PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Pawlikowski

Urologia Polska 2006/59/1

Ocena drogi dostępu do nerki w laparoskopowych operacjach organooszczędzających (L NSS) bez niedokrwienia u chorych z guzem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Tomasz Pawlikowski

Urologia Polska 2005/58/4

Porównanie wyników radykalnej prostatektomii u chorych z PSA w normie specyficznej wiekowo (AS PSA) i powyżej niej
Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Kliniczne i prognostyczne znaczenie różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerek u chorych poddanych operacjom organooszczędzającym (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Marcin Życzkowski