PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kliniczne i prognostyczne znaczenie różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerek u chorych poddanych operacjom organooszczędzającym (NSS)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Marcin Życzkowski