarbińska, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt
trafność: 87

Urologia Polska 1981/34/2

Torbiel skórzasta jądra u chłopca 5-letniego
Czesław Stoba, Leonard Pikiel, Magdalena Sztaba-Kania
trafność: 87

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ścianie torbieli nerkowej rozpoznany śródoperacyjnie
Karol Stąpor, Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Sosnowski
trafność: 87

Urologia Polska 1995/48/4

RZADKA POSTAĆ EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU COECOURETEROCOELE
Andrzej Jankowski, Małgorzata Warzywoda
trafność: 85

Urologia Polska 2000/53/1

WYNIKI RETROPERITONEOSKOPOWEJ DEKORTYKACJI PROSTYCH I MNOGICH TORBIELI NEREK
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Wojciech Malottki
trafność: 85

Urologia Polska 1997/50/1

TORBIEL UJŚCIA ZDWOJONEGO MOCZOWODU ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
trafność: 84

Urologia Polska 2001/54/1

Torbiel naskórkowa jądra
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
trafność: 83

Urologia Polska 2001/54/2

Przypadek nietypowej dysfunkcji pęcherzowo-cewkowej
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
trafność: 82

Urologia Polska 1994/47/3

Guz Wilmsa w torbieli u dorosłych
Andrzej Bugajski, Janusz Jaszczyński
trafność: 80

Urologia Polska 1991/44/1

Przetoka pęcherzowo-pochwową jako powikłanie przezcewkowego nacięcia ureterocele
Cezary Brzozowski, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
trafność: 77

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zjazd urologów węgierskich w kecskemet 9 ?10. x. 1981 r.
Mirosław Kazoń
trafność: 76

Urologia Polska 1981/34/2

Rhabdomyosarcoma pęcherza moczowego
Zbigniew Kwias, Bogdan Jurasz, Władysław Twardosz
trafność: 76

Urologia Polska 2005/58/4

Uwagi recenzenta na temat pracy pt. ?Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania?
Wojciech Pypno
trafność: 75

Urologia Polska 1992/45/2

Spostrzeżenia dotyczące ultrasonografii w ambulatorium urologicznym
Jerzy Zieliński
trafność: 74

Urologia Polska 1993/46/2

Diagnostyka obrazowa gruczolaka nadnercza
Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś
trafność: 74

Urologia Polska 1995/48/3

WYŁUSZCZENIE GUZA I CZĘŚCIOWE WYCIĘCIE NERKI W LECZENIU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NERKI
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Bogdan Bianias, Zbigniew Kubicz
trafność: 72

Urologia Polska 1998/51/4

OBUSTRONNY NOWOTWÓR NERKI U CHOREGO PRZEWLEKLE DIALIZOWANEGO
Ewa Koźmińska(1), Maciej Czaplicki(1), Joanna Klepacka(2), Piotr Dobroński(1)
trafność: 72

Urologia Polska 1986/39/4

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE OLBRZYMIEGO URETEROCELE PROSTEGO
Jan Bortkiewicz, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 70

Urologia Polska 1983/36/2

Torbiele nerek a kamica moczowa
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
trafność: 70

Urologia Polska 2006/59/2

Laparoskopowe usunięcie dużego guza moczownika
Marek Wyczółkowski, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Jacek Kotuła
trafność: 69

Urologia Polska 2003/56/2

Ureterocoele z moczowodem olbrzymim - obserwacje własne
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska
trafność: 69

Urologia Polska 2001/54/2

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i mięśniako-naczyniako-tłuszczaka nerki
Bolesław Kuzaka(1), Roman Pykało(2), Maciej Niemierko(1), Nelson Aponte(1)
trafność: 67

Urologia Polska 2001/54/4

Torbiele proste nerek u dzieci
Wiesław Urbanowicz(1), Michał Wolnicki(1), Jerzy Starzyk(2)
trafność: 67

Urologia Polska 1993/46/2

Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. II)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 66

Urologia Polska 1982/35/1-2

Diagnostyczne i lecznicze znaczenie przezskórnej punkcji torbieli nerek. powikłania po zabiegu
Narcyza Hartel-Ulkowska
trafność: 65

Urologia Polska 1984/37/4

ROLA ULTRASONOGRAFII, TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ARTERIOGRAFII W DIAGNOSTYCE GUZÓW NEREK
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Maciej Niemierko, Jerzy Wąsik, Bogdan Pruszyński, Wiesław Jakubowski, Ryszard Pacho, Sylwia Malanowska, Przemysław Stafiej
trafność: 60

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozpoznanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych
Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Małgorzata Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński
trafność: 60

Urologia Polska 1979/32/3

Nerka wielotorbielowata dorosłych
Bogdan Rosiak
trafność: 59

Urologia Polska 1981/34/3-4

Diagnostyczne i lecznicze znaczenie przezskórnej punkcji torbieli nerek
Narcyza Hartel-Ulkowska
trafność: 57

Urologia Polska 1978/31/2

Ultrasonografia w diagnostyce urologicznej
Edward Kościołek, Zdzisław Czajkowski
trafność: 57

Urologia Polska 1988/41/2

SPRAWOZDANIE Z X MIĘDZYNARODOWEGO NAUKOWEGO SYMPOZJUM INSTYTUTU LUDWIKA BOLTZMANA WE WIEDNIU (19. 02.?21. 02. 1987)
Andrzej Musierowicz
trafność: 57

Urologia Polska 2007/60/4

Miejsce laparoskopowej dekortykacji torbieli (LDT) w przypadkach objawowego autosomalnie dominującego wielotorbielowatego zwyrodnienia nerki (AD PKD)
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko-Saucha
trafność: 56

Urologia Polska 1987/40/2

RZADKIE GUZY JĄDRA I NAJĄDRZA KTÓRE NIE SĄ NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube, Werner Schlake
trafność: 56

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek pozaotrzewnowego umiejscowienia wodniaka powrózka nasiennego i jądra
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
trafność: 55

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Technika częściowego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Paweł Orłowski, Jarosław Jaskulski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
trafność: 55

Urologia Polska 2008/61/2

Guz liściasty gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Maciej Niemierko, Roman Pykało, Maciej Czaplicki
trafność: 55

Urologia Polska 1986/39/4

WRODZONA DYSPLAZJA TORBIELOWATA NEREK U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński, Michał Martyński
trafność: 54

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z obrad sekcji radiologii zabiegowej Pol. Lek. Tow. Rad. „Giełda ciekawych przypadków angiograficznych" Katowice-Jaszowiec 26-27.X.79
Mirosław Kazoń
trafność: 49

Urologia Polska 1998/51/4

POWIKŁANIA PO 252 UROLOGICZNYCH ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH W MATERIALE KLINIKI UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Józef Howaniec, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Cezary Zydek
trafność: 49

Urologia Polska 1980/33/2

Zasada „primum non nocere" ze stanowiska urologa
Jerzy Zieliński
trafność: 48

Urologia Polska 1998/51/2

ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski(1), Bartłomiej Gliniewicz(1), Andrzej Sikorski(1), Marek Grabowski(1), Karol Krzystolik(2), Cezary Cybulski(2), Jan Lubiński(2)
trafność: 47

Urologia Polska 1979/32/4

Brodawczaki miedniczki i kielichów nerkowych
Jerzy Golański
trafność: 47

Urologia Polska 2000/53/3

ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. W. PERDZYŃSKIEGO DO PRACY: WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski
trafność: 46

Urologia Polska 2003/56/2

Ocena wyników laparoskopii pozaotrzewnowej w leczeniu urazowych uszkodzeń nerek i ich powikłań
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Mieczysław Dziedzic
trafność: 46

Urologia Polska 1989/42/3

PRÓBY RATOWANIA CZĘŚCI JEDYNEJ NERKI ? OPIS TROJGA DZIECI
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński
trafność: 46

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Laparoskopia w przypadkach nienowotworowych schorzeń układu moczowo-płciowego
Andrzej Szedel, Marcin Życzkowski, Andrzej Potyka, Magda Duda, Maciej Kupajski, Wiesław Duda, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 45

Urologia Polska 1982/35/1-2

Łagodny guz nerki - tłuszczak
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Władysław Sędek, Marek Jończyk
trafność: 44

Urologia Polska 1990/43/1

WIELOTORBIELOWATE ZWYRODNIENIE NEREK W MATERIALE AUTOPSYJNYM ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU W LATACH 1956?1985
Marian Sulik, Anna Brykalska, Stanisław Sulkowski, Maria Sobaniec-Łotowska, Krzysztof Deręgowski, Janusz Dzięcioł
trafność: 44

Urologia Polska 1995/48/4

NIEZŁOŚLIWY MIĘDZYBŁONIAK NAJĄDRZA - OPIS 2 PRZYPADKÓW
Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Małgorzata Panasiewicz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 44

Urologia Polska 1998/51/3

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WYTRYSKOWYCH ? OPIS PRZYPADKU
Cezary Torz(1), Elżbieta Keller(2), Janusz Gołębiewski(2)
trafność: 43

Urologia Polska 1979/32/3

Budowa morfologiczna i rokowanie w guzach Wilmsa samoistnie pęknię'tych
Czesław Stoba, Lucjan Cynowski
trafność: 42

Urologia Polska 2004/57/3

Chirurgia laparoskopowa górnych dróg moczowych z dostępu pozaotrzewnowego z użyciem trzech trokarów jako etap na drodze zmniejszania inwazyjności techniki retroperitoneoskopii
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
trafność: 41

Urologia Polska 1985/38/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W ODDZIALE UROLOGICZNYM SZPITALA ST. TRUDPERT W PFORZHEIM (RFN)
Józef Matych
trafność: 41

Urologia Polska 1987/40/4

NERCZAK WIELOKOMOROWY TORBIELOWATY
Jerzy Niemirowicz, Stanisław Sporny
trafność: 40

Urologia Polska 1988/41/3

SPRAWOZDANIE Z XXXIX ZJAZDU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO Stuttgart, 14?17 października 1987 r.
Leszek Jeromin
trafność: 39

Urologia Polska 1980/33/4

Wrodzony brak pęcherza i cewki moczowej
Włodzimierz Joszt, Zygmunt H. Kaliciński, Małgorzata Baka-Jakubiak, Henryka Szczepanska
trafność: 39

Urologia Polska 1982/35/3-4

Przypadek przemieszczenia ujścia moczowodowego do pęcherzyka nasiennego
Jerzy Miarzyński
trafność: 38

Urologia Polska 1984/37/4

DWA PRZYPADKI PRZEROSTU WZGÓRKA NASIENNEGO U MŁODYCH MĘŻCZYZN
Janusz Darewicz, Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski
trafność: 38

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska(1), Lech Stachurski(2), Tomasz Ferenz(1)
trafność: 38

Urologia Polska 1996/49/4

FIBROHISTIOCYTOMA MALIGNUM RENIS
Jerzy Świerż, Andrzej Łęcki, Jacek Ogrodnik
trafność: 38

Urologia Polska 1984/37/3

POJEDYNCZY GRUCZOLAK KORY NERKI
Arkadiusz Mikszewicz
trafność: 37

Urologia Polska 1991/44/1

Powrót czynności nerki, której moczowód był podwiązany przez 90 dni
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner
trafność: 36

Urologia Polska 1988/41/2

SKRZYŻOWANE PRZEMIESZCZENIE NERKI LEWEJ WYKRYTE PRZYPADKOWO Z POWODU POWIKŁAŃ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Adam Szkodny
trafność: 35

Urologia Polska 1991/44/1

Wrodzony brak nerki po łączony z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej i uchyłko watością jelit
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
trafność: 35

Urologia Polska 1979/32/3

Przetoka miedniczkowo-dwunastnicza jako powikłanie roponercza
Artur Żebracki
trafność: 35

Urologia Polska 1999/52/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO U 69-LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Wojciech Pawłowski, Tomasz Sołtysik, Krzysztof Borkowski, Jan Myrta
trafność: 35

Urologia Polska 1984/37/1

OPERACYJNE LECZENIE ODPŁYWU WSTECZNEGO TOWARZYSZĄCEGO WADZIE PODWÓJNEGO MOCZOWODU
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski
trafność: 34

Urologia Polska 1984/37/3

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - DR MED. WŁADYSŁAW DOBRZĘCKI
Edward Pinkas
trafność: 34

Urologia Polska 2003/56/1

Badania nad wartością diagnostyczną biopsji aspiracyjnej i biopsji rdzeniowej guzów nerki
Wojciech Husiatyński(1), Cezary Szczęśniak(2), Andrzej Borówka1\'(2), Joanna Ostrowska(3), Jan Faryna(3), Tomasz Dzik(4)
trafność: 33

Urologia Polska 1980/33/4

Dwa przypadki przetoki moczowodowo-jelitowej
Andrzej Borówka, Wojciech Romaszewski
trafność: 33

Urologia Polska 1997/50/4

ULTRASONOGRAFICZNE ROZPOZNANIE PENETRACJI ROPNIA OKOŁONERKOWEGO PRAWOSTRONNEGO DO OKOLICY POŚLADKOWEJ PRAWEJ
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki
trafność: 32

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Tu retroperitonealis-haemangiopericytoma - opis przypadku
Tomasz Stachowski(1), Zbigniew Kwias(2), Patryk Gmerek(1), Piotr Milecki(3), Ryszard Szpera(1), Włodzimierz Kowalczyk(1), Tomasz Piernik(1), Tomasz Deja(1)
trafność: 31

Urologia Polska 1989/42/1

HEMINEFREKTOMIA Z OTWARCIEM UKŁADU KIELICHOWO-MIEDNICZKOWEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
trafność: 31

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 43. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Berlin 18-21.09.1991
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
trafność: 31

Urologia Polska 1992/45/1

Trudności diagnostyczne raka nerki — angiomyolipofibroma renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak
trafność: 30

Urologia Polska 1990/43/3

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE O DR MED. STANISŁAWIE ŁEMPICKIM (13.11.1920 ? 10.05.1989)
Stefan Wesołowski
trafność: 30

Urologia Polska 1995/48/4

DWA PRZYPADKI OBUSTRONNYCH ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW NEREK
Andrzej Musierowicz, Zbigniew Kubicz
trafność: 29

Urologia Polska 2005/58/4

Charakterystyka onkologiczna guzów nerki rozpoznanych przypadkowo
Jakub Dobruch(1), Andrzej Borówka(1), Tomasz Dzik(2), Roman Sosnowski(3), Przemysław Szostek(1)
trafność: 29

Urologia Polska 1979/32/4

Guz Wilmsa u dorosłego mężczyzny
Lesław Steinmetz, Anna Raczyńska
trafność: 29

Urologia Polska 1994/47/3

Wspomnienie pośmiertne Prof. dr hab. med. Karol Stąpor
Leszek Jeromin, Marek Wrona
trafność: 29

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek włókniako-nerwiaka pęcherza moczowego
Jerzy Bogumił Milewski
trafność: 29

Urologia Polska 1981/34/1

Sprawozdanie naukowe z 4 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Ateny 28—31 maja 1980)
Jerzy Zieliński
trafność: 28

Urologia Polska 1985/38/3

OBUSTRONNA NERKA MIEDNICZNA, A CIĄŻA I PORÓD
Wiesław Duda, Jerzy Zieliński
trafność: 28

Urologia Polska 1999/52/3

WARTOŚĆ LAPAROSKOPOWYCH I RETROPERITONEOSKOPOWYCH OPERACJI W UROLOGII DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Potyka, Zbigniew Kaleta
trafność: 27

Urologia Polska 1995/48/1

ANALIZA WSKAZAŃ DO USUNIĘCIA NERKI NA MATERIALE WŁASNYM 1115 PRZYPADKÓW
Andrzej Musierowicz, Wojciech Rogowski, Artur Sieczyk
trafność: 26

Urologia Polska 1988/41/2

LISTY DO REDAKCJI
trafność: 26

Urologia Polska 1981/34/3-4

Samoistne pęknięcie nerki
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński, Ireneusz Cyperling
trafność: 26

Urologia Polska 1999/52/2

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU LEOPOLDA-FRANCISZKA W INNSBRUKU W AUSTRII
Piotr Dobroński, Jacek Judycki
trafność: 26

Urologia Polska 2007/60/2

Ropień okołonerkowy jako pierwszy objaw raka okrężnicy
Grzegorz Zarzycki, Marek Długosz
trafność: 26

Urologia Polska 1997/50/2

WYSTĘPOWANIE I TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE NOWOTWORÓW TYPU ONCOCYTOMA W MATERIALE WŁASNYM
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Wiesław Sokołowski
trafność: 25

Urologia Polska 1991/44/4

Kamica nerkowa współistniejąca z nie rozpoznanym guzem tej samej nerki leczona ESWL
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
trafność: 25

Urologia Polska 1987/40/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU W DUSSELDORFIE ? RFN
Grzegorz Pydziński
trafność: 25

Urologia Polska 1988/41/4

OCENA ULTRASONOGRAFICZNEGO, PRZEZODBYTNICZEGO OZNACZANIA OBJĘTOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Romuald Zdrojowy
trafność: 25

Urologia Polska 1995/48/2

RZADKI PRZYPADEK ZAPALNEGO GUZA POWSTAŁEGO W PRZETRWAŁYM MOCZOWNIKU U 62 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Ryszard Prędki, Piotr Nowakowski, Zbigniew Kwias
trafność: 25

Urologia Polska 2001/54/3

Histopatologia raka nerk
Marian Sulik
trafność: 24

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA STOSOWANYCH METOD ZNIECZULENIA U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINICE UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Anna Bednarek, Marek Pisarski, Czesław Pawlak
trafność: 24

Urologia Polska 1990/43/2

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 24

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z VII ŚWIATOWEGO KONGRESU VIDEOUROLOGII 17-20.06.1995 r. TAIPEI (TAJWAN)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 24

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z II BERLIŃSKIEGO SYMPOZJUM LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ BERLIN, 28-29 KWIETNIA 1995
Piotr Dobroński(1), Jacek Judycki(2)
trafność: 24
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA III EUROPEJSKIM ZIMOWYM FORUM UROLOGICZNYM 13-19 LUTY 1994 DAVOS
Andrzej Stokłosa
trafność: 23

Urologia Polska 2008/61/2

Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce chorób nerek. Część III. Guzy nerek
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
trafność: 23

Urologia Polska 1988/41/3

PRZYDATNOŚĆ DSA W ROZPOZNAWANIU GUZÓW NEREK
Andrzej Judycki, Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Czesław Pawlak, Antoni Majek
trafność: 23

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń
trafność: 23

Urologia Polska 1979/32/3

Sprawozdanie, z III Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
Mirosław Kazoń
trafność: 22

Urologia Polska 1987/40/2

SPRAWOZDANIE Z XXXVIII ZJAZDU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO {WURZBURG, 23?28 WRZEŚNIA 1986 R.)
Jerzy Zieliński
trafność: 22
MEZOBLASTYCZNY NERCZAK WRODZONY (NEPHROMA MESOBLASTICUM CONGENITUM) U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Michał Martyński, Jan Nowak, Katarzyna Berdnardczyk, Grażyna Zengteler
trafność: 22

Urologia Polska 1980/33/1

Porównawcze badania aktywności aminopeptydazy leucynowej (LAP) w moczach separowanych w przypadkach złośliwych nowotworów nerek
Lucjan Otręba
trafność: 22

Urologia Polska 1996/49/2

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TECHNIK OBRAZOWYCH W OCENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO GUZÓW NEREK W MATERIALE KLINIKI UROLOGII C.M. UJ. W KRAKOWIE
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Marek Filipek, Andrzej Stelmach
trafność: 22

Urologia Polska 1978/31/2

Zespolenia naczyń nadnerczowych z naczyniami około- i wewnątrz-nerkowymi i ich znaczenie kliniczne
Eugeniusz Miękoś
trafność: 22

Urologia Polska 1984/37/1

SILVA RERUM ? CZYLI O SPOSOBACH OBRAZOWANIA UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWYCH
Jerzy Wójtowicz
trafność: 22

Urologia Polska 1987/40/1

SPRAWOZDANIE Z XIX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (GDAŃSK, 6?7 CZERWCA 1986)
Jerzy Zieliński
trafność: 22

Urologia Polska 1999/52/1

JUBILEUSZ 40-LECIA KATEDRY I KLINIKI UROLOGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś
trafność: 21

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEJ KONFERENCJI UROLOGÓW LITEWSKICH
Stefan Wesołowski, Henryk Gajewski
trafność: 20

