PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus