PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Jarzmus

Urologia Polska 2006/59/3

Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-miedniczkowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wyników leczenia pacjentów poddanych cystektomii z zaoszczędzeniem prostaty
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus, Paweł Pawlaczek, Krzysztof Borkowski, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies
Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski
Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus