PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Nephrointestinal fistulae as a urological problem
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Bilewski
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Chirurgii ¦l. AM w Zabrzu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Cz. Sadliński
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. K. Czyżewski

summary

The authors describe own dbseirviations on ddagnostdc and tharapeutdc ddffieul-ties enoounltered dn 6 patients with nephrointestinal fistulae. Attention is called to the diagnostie possdtailities of dye tests aod 'nadiological exaiminaltioins of the urinary tract and g±stroiintestimal tract.

references

  1. Artur G. W. and Morris D. G.: Reno-alimentary fistulae. .Brit J. Surg., 1966, 53, 396.
  2. Chojna J. W.: Samoistne przetoki nerkowo-jelitowe Pol. Tyg. Lek., 1964/19, 266.
  3. Dobrzęcki W., Cisek T., Kaczmarek A.: Nierozpoznany przed-' operacyjnie przypadek przetoki nerkowio-otorężiniiczej. Urol. Pol. 1978, 31, 95.
  4. Dunn M. and Kirki D.: Renogastric fistula: Case report and review of the literaturę. J. Urol., 1973, 109, 785.
  5. Flaster S. L. and Bush J. M.: Ureteroi-leal fistula: Report of a caise .coimplicated by tooreased chloride reabsortotiion from the ileal segment. J. Urol., 1973, 109, 589.
  6. Fryczkowski M., Pietrzyk M., Rawski W.: Przetoka jelitowo-nerkowo-skórna w nerce zmienionej nowotworowo. Pol. Przegl. Chdr., 1976, 48, 803.
  7. Gibbons R. P. and Schmidt J. D.: Reno-colic cutaneous fistula: Raport of 3 cases. J. Urol., 1965, 94, 520.
  8. Goodwin W. F., Winter Ć. C. and Turner R. D.: Fistula between bowel and urinary tract. J. Urol., 1960, 84, 95.
  9. Mo Ewan A. J.: Pyelo-duodenal fistula. Brit. 3. Urol., 1968, 30, 350.
  10. Wierciak Z.: Wysoka przetoka jelitowa jako powikłanie po wycięciu guza nerki. Pol. Przegl. Chir. 1.971, 43 1715.

correspondence

ul. Wolno¶ci 235A
Zabrze