PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cystektomia (cystoprostatektomia) u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy, poddanych neoadjuwantowej chemioradioterapii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Wojciech Rogowski, Maciej Chwaliński, Janusz Olędzki, Rafał Sopyło, Marek P. Nowacki