PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Dłużyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Skuteczność rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych ośrodkach regionu łódzkiego
Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kliś, Marek Sosnowski