PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Bobiarski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wyników leczenia chorych z przetokami pęcherzowo-pochwowymi
Barbara Jach-Siwek, Stanisław Dzierżak, Piotr Bobiarski, Wojciech Dzierżak