PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wykorzystanie nowych możliwości diagnostycznych tomografii komputerowej w obrazowaniu dróg moczowych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Artur Wojciechowski, Jarosław Konfederak, Jacek Pac, Marek Gołębiowski