PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Radykalna nefrektomia z powodu raka nerki z rozległym czopem nowotworowym w żyle głównej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Jan Rogowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer