PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena profilu antyoksydacyjnego u chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Zbigniew Jabłonowski, Waldemar Różański, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowski