PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Changes taking place in the last 25 years in certain clinical features of urolithiasis and chemical composition of renal stones
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Jerzy Zieliński, Andrzej Nowak, Alina Wybraniec-Patalong
Instytut Chirurgii ¦l. AM im. L. Waryńskiego Dyrektor: prof. dr halo. Cz. Sadliński
Klinika Urologii
Kierownik: prof. dr hab. J. Zieliński
Pracowna Analityczna Woj. Szp. Zespolu w Katowicach
Kierownik:: lek. A. Wybraniec-Patalong

summary

Changes in the clincal manifestations of renoureteral urolithiasis were evaluated in the last 25 years among inpatients from the same area. Changes were analysed also in the per cent proportions of stones containing various chemical components. A significant rise was observed in the number of women with urolithiasis, with a fali in the proportion of ureteral stones, a rise in the proportion of calcium--oxalate stones, and a deorease in the fre±uency of uric acid stones.

references

  1. Cygan Zb., Waroński W., Zieliński J.: Skład chemiczny kamieni moczowych w zależno¶ci od płci a wieku osób chorych. Pol. Tyg. Lek., 1959, 14, 957?959.
  2. Cygan Zb., Waroński W., Zieliński J.: Zwi±zek między składem chemicznym ka­mieni moczowych, a klinicznym obrazem kamicy. Post. Hig. i Med. Do¶w., 1959, 13, 721?740.
  3. Zieliński J.: Kamica moczowa w Polsce. Urol. Pol., 1954, 7, 118?127.
  4. Zieliński J.: Kamica moczowa na Górnym ¦l±sku. Pol. Tyg. Lek., 1954, 9, 47?52.

correspondence

Klinika Urologii
ul. Warszawska 52
40-008 Katowice