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk
trafność: 20

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z 44 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Monachium 1992
Artur A. Antoniewicz, Tomasz Ferenz, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka
trafność: 20

Urologia Polska 2003/56/1

Wynicowanie pęcherza moczowego współistniejące z moczowodem olbrzymim u 34-letniej chorej
Krzysztof Bar(1), Dariusz Stępnik(1), Robert Klijer(1), Danuta Skomra(2)
trafność: 20

Urologia Polska 2006/59/1

Przegląd piœśmiennictwa urologicznego: listopad 2004 – paŸździernik 2005. CzꜶć I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 19

Urologia Polska 2008/61/4

Rzadki przypadek guza gruczołu krokowego o niepewnym potencjale złośliwości – STUMP (Stromal Tumor of Uncertain Malignant Potential)
Andrzej Wrona1, Paweł Płaza2, Kamil Muc2, Krzysztof Bar2
trafność: 19

Urologia Polska 2001/54/1

Własne doświadczenia w leczeniu raka prącia
Zygmunt Dobrowolski(1), Jacek Kusionowicz(1), Mieczysław Gałęzia(2), Bolesław Papla(3), Piotr Faron(1)
trafność: 19

Urologia Polska 1998/51/3

LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski
trafność: 18

Urologia Polska 1982/35/1-2

Patologia Nerki Podwójnej
Jan Szymanowski, Andrzej Niklewski
trafność: 18

Urologia Polska 2000/53/3

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU W KLINICE UROLOGII W MANNHEIM
Ireneusz Ostrowski
trafność: 17

Urologia Polska 2004/57/1

Ostra odwracalna niewydolność nerek w przebiegu ropnia pozaotrzewnowego
Anna Bednarek-Skublewska(1), Krzysztof Bar(2), Iwona Baranowicz-Gąszczyk(1), Lucyna Jóźwiak(1), Andrzej Książek(1)
trafność: 17

Urologia Polska 2002/55/2

Videoendoskopowa nefrektomia zaotrzewnowa w ułożeniu na boku oraz brzuchu: porównanie techni
Wiesław Urbanowicz(1), Maria Wieczorek(1), Marek Górniak(1), Michał Wolnicki(1), Barbara Mrożek(2)
trafność: 17

Urologia Polska 2008/61/3

Pierwotna nadczynność przytarczyc jako przyczyna kamicy nerkowej
Krzysztof Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Romuald Zdrojowy
trafność: 16

Urologia Polska 1989/42/1

SPRAWOZDANIE Z 8 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (8lh CONGRESS EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY), LONDYN, 18?21. 05. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś
trafność: 16

Urologia Polska 1983/36/1

Sprawozdanie z V Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Wiedeń, 10?15 maja 1982 r.
Jerzy Zieliński
trafność: 15

Urologia Polska 2007/60/1

Porównanie wyników endoskopowego leczenia w przypadkach odpływów pęcherzowo-moczowodowych przy użyciu różnych materiałów w latach 1996-2004
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek
trafność: 15

Urologia Polska 1989/42/4

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 14

Urologia Polska 1998/51/2

WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
trafność: 14

Urologia Polska 1998/51/1

PROFESOR ZWYCZAJNY DR HAB. MED. TADEUSZ KRZESKI (1922-1998) - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
trafność: 14

Urologia Polska 1985/38/1

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UROLOGÓW WŁOSKICH ?KONFRONTACJE W UROLOGII 1984 R." (FIUGGI TERME, 7?9. IX. 1984 R.)
Jan Leńko
trafność: 13

Urologia Polska 2002/55/3

Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem
Małgorzata Zarzycka(1), Zbigniew Wolski(2), Wiesława Windorbska(1), Andrzej Lebioda(3)
trafność: 10

Urologia Polska 1996/49/1

SPRAWOZDANIE Z XLVII KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO HAMBURG, 20?23. 09. 1995 r.
Artur A. Antoniewicz(1), Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń
trafność: 9

Urologia Polska 2003/56/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 8

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. zw. dr med. Jan Leńko (1917-1933)
Andrzej Bugajski
trafność: 7

Urologia Polska 1985/38/2

PIERWOTNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY U DZIECI
Andrzej Borówka
trafność: 6