PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Jarmoszewicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Radykalna nefrektomia z powodu raka nerki z rozległym czopem nowotworowym w żyle głównej
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Jan Rogowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer