PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jolanta Gromadzińska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena profilu antyoksydacyjnego u chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego
Zbigniew Jabłonowski, Waldemar Różański, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowski