PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Skuteczność rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych ośrodkach regionu łódzkiego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kliś, Marek Sosnowski