PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Pac

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wykorzystanie nowych możliwości diagnostycznych tomografii komputerowej w obrazowaniu dróg moczowych
Artur Wojciechowski, Jarosław Konfederak, Jacek Pac, Marek Gołębiowski