PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wyników leczenia chorych z przetokami pęcherzowo-pochwowymi
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Barbara Jach-Siwek, Stanisław Dzierżak, Piotr Bobiarski, Wojciech Dzierżak