PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski